centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
eIDAS - ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PRZYSZŁOŚĆ RECEPT I ZAŚWIADCZEŃ
obowiązek i szansa dla podmiotów realizujących zadania publiczne
Warszawa, 6.04.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Zabezpieczenie przetwarzanej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest jednym z warunków prawnych. Dotychczasowe przepisy wymuszały w wielu miejscach stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – nowe rozporządzenie Unii Europejskiej wchodzące w życie 1 lipca 2016 daje nowe możliwości i znaczące ułatwienia w zakresie identyfikacji oraz zabezpieczania dokumentacji medycznej.

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018. W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.
Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny- określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia elektronicznej identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych. Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli sektora medycznego

Szkolenie prowadzą:
Michał Tabor, Ekspert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, który aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).
Daniel Wachnik, Ekspert, Trusted Information Consulting, dwanaście lat doświadczenia w zakresie technologii i zastosowania podpisów elektronicznych. Zaangażowany w prace normalizacyjne ETSI i pilotażowe wdrażania eIDAS w Polsce.

PROGRAM

6 kwietnia 2016 r.
10:00 Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem potrzeb zabezpieczenia dokumentacji medycznej.
10:20 Dotychczasowe przepisy o podpisie elektronicznym.
10:40 Cele i rozwiązania rozporządzenia eIDAS.
11:00 Przerwa na kawę
11:15 eIDAS Elektroniczna Identyfikacja.
11:45 eIDAS Usługi zaufania.
12:15 Różnice wobec ustawy o podpisie elektronicznym.
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Terminarz wprowadzania w życie eIDAS, działania administracji publicznej.
13:40 Bezpieczeństwo przetwarzania dokumentacji medycznej i sposoby zastosowania elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania.
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Omówienie ze słuchaczami przykładowego procesu biznesowego (np. obsługi recept) i możliwości jego zmiany w kontekście rozporządzenia eIDAS.
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78