centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Seminarium i warsztaty
PREZENTOWANIE ONLINE ZBIORÓW BIBLIOTEK CYFROWYCH (ogólnych i naukowych)
Warszawa, 7.10.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Posiadając dobry materiał cyfrowy, możemy go udostępnić w sposób inspirujący i zachęcający do dalszej lektury, a nawet badań. W trakcie seminarium przestawiamy dobre praktyki na tym polu i zachęcamy do intensywnego nawiązywania kontaktu z użytkownikiem naszego serwisu. Uczestnicy zgłaszający się na seminarium są zachęcani do przesyłania do CPI pytań i problemów, które staną się podstawą konsultacji i dyskusji, prowadzonych po wykładach. Ponadto przeprowadzimy zajęcia o charakterze warsztatowym, dzieląc uczestników na grupy i powierzając każdej z nich proste zadanie praktyczne. Grupy będą prezentowały swoje wyniki ogółowi uczestników. Orientacja seminarium jest więc maksymalnie praktyczna.

PROGRAM

7 października 2015 r.
10:00 Wykład, konsultacje i dyskusja: Zasady i praktyka udostępniania zbiorów przez biblioteki cyfrowe
 • Popularne, oświatowe i naukowe zastosowania serwisów cyfrowych
 • Jak prowadzić bibliotekę cyfrową, gdy niewiele już zostało do zdigitalizowania?
 • Biblioteki cyfrowe plus
 • Dobre praktyki przy prezentacji zbiorów cyfrowych
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
11:00 Wykład, konsultacje i dyskusja: Digitalizacja w bibliotekach - standardy a rzeczywistość
 • Aspekty tworzenia obiektów cyfrowych (standardy i praktyka)
 • Przechowywanie obiektów cyfrowych („... gdy miejsca brak”)
 • Obiekt cyfrowy – i co dalej? (drugie życie obiektów cyfrowych)
Joanna Potęga
(Akademia Pedagogiki Specjalnej)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład, konsultacje i dyskusja: Informacja w świecie cyfrowym - nawigacja do otwartych zasobów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych
 • Wstęp (podstawowe informacje o OZE: definicja, przykłady, udostępnianie OZE; Biblioteki Cyfrowe (BC) jako narzędzie popularyzowania OZE; Rodzaje OZE w BC)
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) (cele FBC; rodzaje BC w FBC)
 • Przykłady dróg nawigacji do OZE w BC (wyniki badań, które dotyczą nawigacji do OZE, m.in.: widoczność, łatwość i intuicyjność dotarcia do OZE na stronach BC, przyjazność nawigacji; kryterium nazwy zakładki wskazującej na posiadanie OZE oraz BC bez zakładek, ale posiadających OZE; przykłady dróg do otwarcia publikacji; BC oparte na dLibrze i nieoparte na dLibrze: podobieństwa i różnice względem nawigacji do OZE, omówienie wybranych przykładów)
 • Wyniki badań, które dotyczą OZE w bibliotekach cyfrowych wybranych wyższych uczelni ekonomicznych.
 • Przykłady nawigacji w innych BC (BON, Europeana)
 • Dodatkowo polecane serwisy: np. serwisu Otwarte zasoby
Pytanie do dyskusji w grupach:
Czy uważasz, że pliki Djvu mogą stanowić barierę dla użytkownika dopiero co zapoznającego się z zawartością bibliotek cyfrowych?
(podział na dwie grupy dyskutujące ze sobą)
a) Jeśli tak: spróbuj wskazać rozwiązanie? (1 grupa)
b) Jeśli nie: uzasadnij (2 grupa)
Elżbieta Sroka
(Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Zajęcia warsztatowe w grupach: Dobry materiał - dobra prezentacja
Celem warsztatów jest wyrobienie wrażliwości na potrzeby użytkowników, związane z typem prezentowanego materiału, oraz umiejętności sięgania do uzasadnionych, sprawdzonych rozwiązań. Poszczególne grupy otrzymują zadanie do wykonania i związane z nim wydruki bądź adresy internetowe. Po wykonaniu składają sprawozdanie, przedstawiając krótko wszystkim uczestnikom, na czym polegała ich praca (lub na czym polegałaby "w realu").
Przykłady zadań:
 • Redaktor biblioteki cyfrowej w akcji. W przedstawionym materiale wskaż na błędy, pominięcia lub niefunkcjonalne rozwiązania.
 • Kolekcje biblioteki cyfrowej. Uporządkuj zbiór dokumentów, posługując się profesjonalnymi zasadami organizacji materiałów.
 • Porównaj dwie prezentacje tego samego dokumentu, występujące w dwóch różnych serwisach cyfrowych; wyjaśnij, która jest lepsza
 • Porównaj zestaw reprodukcji typowych obiektów, pojawiających się w bibliotekach cyfrowych. Określ ich przydatność do prezentacji online.
dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
Joanna Potęga, Akademia Pedagogiki Specjalnej
16:00 Zakończenie programu
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78