centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LVI seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W WALCE Z NADUŻYCIAMI
Warszawa, 19.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

19 listopada 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek
10:10 Wykład: Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie
 • Uwarunkowania zapobiegania i wykrywania nadużyć w przedsiębiorstwie.
 • Identyfikacja obszarów zagrożonych w przedsiębiorstwie i ocena kosztów nadużyć.
 • Wybór mechanizmu zarządzania ryzykiem nadużyć.
 • Alokacja odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem nadużyć.
 • Monitoring technik i metod ujawniania nadużyć w ramach zarządzania ryzykiem.
 • Metodyka prowadzenia dochodzeń wewnętrznych w sprawie nadużyć w przedsiębiorstwie.
 • Scenariusze działań podejmowanych po zakończeniu dochodzenia - reakcja na defraudacje
dr Wiesław Jasiński
(Instytut Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem)
11:10 Wykład: Sherlock Holmes i (dr) Watson w sieci powiązań. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych do wykrywania i badania nadużyć gospodarczych na przykładzie EY/IBM Counter Fraud Management.
 • Wprowadzenie do teorii i praktyki nadużyć w przedsiębiorstwach
 • Nadużycia i „Big Data” w firmie
 • Narzędzia i techniki do walki z nadużyciami
  1. Reguły i filtry
  2. Modele predykcyjne
  3. Sieci powiazań
  4. Eksploracja tekstu („text mining”)
 • EY/IBM CFM – przykłady zastosowania
 • Podsumowanie i sesja pytań
Przedstawiciel Ernst&Young
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Standardy i praktyka audytu i kontroli systemów informatycznych
 • Jak ochronić się przed wszelkimi nadużyciami związanymi z cyfrowym przetwarzaniem informacji.
 • Kontrola w obszarze bezpieczeństwa w dobie gwałtownego rozwoju i zapotrzebowania na nowe technologie w firmach i instytucjach.
 • Najczęstsze źródła nadużyć w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz sposoby przeciwdziałania i ochrony danych.
 • Analiza zidentyfikowanych ryzyk i incydentów zidentyfikowanych w trakcie audytów z zakresu bezpieczeństwa oraz ich konsekwencje i rekomendacje wydane przez audytorów.
Piotr Błaszczeć
(specjalista ds. bezpieczeństwa IT, audytor systemów IT)
13:40 Wykład/case study: Narzędzia informatyczne ciągłego audytu (CA) i ciągłego monitoringu (CM)
 • Co to jest CA/CM
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane do CA/CM – funkcjonalność oraz wymagania
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w identyfikacji potencjalnych nadużyć – case
Paweł Skowroński
(Menedżer w Dziale Doradztwa Gospodarczego, KPMG w Polsce)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Case study: Obszary audytu nadużyć, wsparte narzędziami informatycznymi na przykładzie IDEA CaseWare. Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu nadużyć
WSTĘP – część teoretyczna:
 • Rola skutecznych systemów informatycznych w wyszukiwaniu nadużyć.
 • Cechy wydajnego oprogramowania.
 • Z jakich funkcjonalności warto skorzystać przy identyfikacji nadużyć.
WARSZATY – część praktyczna:
 • Identyfikacja błędnych faktur.
 • Identyfikacja płatności nie mających pokrycia po stronie zobowiązań.
 • Identyfikacja przeszacowanych kosztów przejazdów samochodami prywatnymi.
 • Automatyzacja badań z zastosowaniem IDEI.
Dorota Łobos, Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka, PBSG
Henryk Kocunik, ekspert PBSG
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78