centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ ZORIENTOWANĄ NA PUBLICZNOŚĆ: AUDIENCE DEVELOPMENT W PRAKTYCE.
Warszawa, 19.01.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Agata Etmanowicz

Agata Etmanowicz

Agata Etmanowicz

W latach 2003-2007 była związana z Punktem Kontaktowym ds. Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnym za koordynację i promocję Programu Unii Europejskiej w dziedzinie kultury - "Kultura 2000" (obecnie: "Kultura 2007-2013") w Polsce.
Była także przedstawicielem Ministerstwa Kultury w Komitecie ds. Kultury Rady UE (2004-2006) oraz Grupie Roboczej ds. Audiowizualnych Rady UE (2005). Pracowała jako przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym programu UE w dziedzinie kultury - Kultura (2007-2013) i Programu Europa dla Obywateli oraz współpracowała z MKiDN jako ekspert w grupie roboczej ds. maksymalnego wykorzystania potencjału przemysłów kultury i przedsiębiorstw kreatywnych. Jest autorką i współautorką kilku publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu tzw. polityki kulturalnej UE, przemysłów kreatywnych, finansowania oraz prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z różnych dziedzin sztuki oraz edukacji kulturalnej. Współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultuje projekty. Przez prawie pięć lat była związana z Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie, gdzie odpowiadała m.in. za koordynację współpracy międzynarodowej.
Obecnie związana z Fabryką Sztuki w Łodzi, z którą współtworzy Art_Inkubator oraz prowadzi polską części projektu Engine Room Europe realizowanego ze środków Programu Kultura (2007-2013) we współpracy z dwunastoma innymi centrami artystycznymi należącymi do sieci Trans Europe Halles. Z ramienia Fabryki Sztuki koordynuje także w Polsce ogólnoeuropejską kampanię we are more, którą prowadzi Culture Action Europe w strategicznym partnerstwie z European Cultural Foundation.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78