centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE
BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH
OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE
Warszawa, 21.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jarosław Drapała

Jarosław Drapała

Urodzony w roku 1979 na Podkarpaciu. Studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechnik Wrocławskiej ukończył w roku 2004.
Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na tym samym Wydziale w roku 2008. Od 2010 roku pracuje jako adiunkt a od roku 2011 jest członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu. Zajmuje się modelowaniem matematycznym systemów złożonych ze szczególnym uwzględnieniem systemów o naturze biomedycznej, symulacją komputerową, analizą statystyczną i uczeniem maszynowym. Jest jednym z autorów projektu "Język maszyn", jego doświadczenie w pracy z dziećmi obejmuje m.in. udział w projekcie "Szlifowanie Diamentów", szereg wykładów i warsztatów dla młodzieży szkolnej w ramach wizyt szkół na Politechnice Wrocławskiej; jest wykładowcą Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu.

Prelegenci | Piotr Fulmański

Piotr Fulmański

Piotr Fulmański

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Programuje od ponad 20 lat wychodząc z założenia, że nie można zajmować się informatyką bez praktycznej znajomości języków programowania i umiejętności posługiwania się nimi. Języki traktuje jako narzędzia pozwalające w bardzo niedoskonały sposób wyrazić to co człowiek chce aby maszyna wykonała. Prowadzi lub prowadził zajęcia z wielu przeróżnych i odległych dziedzin informatyki jak chociażby programowania w assemblerze z jednej strony i sztuczną inteligencją z drugiej. Zainteresowany elektroniką i robotyką, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem dużych ilości danych.

Prelegenci | Jakub Jernajczyk

Jakub Jernajczyk

Jakub Jernajczyk

Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat konkursów grantowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Uczestnik wielu konferencji naukowych i wystaw artystycznych.
W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. Interesują go poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane nauką, głównie matematyką, fizyką i filozofią.
Mocno zaangażowany w działalność edukacyjną i popularyzatorską. Inicjator i współautor projektu Język Maszyn – nowego przedmiotu we wrocławskich szkołach, w ramach którego wprowadzana jest nauka programowania i logicznego myślenia już od pierwszych klas podstawówki. Autor projektu Filozoficzne Zoo (www.filozoficznezoo.pl). Uczestnik projektów Matma nie gryzie oraz Filomates (związki filozofii i matematyki). Wykładowca Uniwersytetu Dzieci i Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.
Więcej informacji na stornie internetowej: www.grapik.pl

Prelegenci | Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych. W latach 1980-1992 pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki. W latach 1988-1992 organizowała i prowadziła zajęcia na studium podyplomowym CITCOM we współpracy z France Telecom i rządem francuskim.
Uczestniczyła w tworzeniu oprogramowania minikomputera K202 oraz wieloprocesorowego systemu rejestracji danych KRTM dla minikomputera UMC 20 (Geo-20). Programowała równiez jego wczesniejsze wersje UMC-1 i UMC-10. Prowadziła prace badawcze w obszarze zbiorów rozmytych (Rough Sets) w zespole profesora Zdzisława Pawlaka. Od 1992 roku tworzyła działy edukacji w amerykańskich korporacjach komuterowych działajacych na terenie Polski. Najpierw w Digital Equipment Corporation (DEC), potem IBM (od 1996 roku). Uruchomiła pierwsze w Polsce szkolenia z Zarządzania Projektami. W polskiej firmie ComputerLand była w latach 2000-2004 szefem Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Wiedzą. Od 2004 roku w HP Polska zajmowała sie relacjami z Unią Europejską. Jako ekspert Komisji Europejskiej uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów dotyczacych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W latach 2000 - 2011 była członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego , a od 2008 do 2011 była wiceprezesem międzynarodowego stowarzyszenia informatycznego CEPIS (Council of European professional Informatics Societies). Od roku 2008 jest członkiem zarządu ECWT (European Centre for Women and Technology).Od roku 2001 uczestniczy w opiniowaniu wniosków w ramach programów ramowych UE w obszarze informatyki. W 2002 roku założyła i była pierwszym prezesem Stowarzyszenia Praktyków Zarzadzania Wiedzą, zajmujacym się promowaniem i wykorzystaniem wiedzy w rozwoju gospodarczym i społecznym.
W latach 1994, 1998 i 2003 uczestniczyła w organizacji Kongresów Informatyki Polskiej. W 2005 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Prelegenci | Karolina Karbarczyk

Karolina Karbarczyk

Jest mentorką Szkoły Programowania Kids Code Fun oraz studentką Matematyki na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się edukacją w dziedzinie programowania w fundacji Kids Code Fun oraz na Uniwersytecie Dzieci. Bieże także czynny udział w projekcie Link do Przyszłości, którego celem jest promocja kodowania w małych miejscowościach. Pracowała jako projektantka aplikacji oraz testerka. Była jedną z organizatorek Geek Girls Carrots a także współorganizatorką akceleratora startupów Entrepreneuria Start-up Academy.

Prelegenci | Maciej Marek Sysło

Maciej Marek Sysło

Maciej Marek Sysło

Matematyk i informatyk. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa i edukacyjna przyniosła mu prestiżowe nagrody i granty krajowe i zagraniczne. Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie dwóch liceów we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie zajmuje się upowszechnianiem informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorem koncepcji kształcenia informatycznego w szkołach, współautorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników. Przez niemal 20 lat organizował konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces na polu upowszechniania informatyki uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a teraz zabiega, by objąć nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a także w przedszkolu. Organizator Międzynarodowego Konkursu informatycznego Bóbr. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Commit-tee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzator historii informatyki. Jego dewiza to: „łączą nas więzy ludz-kie, nie maszyny”, a hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Old-field, Jarre), lektury (literatura japońska, biografie, historia nauki i odkryć). Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl/.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78