centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
WIZUALIZACJA DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, 13.11.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

13 listopada 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
dr Radosław Bomba
(UMCS)
10:10 Wykład i dyskusja: Informacja obrazowa w badaniach naukowych – ograniczenia i problemy prawne
 • Czy oczy nie kłamią?
 • Zobaczyć, czego nie widać
 • Zakres interpretacji i możliwości zobrazowania, obszary badawcze
 • Kiedy obrazowanie i wizualizację trzeba uregulować, mapy, prywatność, dane medyczne, tajemnice
Piotr Rutkowski
(Doradca w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy)
11:00 Wykład: Jak wizualizować dane (niezależnie od dziedziny badań naukowych). Bezpłatne programy do wizualizacji danych.
 • Mapy myśli, diagramy, schematy blokowe
 • Wizualizacja danych statystycznych
 • Wizualizacja sieci
 • Wizualizacja tekstu
 • Oprogramowanie do tworzenia opowieści cyfrowych
dr Radosław Bomba
(UMCS)
11:50 Prezentacja: Obrazowanie danych na wykresach i rysunkach
Wizualizacja w prezentacjach:
 • zasady obrazowania danych na wykresach
 • gęstość informacji na wykresie
 • zakłócenia w przekazywaniu informacji
 • zniekształcenia informacji przekazywanej graficznie
 • pokazywanie wykresów w czasie prezentacji
Wojciech Murzyn
(Erdo - pracownia dobrej komunikacji)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Mapowanie domen naukowych i potencjał analityczny tego procesu
 • Metody wizualizacji - jak czytelnie zaprezentować skomplikowaną i duża ilość danych
 • Elementy kognitywne – jak patrzymy i co postrzegamy, w jaki sposób skupić uwagę czytelników
 • Wizualizacja dziedzin wiedzy i nauki.
 • Mapy nauki — co na nich widać? Jak powstają
 • Web 3.0 – więcej informacji wizualnej, mniej danych tekstowych. Analiza wieloaspektowa za pomocą map wiedzy.
dr Veslava Osinska
(UMK)
13:20 Wykład i konsultacje: Infografiki - instrukcja obsługi
 • Komunikacja wizualna - czym są infografiki i dlaczego nasz umysł je lubi?
 • Do czego można wykorzystać infografiki?
 • Co warto wizualizować i jak to robić?
 • Samodzielne tworzenie infografik - proste sposoby, darmowe narzędzia
 • Inspirujące przykłady infografik.
Artur Smolicki
(New Creative)
14:00 Case study: Zasady poprawnej wizualizacji danych naukowych – na przykładzie danych przyrodniczych
 • Wstęp do wizualizacji danych naukowych
 • Prezentacja podstawowych zasad poprawnej budowy wykresów (na przykładzie „dobrych” i „złych” wykresów)
 • Ogólne zasady czytelności wykresów
Agnieszka Wnuk
(SGGW)
14:40 Przerwa
15:00 Case study: Bioinformatyka a analiza danych
Studium przypadku - analiza i wizualizacja danych mikromacierzowych
 • przedstawienie poszczególnych etapów w analizie danych mikromacierzowych
 • kontrola jakości - mapy ciepła, wykresy pudełkowe, histogramy, wykresy MA, wykresy PCA)
 • analiza głównych składowych (PCA) - analiza i wizualizacja
 • tabele wyników
 • wykresy wulkaniczne
 • mapa ciepła - poziomy ekspresji
 • mapa ciepła - macierz korelacji
 • wizualizacja poziomów ekspresji genów
 • wizualizacja poziomów ekspresji genów w kontekście szlaków metabolicznych.
Konrad J. Dębski
(Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne)
15:30 Case study: Prezentacja wyników śledzenia zwierzą przy zastosowaniu technologii GPS
 • Wstęp do telemetrii
 • Rodzaje pozyskiwanych danych
 • Rodzaje badań naukowych wykorzystujących telemetrię
 • Sposoby wizualizacji
 • Łączenie wyników badań
Kordian Bartoszuk
("AQUILA")
16:00 Podsumowanie seminarium, zakończenie programu
dr Radosław Bomba
(UMCS)
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78