centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Warszawa, 17.11.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jakub Dębski

Jakub Dębski

Jakub Dębski

Projektant dostępności z ponad 10 letnim doświadczeniem. Zajmuje się tworzeniem rozwiązań dostępnych dla każdego. Prowadzi badania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem ich przyjazności dla użytkowników. Na co dzień współpracuje z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Uczy i doradza jak planować i wdrażać dostępność. Brał udział w kilkuset projektach nastawionych na zapewnienie dostępności serwisów instytucji publicznych, firm i organizacji.
Pracuje nad rozwiązaniami dedykowanymi dla osób z ograniczeniami w rozumieniu treści, między innymi osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.
Razem z Dominikiem Paszkiewiczem jest autorem jednego z pierwszych polskich podręczników dotyczących dostępności serwisów www.

Prelegenci | Agata Miazga

Agata Miazga

Od lipca 2016 Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiedzialna za otwieranie danych publicznych. Analityk danych, współtwórczyni i była szefowa Mojapolis.pl, pozarządowego serwisu poświęconego otwieraniu, gromadzeniu i wizualizacji danych publicznych, a także dziennikarstwu danych.

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Przemysław Szustakiewicz

Przemysław Szustakiewicz

Przemysław Szustakiewicz

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.
Autor książek: „Zasady zamówień publicznych” Wydawnictwo Publicus Warszawa 2007 i „Kontrola zamówień publicznych” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011; „Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Redaktor naukowy książek: „Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny”. Wydawnictwo PERT Warszawa 2009; „Dostęp do informacji w działalności sądów i prokuratur. Zagadnienia praktyczne” Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa 2009. Współautor monografii: „Zamówienia Publiczne. Studium Prawne” Wydawnictwo Difin Warszawa 2005; „Organy pomocy prawnej” Wydawnictwo Difin Warszawa 2009; „Podręcznika zamówień publicznych” red. M. Chmaja Wydawnictwo Publicus Warszawa 2008; „Udzielenie informacji przez administrację publiczną” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012. Jest także współautorem publikacji „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78