centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP Ograniczenia dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Między jawnością a jej wyłączeniami.
Warszawa, 18.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji - w tym informatyzacji rejestrów publicznych, e-administracji, ochronie tajemnic i danych osobowych oraz dostępowi do informacji publicznej.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Rafał Kula

Rafał Kula

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Były członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który był powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Prelegenci | Bartłomiej Opaliński

Bartłomiej Opaliński

Bartłomiej Opaliński

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2012 – 2015 pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego zainteresowania naukowe i specjalizacja obejmują problematykę prawa administracyjnego – w szczególności dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, prawa konstytucyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Trener i autor szkoleń (dla radców prawnych oraz dla pracowników administracji rządowej i samorządu terytorialnego) z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii oraz komentarzy. Redaktor naukowy licznych opracowań zbiorowych. Autor wielu ekspertyz sporządzanych zarówno dla podmiotów sektora prywatnego jak i publicznego. Uczestnik kilkunastu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych.

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Dominik Sybilski

Dominik Sybilski

Główny specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Aplikant legislacyjny przy Rządowym Centrum Legislacji. Prawem dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania zajmuje się od ponad 3 lat.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78