centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Warszawa, 19-20.10.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem pranym, ale i organizacyjno-technicznym. Niewątpliwym atutem szkolenia będzie przedstawienie studium przypadku wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji – pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnych organizacjach.

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:
- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji;
- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie;
- Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer;
- Dyrektorom HR oraz managerom HR;
- Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń;
- Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego;
- Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;
- Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers).

PROGRAM

I dzień, 19 października 2016 r.
Prowadzenie I dnia szkolenia - dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński
10:00 Założenia konstrukcyjne nowego europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych.
 • System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia
  1. Rozporządzenie i jego skutki dla polskiego prawa
  2. Czy jest miejsce na polskie przepisy o ochronie danych osobowych?
  3. Przepisy przejściowe rozporządzenia.
 • Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.
  1. Mniej regulacji – więcej odpowiedzialności.
 • Nowa rola GIODO.
  1. Zasada one-stop-shop.
  2. Współpraca europejskich organów ochrony danych osobowych.
 • Zakres podmiotowy zastosowania rozporządzenia.
  1. Prawo podążające za obywatelami UE.
 • Zakres przedmiotowy zastosowania rozporządzenia.
 • Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.
 • Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu.
dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe
 • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
 • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
  1. rejestrowanie czynności przetwarzania
  2. ocena skutków przetwarzania danych
  3. projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
  4. obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  5. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • wskazanie ułatwień i zwiększenia obciążenia przedsiębiorców pod nowymi przepisami
 • obowiązki podmiotów przetwarzających dane
mec. Anna Kobylańska
(PwC Legal)
15:00 Przerwa na kawę
15:30 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
 • Przejrzystość przetwarzania danych osobowych – jakie nowe obowiązki informacyjne nałożono na administratorów danych i jak należy je wypełniać?
 • Prawo do usunięcia danych: co dla polskich przedsiębiorców w praktyce oznacza „prawo do bycia zapomnianym”?
 • Prawo do żądania ograniczenia danych.
 • Przenoszalność danych – nowe prawo podmiotu danych. Jakie ryzyko prawne jest z nim związane?
 • Prawo do sprzeciwu i prawo do żądania ograniczenia danych.
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym i jak zgodnie z prawem „profilować”?
 • Prawo do odszkodowania / zadośćuczynienia za nieprawidłowe przetwarzanie danych.
Marcin Lewoszewski
(radca prawny, CMS)
17:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
II dzień, 20 października 2016 r.
Prowadzenie II dnia szkolenia - mec. Anna Matusiak – Wekiera
10:00 Inspektor Ochrony Danych (d. ABI)
 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
  1. Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
  2. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:
  1. Niezależność ,
  2. Podległość kierownictwu ADO,
  3. Tajemnica zawodowa.
 • Zadania Inspektora ochrony danych:
  1. Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  2. Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
  3. Szkolenia
  4. Audyty
  5. Współpraca z organem nadzorczym
  6. Pełnie funkcji punktu kontaktowego
  7. Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.
mec. Anna Matusiak – Wekiera
(Członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy GIODO)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku
 • Przeprowadzenie identyfikacji przetwarzanych zbiorów danych osobowych.
 • Wykonanie analizy ryzyka.
 • Określenie i dobór adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa.
Katarzyna Cieślak
(ForSafe)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 CD. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji opisującej system ochrony danych osobowych.
 • Testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności zastosowanych środków.
Katarzyna Cieślak
(ForSafe)
17:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78