centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXVIII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
NARZEDZIA GIS W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI PLANISTYCZNYCH
Warszawa, 12.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska
Firmy w programie:

PROGRAM

12 lutego 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek: Dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10:10 Wykład: Obowiązek tworzenia i udostępniania zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych.
 • Założenia dyrektywy INSPIRE i ustawy o IIP dotyczące tematu Zagospodarowanie przestrzenne
 • Czym są a czym nie są dane przestrzenne w temacie Zagospodarowanie przestrzenne i powiązane z nimi usługi sieciowe
 • Zbiory podlegające włączeniu do infrastruktury informacji przestrzennej w temacie Zagospodarowanie przestrzenne
Ocena realizacji przez gminy obowiązku ewidencjonowania zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Głównego Geodety Kraju (GGK)
 • Rodzaj zgłaszanych zbiorów w świetle założeń dyrektywy INSPIRE i ustawy o IIP
 • Założenia badania „Land use w gminach”
 • Zgodność zgłaszanych zbiorów i usług danych przestrzennych z założeniami dyrektywy INSPIRE i ustawy o IIP (Etap 1 badania)
 • Wypełnienie obowiązku ewidencjonowania zbiorów i usług danych przestrzennych (Etap 2 badania)
Monitorowanie i realizacja obowiązków sprawozdawczych w zakresie rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej.
 • Założenia monitoringu wdrażania dyrektywy INSPIRE a organ wiodący i lokalizacja zbiorów podlegających sprawozdawczości
 • Sprawozdawczość z wykorzystaniem dostępnych informacji o zgłoszonych zbiorach danych przestrzennych – stwierdzone braki
 • Uzupełnienie informacji w oparciu o wyniki badania „Land use w gminach”
Urszula Bereza-Tijero
(Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
11:10 Prezentacja/Case study: Trzy wymiary i pięć perspektyw – komplementarne dane przestrzenne w planowaniu przestrzennym:
 • Lotniczy skaning laserowy jako podstawowe źródło informacji 3D o przestrzeni miejskiej.
 • Pojemność informacyjna pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych.
 • Aktualność i komplementarność ww. danych.
 • Przykłady zrealizowanych projektów dla pracowni planowania przestrzennego.
 • Konkurs z nagrodami dla słuchaczy
Witold Kuźnicki
(Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.)
11:50 Case study: Optymalizacja wykorzystania zasobów geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych baz danych firmy
 • Rola danych GIS w planowaniu przestrzennym. Dane CAD vs. dane GIS.
 • Tworzenie zoptymalizowanego zasobu bazodanowego i jego rola w zarządzaniu projektami firmy. Administracja bazą danych
  1. Migracja danych oraz wiedzy między pracownikami, działami, projektami (dane pierwotne, wtórne, własne, nabyte, kwestie własności i możliwości wykorzystania)
  2. Wolne dane (open source)
  3. Transformacja danych na potrzeby wspólnej bazy
  4. Tworzenie uporządkowanej logicznie struktury bazy danych
  5. "Promowanie" bazy danych
 • Zasób danych wektorowych w planowaniu przestrzennym i przykład jego optymalizacji. Dane tematyczne.
 • Zasób danych rastrowych i ortofotomap w planowaniu przestrzennym i przykład jego optymalizacji. Reorganizacja zasobu.
 • Zasób danych ze skanowania laserowego w planowaniu przestrzennym i przykład jego optymalizacji. Ułatwienie korzystania, oszczędzanie miejsca.
 • Podstawy DBMS - PostgreSQL, PostGIS, WebGIS oraz geoportale i ich możliwości wykorzystania w planowaniu przestrzennym
 • Podstawy automatyzacji / programowania w optymalizacji baz danych
Mariusz Matyjaszczyk
(Eurosystem S.A.)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Wykorzystanie bazy danych GIS w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Kielcach.
 • Integracja danych związanych z zadaniami trzech obszarów kluczowych z punktu widzenia wytwarzania i wykorzystywania informacji przestrzennej – obszaru związanego z zadaniami z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, obszaru związanego z planowaniem przestrzennym i zadaniami z zakresu urbanistyki i architektury oraz obszaru zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska; pozyskiwanie danych przestrzennych,
 • Dbałość o aktualność, jakość i bogactwo potrzebnych danych, (pozyskanie dokładnych danych dzięki skaningowi laserowemu miasta oraz powiązanie całości z geodezyjną, zawsze aktualną bazą ewidencji gruntów i budynków oraz bazą ewidencji punktów adresowych – EMUiA,
 • Tworzenie nowych form i zasad współpracy komórek organizacyjnych realizujących zadania, w których występują aspekty środowiskowe,
 • Obsługa przez System dostępny na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Kielce procedur administracyjnych, w tym procedur istotnych dla procesu inwestycyjnego - od planowania przestrzennego, aż po wydanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem obsługi postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń reglamentujących korzystanie ze środowiska,
 • Zbudowanie wektorowej bazy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spełniającej wymogi Dyrektywy INSPIRE zyskującej nową jakość w powiązaniu z aktualnymi na konkretny dzień danymi geodezyjnymi,
 • Otwarcie Systemu na komunikację i współpracę z mieszkańcami w procedurach planowania.
Jadwiga Skrobacka, Koordynator GIS, Urząd Miasta Kielce
Dominika Kowalska –Jamrożek, Koordynator z Biura Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Kielce
13:40 Wykład: Zastosowanie technik grafiki komputerowej do przedstawiania danych przestrzennych i udostępniania ich w Internecie
 • Grafika komputerowa – podstawy (rendering, teksturowanie oświetlenie, tryby, efekty specjalne renderingu)
 • Budowa modeli danych przestrzennych (pozyskiwanie danych, budowa modeli trójwymiarowych )
 • Wirtualizacja planów i projektów (odwzorowanie rzeczywistość + plan/projekt, photmaching )
 • Udostępnianie danych przestrzennych w Internecie
Dr inż. Artur Krawczyk
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład i konsultacje: Przepisy i orzecznictwo w zakresie korzystania z informacji przestrzennej. Mapy i dane geoprzestrzenne jako informacja publiczna.
 • W jakim zakresie do informacji przestrzennej stosuje się ustawa o dostępie do informacji publicznej - sytuacja po wyroku w sprawie dobraulica.pl
 • Stan po nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Ogólne omówienie pozostałych sektorowych ustaw dotyczących informacji przestrzennej
 • Czy projektowana ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej przyniesie jakieś zmiany w odniesieniu do informacji przestrzennej?
dr Krzysztof Siewicz
(ICM UW)
15:45 Zakończenie seminarium. Wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78