centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
V Forum Informatyki w Instytucjach Kultury
ARCHIWA CYFROWE W INSTYTUCJACH KULTURY (GALERIE, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, MUZEA)
Warszawa, 26.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

26 lutego 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek
10:10 Wykład: Oddolne archiwa cyfrowe w Polsce
 • krajobraz cyfrowej archiwistyki społecznej (na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród 400 podmiotów w 2014 roku)
 • problemy związane z prowadzeniem niezależnego archiwum
 • profesjonalizacja czy niezależność: czy archiwum społeczne musi trzymać standardy?
 • rozwiązania dla polskich archiwów społecznych, możliwe formy otrzymywania wsparcia, program Ośrodka KARTA
Katarzyna Ziętal
(Ośrodek KARTA)
10:40 Wykład, konsultacje: Budowanie archiwum cyfrowego w instytucji kultury:
 • digitalizacja i podstawowe opracowanie plików źródłowych;
 • użyteczne oprogramowanie.
Marcin Wilkowski
(Fundacja Nowoczesna Polska)
11:20 Wykład i dyskusja: Rola Wikipedii w uzupełnianiu treści cyfrowych archiwów w obszarze kultury
 • Definicja instytucji „GLAM” w projektach Wikimedia.
 • Krótki wstęp o Wikipedii i projektach siostrzanych, w szczególności: Wikimedia Commons i Wikiźródła.
 • Wolne licencje i domena publiczna – podejście ruchu Wikimedia
 • Przykłady projektów współpracy z instytucjami GLAM:
  1. Bundesarchiv i US Federal Archives
  2. AGAD i Państwowe Archiwum w Poznaniu
  3. British Musuem
  4. Jedno polskie muzeum (do późniejszego wyboru)
 • Wikiźródła – czyli wyższość otwartego, opracowanego tekstu nad skanami.
 • Jak zacząć współpracę i co można na tym zyskać (Wikiprojekt GLAM, koordynatorka)
Tomasz Ganicz
(Prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Cyfrowe opowiadanie historii - remiksowanie zdigitalizowanych dokumentów, dostępnych w archiwach cyfrowych instytucji kultury
 • Otwarte licencje w instytucjach GLAM
 • Remiks i animacja kultury
 • Kompetencje cyfrowe i remiksowanie zasobów
 • Otwarte narzędzia do budowania narracji cyfrowych
 • Remixlaby w instytucjach kultury
 • Dobre praktyki
Radosław Bomba
(Instytut Kulturoznawstwa UMCS)
13:10 Wykład: Planowanie strategii wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury
Strategie cyfrowe są zjawiskiem dość nowym i nieczęsto spotykanym w instytucjach kultury. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną istniejące dokumenty tego typu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ich elementom składowym, takim jak wizja, założenia, cele, grupy odbiorców, narzędzia (technologie) i narzędzia analityczne.
Zuzanna Stańska
(Moiseum)
13:50 Wykład: Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych w sektorze kultury
dr Alek Tarkowski
(Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład, dyskusja, konsultacje: Archiwa cyfrowe - jakie zbiory można udostępniać. Reprinty starych gazet, wydawnictw, katalogów - kto jest uprawniony?
Archiwalne materiały audio-wizualne a dozwolony użytek.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78