centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA
DOKUMENTÓW ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
OBECNA PRAKTYKA I TRENDY TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 15.12.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

15 grudnia 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Zasady bezpieczeństwa w archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego
 • Relacje pomiędzy bezpieczeństwem dokumentu elektronicznego a bezpieczeństwem informacji
 • Czy wystarczy zapewnić w procesie archiwizacji integralność poufność i dostępność dokumentu elektronicznego ?
 • Jak zapewnić zaufanie dla systemu archiwizacji w procesie zarządzania dokumentami elektronicznymi, modele zarządzania centralnego, zarządzania poświadczeniami dokumentów i zarządzanie rozproszone oparte o poświadczenia osób.
 • Aspekty całościowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych w oparciu o normę PN 27000:2014
Wiesław Paluszyński
(PTI)
10:45 Wykład i dyskusja: Nowości technologiczne w archiwizacji dokumentów elektronicznych. Wykorzystanie back-upu do potrzeb archiwizowania dokumentów. Alternatywne rozwiązania (Cloud Computing) w archiwizacji.
 • Nowości technologiczne w archiwizacji dokumentów elektronicznych.
 • Archiwizacja dokumentów a backup
 • Alternatywne rozwiązania chmurowe w archiwizacji
 • BiG Data
 • Nowe wyzwania
 • Na co musi się przygotować archiwizacja
Marcin Gosiewski
(specjalista ds. archiwizacji)
11:35 Wykład: Możliwości prawne i organizacyjne udostępniania archiwizowanej dokumentacji – archiwalne procedury dostępowe
 • Wprowadzenie do problematyki archiwizacji dokumentacji i jej udostępniania
 • Prawne uwarunkowania dostępu do dokumentacji zarchiwizowanej:
  1. prawo archiwalne,
  2. prawo dostępu do informacji publicznej,
  3. prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
  4. ochrona własności intelektualnej,
  5. ochrona danych osobowych,
  6. ochrona informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
 • Uwarunkowania organizacyjne udostępniania dokumentacji zarchiwizowanej:
  1. system informacji archiwalnej,
  2. ochrona dokumentacji podczas udostępniania
dr Marek Konstankiewicz
(UMCS)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Wymagania dotyczące pomieszczeń oraz warunków przechowywania materiałów archiwalnych. Przydatność nośników informatycznych do długotrwałej archiwizacji.
Obecnie zarysowały się dwa kierunki poszukiwań struktur oraz elementów do konstrukcji archiwów długoterminowego przechowywania zapisów treści. Jednym z tych kierunków jest poszukiwanie trwałych i stabilnych materiałów, z których wykonywane są lub będą pamięci masowe. Drugim kierunkiem są konstrukcje oparte na sposobach uwolnienia zapisu cyfrowego od fizycznego nośnika oraz kontrolowanie stanu parametrów zapisu. W niniejszej prezentacji zostanie przedstawione na przykładach oraz z punktu widzenia konstruktora praktyczne porównanie obydwu kierunków w zakresie:
 • technologii pamięci masowych (materiały, sposoby zapisu, typy pamięci masowych);
 • wymogów otoczenia (pomieszczeń, zasilania, ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych, kosztów oraz czynności serwisowych);
 • dostępności urządzeń do odczytu w szybko zmieniającym się świecie rozmaitych technologii;
 • antyczności pewnych rozwiązań technicznych i tzw. martwych standardów względem aktualnego i spodziewanego rozwoju techniki;
 • wymogów na konstrukcję archiwów jakie są niezbędne dla zachowania zapisów w zdefiniowanych zakresach czasu przechowania;
 • wyboru formatów broniących się przed upływem czasu oraz ograniczeniami (prawa autorskie, zanik popularności formatu, niedostępność translatorów itp.);
 • cechowania dokumentów cyfrowych oraz systemy zabezpieczeń długoterminowych.
Jako praktyczny przykład drugiego nurtu konstrukcji archiwów, w mniejszej prezentacji zostanie przedstawione polska konstrukcja sytemu archiwum długoterminowego (do 45-50 lat) przechowującego zapisy w formie plików cyfrowych oraz aktualnie prace nad rozwojem tej konstrukcji. Zostanie przedstawiany szkic "mapy drogowej" od archiwów długoterminowych do bezterminowych.
Jerzy Piotr Walczak
(specjalista)
13:30 Wykład: Normy i standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych.
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych jak usługa aplikacyjna:
  1. Systemu obiegu dokumentów,
  2. Systemy ERP,
  3. Systemy zarzadzania przepływem pracy,
 • Standaryzacja w obszarze dokumentów elektronicznych, podpis elektronicznych
 • Wpływ standardów na wiarygodność zarchiwizowanych dokumentów elektronicznych
Jarosław Żeliński
(specjalista)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład i konsultacje: Archiwizowanie dokumentów elektronicznych a ochrona danych osobowych. Aspekty prawne.
 • Ogólne obowiązki związane z zabezpieczeniem archiwizowanych danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Transfer danych do państwa trzeciego - stan po zmianie przepisów prawa
 • Planowana zmiana przepisów o ochronie danych osobowych i jej wpływ na archiwizację elektronicznych danych
mec. Anna Kobylańska
15:40 Podsumowanie seminarium, dyskusja
Wiesław Paluszyński
(PTI)
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78