centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ŚRODKI UNIJNE DLA BIBLIOTEK W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020.
Warszawa, 05.02.2015 Koordynator: Elżbieta Janus

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych lub kulturowych, tworzenie systemów rezerwacji książek i wypożyczania e-booków on-line, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników bibliotek, w tym bibliotek uczelni i jednostek naukowych zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna.
2. Ćwiczenia.
3. Dyskusja moderowana przez wykładowcę.

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

I. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów.

 1. Gdzie szukać aktualnych informacji o środkach unijnych?
 2. Logika interwencji - 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
 3. Propozycje Programów na lata 2014-2020, czyli co ciekawego dla bibliotek w:
  1. PO Polska Cyfrowa.
  2. PO Infrastruktura i Środowisko.
  3. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój.
  4. Regionalnych Programach Operacyjnych.
 4. Rodzaje projektów dla bibliotek.

II. Zasady finansowania projektów.

 1. Sposoby finansowania projektów: dotacje a pożyczki.
 2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wymagany wkład własny.
 3. System zaliczek dla beneficjentów.

III. System wyboru projektów

 1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy.
 2. Tryby wyboru projektów.
 3. Zasady i kryteria wyboru projektów.
 4. Procedura odwoławcza.

IV. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?

V. Rozliczanie projektów w nowej perspektywie 2014-2020

 1. Kwalifikowalność wydatków - wybrane aspekty.
 2. Uproszczone formy rozliczania wydatków.
 3. Trwałość projektu - istotne zmiany.
 4. Zaostrzenie kontroli projektów.

VI. Dyskusja i konsultacje

Ramowy harmonogram:
10:00 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78