centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI I DYREKTYW
Warszawa, 31.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Wiceprezes ZBP. Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

Prelegenci | Paweł Byczyński

Paweł Byczyński

Key Account Manager EVER Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego kierunek Automatyka oraz absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego kierunek Elektrotechnika. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej kierunek Zarządzanie. Posiada doświadczenie obiektowe w kierowaniu pracami elektrycznymi w budownictwie. Zainteresowania zawodowe to zasilanie gwarantowane oraz wyższe harmoniczne.

Prelegenci | Jan Byrski

Jan Byrski

Jan Byrski

Adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 50 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB).
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Prelegenci | Michał Gałązka

Michał Gałązka

Michał Gałązka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalnością Metody Ilościowe. Od wielu lat związany z sektorem bankowości. W Sygnity SA od blisko 10 lat - był konsultantem, Project Managerem i Managerem Działu. Obecnie Dyrektor obszaru analityka biznesowa w pionie bankowość i finanse. Odpowiedzialny m.in. za zarządzanie ryzykiem i jakością danych, analitykę i raportowanie oraz Business Intelligence, Big Data i AML.

Prelegenci | Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o.
Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie.
Wielokrotnie występował jako prelegent na różnych konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach.

Prelegenci | Krzysztof Korus

Krzysztof Korus

Krzysztof Korus

Jest radcą prawnym, ekonomistą, wykładowcą publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownikiem Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Associate Member stowarzyszanie European Payments Consulting Association z siedzibą we Frankfurcie, członkiem rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy 2007/64/WE. Był współpracownikiem i of counsel renomowanych kancelarii prawnych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych).
Dr Krzysztof Korus zarządza praktyką prawa rynków finansowych dLK Korus Okoń Radcowie Prawni.

Prelegenci | Grzegorz Kotliński

Grzegorz Kotliński

Doktor nauk ekonomicznych AE w Poznaniu, pracownik Katedry Bankowości tejże Uczelni. Wykładał bankowość na UAM w Poznaniu. Był współpracownikiem ZBP, prowadził zajęcia i egzaminował w ramach kursów objętych standardami kwalifikacyjnymi, nadzorowanymi przez ZBP. Ukończył kurs dla kadry kierowniczej banków organizowany przez Ambasadę Szwajcarii w Warszawie, pracował w kilku komórkach organizacyjnych ogólnopolskiego banku, współpracuje ze znanymi firmami szkoleniowymi i badawczymi zajmującymi się stosowaniem IT w finansach i w bankowości. Był uczestnikiem I i II Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Napisał rozprawę doktorską pt: System informacji marketingowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym. Jest autorem ponad stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z szeroko rozumianych ekonomii, finansów i bankowości. Współredagował z prof. dr hab. A. Jancem Nowe technologie we współczesnym banku, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2004 r. Jest autorem serii opracowań zamieszczanych w publikacjach redagowanych przez dr hab. A. Szelągowską oraz promotorem ponad stu prac magisterskich i dyplomowych z zakresu finansów, bankowości oraz zarządzania IT.

Prelegenci | Sławomir Michałowski

Sławomir Michałowski

Doświadczenie
Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą IT. Posiada doświadczenie praktyczne na stanowiskach technicznych, jak i wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy na kierowniczych stanowiskach w strukturach IT. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów. Jako Project Manager prowadził projekty wdrożeniowe systemów IT, rozwiązań infrastrukturalnych oraz systemów bezpieczeństwa informacji. W swoim dorobku posiada nie tylko projekty małe i średnie, ale także projekty duże o wartości kilku, kilkunastu milionów złotych, obejmujące swoim zasięgiem wdrożenia całą Polskę (kilkadziesiąt lokalizacji) i duże zespoły projektowe. Ma również doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych. Między innymi pełnił funkcję kluczowego eksperta ds. IT w projekcie finansowanym przez Unię Europejską na rzecz Ministerstwa Transportu Republiki Albanii. Od 2009 roku wspólnik firmy Ratels działającej w obszarze bezpieczeństwa informacji.
Specjalizacja
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w sektorze IT, w tym projektami z obszarów bezpieczeństwa informacji. Posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner (jest także akredytowanym trenerem tej metodyki). Jako jeden z nielicznych polskich inżynierów posiada prestiżowy tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING) nadany przez FEANI (Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich).
Wykształcenie
Z wyróżnieniem ukończył studia o specjalności Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczył w wielu szkoleniach zarówno technologicznych z zakresu IT, jak i związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji oraz systemów IT.

Prelegenci | Antoni Pajdo

Antoni Pajdo

Doświadczenie i specjalizacja
Ekspert ds. bezpieczeństwa IT w firmie Ratels Sp. z o.o. z ponad 12 letnim doświadczeniem w branży zdobytym w firmach sektora finansowego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów w zakresie testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy incydentów bezpieczeństwa i analizy ryzyka. Posiadacz certyfikatów CISSP, CISA, CISM, CRISC, OSCP.

Prelegenci | Piotr Witczak

Piotr Witczak

Piotr Witczak

Członek Zarządu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w Zgierzu
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz studiów podyplomowych z informatyki i bankowości Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 1991-1992 pracownik naukowy w zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej w Łodzi
Pracownik firmy Wonlok S.A. a następnie Epsilio S.A. gdzie był inżynierem systemowym oraz Dyrektorem ds. jakości oprogramowania i szkoleń.
Był szefem projektów związanych z tworzeniem i wdrożeniem systemów bankowych (systemy korowe, sprawozdawczość, Home Banking, bankowość internetowa, migracja systemów miedzy platformami systemowymi) w największych Bankach Spółdzielczych.
Od 2004 doradca prezesa Banku BPS S.A. p. Pawła Sinao. Stworzył Wydział Audytu Informatycznego w Departamencie Audytu Banku BPS S.A. a następnie był jego Naczelnikiem, opracował metodologię audytów informatycznych w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS, przeprowadził kilkaset audytów bezpieczeństwa informacji oraz audytów i kontroli związanych z IT.
Członek ISACA Polska, certyfikowany inżynier bezpieczeństwa i BCP.
Redaktor portalu bankowości spółdzielczej BS.net

Prelegenci | Wiesław Wyszogrodzki

Wiesław Wyszogrodzki

Wiesław Wyszogrodzki

Absolwent wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z sektorem bankowo-finansowym związany od 1991 roku, m.in. jako doradca prezesa Związku Banków Polskich ds. informacji i informatyki oraz prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Obecnie Menedżer rozwoju biznesu w Sygnity S.A. w pionie bankowo – finansowym. Członek koalicji na rzecz mikropłatności i obrotu bezgotówkowego przy NBP oraz Forum Technologii Bankowych przy ZBP. Przewodniczący Komitetu Technicznego 271 – ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78