centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
EIDAS – CO PO 1 LIPCA?
WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EIDAS NA PRAWO POLSKIE
Warszawa, 22.06.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

Nasza Konferencja to spotkanie specjalistów z zakresu prawa, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych.

e-IDAS to najważniejsze od wielu lat zmiany prawne dotyczące identyfikacji podmiotów w biznesie, w administracji i w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.

W programie konferencji poruszone zostaną dwa nowe, niezwykle istotne zagadnienia, które w znaczący sposób zmienią sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i instytucji. Będą to własnoręczny podpis w dokumencie elektronicznym oraz nowe ujęcie dokumentu (od 1 lipca będzie mógł mieć postać multimedialną a nie tylko tekstową).

CO WPROWADZI ROZPORZĄDZENIE E-IDAS? - specjaliści z zakresu prawa nowych technologii przewidują, że wejście w życie rozporządzenia będzie skutkowało między innymi:
- wprowadzeniem nowych podpisów elektronicznych (w tym niefunkcjonującego dotychczas w Polsce podpisu zaawansowanego),
- wprowadzeniem pieczęci elektronicznych,
- elektronicznym rejestrowaniem doręczeń,
- pojawieniem się kwalifikowanych i zwykłych znaczników czasu. Wszystkie zmiany wynikające z wprowadzenia rozwiązań związanych z rozporządzeniem e-IDAS wpłyną na procesy związane z cyfryzacją wybranych dziedzin życia społecznego, a także na praktykę prawniczą w zakresie procedury administracyjnej, procedury podatkowej oraz cywilnej.

Konferencja skierowana jest do:
- biznesu i firm IT wdrażających obieg dokumentów i usług identyfikacji elektronicznej
- banków i firm ubezpieczeniowych – które będą wdrażać te systemy
- administracji publicznej – w zakresie stosowania dokumentów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej a także pieczęci elektronicznych
- służby zdrowia, która począwszy od 1 stycznia będzie musiała wdrażać nie tylko pakiet przepisów dotyczących eZdrowia ale także eIDASa

PROGRAM

22 czerwca 2016 r.
9:30 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Dariusz Szostek
9:45 Ustawa o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustawa
Sebastian Christow
(Ministerstwo Rozwoju)
10:15 Konsekwencje eIDAS dla administracji
dr Grzegorz Sibiga
(PAN)
10:45 Rola usług Zaufania na sfederowanym rynku ID
Artur Miękina
(Asseco Data Systems)
11:15 przerwa kawowa
11:45 Wpływ eIDAS na procedurę cywilną (wykład on-line)
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
(UWr)
12:15 Problematyka podpisu własnoręcznego na tablecie – konsekwencje prawne. Nowe ujęcie dokumentu.
prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
(Kancelaria Szostek-Bar)
12:45 Prezentacja
Maja Caplette
(Quick Sign)
13:00 lunch
13:40 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z upowszechnieniem się usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Kazimierz Schmidt
(Ministerstwo Cyfryzacji)
14:00 Pieczęć elektroniczna i inne usługi zaufania
Michał Tabor
(PIIT)
14:20 Identyfikacja elektroniczna w służbie zdrowia po wejściu w życie eIDAS
dr Kajetan Wojsyk
(Ministerstwo Zdrowia)
14:40 Elektroniczne poświadczenie odbioru a kwalifikowane doręczenie elektroniczne – czy się decydować
Damian Klimas
(Kancelaria Szostek-Bar)
15:00 Prawne aspekty wdrożenia regulacji eIDAS z punktu widzenia banków.
r.pr. Piotr Brewiński
(ZBP)
15:15 Debata
(Michał Tabor, dr Kajetan Wojsyk, Kazimierz Schmidt, Artur Miękina, Maja Caplete) – moderator prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
16:00 Zakończenie konferencji
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
KONFERENCJA POD PATRONATEM:

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78