centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Warszawa, 30.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH

30 listopada 2016 r. zorganizowaliśmy XXI Forum Administratorów Danych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Forum poświęcone było rozpoczęciu wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zacznie obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Ogromny zakres zmian wprowadzanych tym rozporządzeniem wymaga licznych, rozłożonych w czasie działań ze strony administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji, z tego względu przedmiotem XXI Forum było nie tylko omówienie rozwiązań przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ale również przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem nowych obowiązków. Obrady Forum prowadził pan adw. dr Grzegorz Sibiga, który również odpowiadał za opracowanie programu tego wydarzenia.

Forum zainaugurował wykład pana dr Macieja Kaweckiego z Ministerstwa Cyfryzacji, pt. „Wdrażanie do krajowego porządku prawnego państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. W swoim wykładzie pan dr Kawecki przedstawił proces prac nad wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Natomiast w kolejnym wykładzie pan dr Grzegorz Sibiga omówił wyzwania jakie stoją przed polskim prawodawcą w związku z dostosowaniem polskiego prawa do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Kolejne wykłady dotyczyły dostosowania przedsiębiorcy oraz administracji publicznej do wymogów ogólnego rozporządzenia i zostały przedstawione przez panią Joannę Brylikowską oraz panią Marlenę Sakowską-Baryłę.

W drugiej części Forum prelegenci omówili nowe obowiązki dokumentacyjne oraz zakres wykorzystania dotychczasowej dokumentacji tworzonej na podstawie prawa polskiego (pan Maciej Byczkowski) oraz zmiany w oświadczeniach woli i wiedzy stosowanych w stosunkach administrator danych – podmiot danych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (pan Xawery Konarski).

Wykład zamykający obrady Forum wygłosił pan Grzegorz Sibiga i dotyczył on działań przygotowujących do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w świetle analiz w Polsce i w Unii Europejskiej.

XXI Forum zgromadziło liczne grono uczestników z różnych instytucji, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Obrady Forum przebiegały sprawnie a omawiane wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania i dyskusje, jakie wywiązywały się po każdej prelekcji.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za wkład włożony w merytoryczną stronę Forum oraz uczestnikom za aktywny udział w obradach. Zapraszamy do udziału w kolejnym Forum zaplanowanym w maju 2017 r.

program
sprawozdanie
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78