centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE CZĘŚĆ III
SZPARGAŁOM DAMY RADĘ.
JAK ROZPOZNAĆ, OPRACOWAĆ I POKAZAĆ ŚWIATU BIBLIOTECZNY OBIEKT ZABYTKOWY.
Warszawa, 12.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Pracownicy kultury, nie wyłączając bibliotekarzy, nie mają na ogół okazji do pogłębienia swojej wiedzy na temat morfologii, treści i zasad udostępniania dokumentów piśmiennictwa, wchodzących w skład zbiorów specjalnych w bibliotekach, a także, niekiedy – kolekcji muzealnych. Niewiedza ta rzutuje także na możliwości opracowania tych obiektów oraz typowego dziś i powszechnie stosowanego udostępniania ich poprzez biblioteki cyfrowe.
Trzecią edycję seminarium poświęcamy tym zagadnieniom w ujęciu praktycznym, z elementami warsztatów.

PROGRAM

12 marca 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Wiedza księgoznawcza bibliotekarza i muzealnika
 • Czy są jeszcze nieznane kolekcje dawnych książek?
 • Książka jako przedmiot i wytwór techniki.
 • Rękopis i druk. Gatunki piśmiennicze i wydawnicze
 • Książka w bibliotece, muzeum i bibliotece cyfrowej
 • Tekst w książce: podstawowe trudności i zadania
 • Książka jako wytwór technik graficznych. Druk wypukły, wklęsły i płaski
 • Autor, redaktor, wydawca i drukarz w praktyce katalogowania
 • Opis fizyczny
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:40 Wykład: Ład bibliograficzny i informacyjny
 • Od danych do informacji. Podziały danych: bibliograficzne i egzemplarza; centralne i lokalne
 • Dokument jako źródło danych.
 • Jakość danych, standardy i procedury.
 • Opracowanie dokumentów: format MARC21, zakres jego zastosowań, technika pracy z jego formularzem. Jak orientować się w polach, podpolach i ich znacznikach. Zastosowanie formatu do poszczególnych rodzajów obiektów.
 • Format a przepisy katalogowania. ISBD, RDA.
 • Współpraca z katalogiem centralnym NUKAT.
 • Prezentacja zbiorów w katalogu internetowym a ich dostępność i użyteczność.
Anna Zielińska
(Uczelnia Łazarskiego)
11:15 Wykład: Opracowanie starych druków
 • Definicja starych druków.
 • Twórcy (autorzy, tłumacze, wydawcy) - miejsce występowania nazwisk twórców:
  1. karta tytułowa,
  2. kolofon,
  3. wstęp,
  4. w tekście,
  5. na końcu tekstu,
  6. pod dedykacją,
  7. w aprobacie.
 • Tytuł – miejsce występowania:
  1. tytuł właściwy (karta tytułowa, kolofon, pod tekstem, po formule oblaty)
  2. tytuł równoległy,
  3. tytuł z innej karty tytułowej
 • Wydania i warianty.
 • Adres wydawniczy:
  1. miejsce oraz drukarz i/lub nakładca (karta tytułowa, kolofon)
  2. data wydania - właściwa data druku lub wydania (wyrażona cyframi rzymskimi, arabskimi, chronostychem) - karta tytułowa, kolofon,
  3. data wydania – przypuszczalna (oparta na informacjach z preliminariów lub treści książki) - tytuł, explicit/datum, pod dedykacją, w aprobacie.
 • Dzieła współwydane.
Anna Endzel
(Instytut Badań Literackich)
11:50 Wykład: Opracowanie dokumentów kartograficznych
 • Jak rozpoznać dokument kartograficzny wśród innych typów pozycji wpływających do biblioteki ?
 • Rodzaje dokumentów oraz specjalne formy dokumentów kartograficznych
 • Nieskatalogowany zasób i co dalej? - jak uporządkować zbiory kartograficzne, aby można je było udostępniać jeszcze przed ich skatalogowaniem?
 • Obowiązujące formaty i instrukcje katalogowania oraz pola formatu bibliograficznego MARC21 specyficzne dla dokumentów kartograficznych: typ rzeźby, odwzorowanie, skala, współrzędne geograficzne
 • Czym się posiłkować opracowując zbiory kartograficzne? - lista przydatnych pozycji bibliograficznych i linków
 • Dla kogo opracowujemy? - jak się wykorzystuje dokumenty kartograficzne drukowane i zdigitalizowane?
Dorota Gazicka-Wójtowicz
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Zbiory specjalne w bibliotece cyfrowej
 • Rodzaje metadanych.
 • Oprogramowanie biblioteki cyfrowej a opis dokumentu.
 • Schematy opisu dokumentu w bibliotece cyfrowej.
 • Relacja biblioteki cyfrowej do zasobów tradycyjnych. Mapowanie metadanych z opisu bibliograficznego do opisu dokumentu w bibliotece cyfrowej.
 • Czy dokumenty w bibliotece cyfrowej to tylko kopie? Czy zbiory specjalne można traktować na równi z ebookami?
Agnieszka Wróbel
(BUW)
13:35 Wykład: Digitalizacja zbiorów specjalnych
 • Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki cyfrowej.
 • Wybór sprzętu odpowiedniego do digitalizacji konkretnych typów dokumentów specjalnych.
 • Porady pozwalające uniknąć najczęstszych błędów podczas digitalizacji.
 • Niezbędne oprogramowanie
 • Problematyka OCR (optycznego rozpoznawania znaków).
 • Obliczanie przestrzeni potrzebnej na składowanie skanów oraz sposoby ich przechowywania.
Aleksander Trembowiecki
(WBP Koszalin)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Warsztaty: Opracowanie starego druku według otrzymanych materiałów (w grupach).
 • Podział audytorium na grupy. Jedno zadanie do opracowania w dwóch grupach, nie znających się nawzajem i nie współpracujących.
 • Przydzielenie grupom materiałów (wydruki znaczących w procesie opracowania elementów obiektów zabytkowych)
 • Praca w grupach
 • Grupy prezentują elementy rozpoznane i określają wiedzę potrzebną do identyfikacji pozostałych. Porównanie wyników pracy w parach grup z materiałami prezentowanymi na ekranie (w tym z gotowymi opisami)
dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
Anna Endzel, Instytut Badań Literackich
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78