centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VIII FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 15.09.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

15 września 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
10:10 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z upowszechnieniem się usług rejestrowanego doręczania elektronicznego
 • czego zabrakło w ustawie o podpisie elektronicznym?
 • czy usługi e-doręczania są dziś w ogóle potrzebne i do czego?
 • powiązanie usług doręczania z innymi usługami zaufania i identyfikacją elektroniczną,
 • usługi e-doręczania jako ważne i wygodne uzupełnienie usług dedykowanych,
 • usługi e-doręczania jako … przekleństwo przedsiębiorców i urzędów,
 • standardy (w tym jak zapewnić konkurencyjność i jakość)
 • organizacja (jak formalnie podać adres i unikać spamu).
Kazimierz Schmidt
(Ministerstwo Cyfryzacji)
11:10 Procedury brakowania dokumentacji po 2015 r.
 • Brakowanie dokumentacji – definicja, założenia, przyczyny.
 • Regulacje prawne dotyczące brakowania dokumentacji – stan po 1 listopada 2015 r.
 • Kwalifikacja archiwalna – zasady, sposób określenia, tryb zmian.
 • Procedura brakowania dokumentacji wewnątrz danej jednostki organizacji (postępowanie z dokumentacją kat. Bc, kat. B i kat. BE).
 • Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji tradycyjnej.
 • Procedura uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji elektronicznej.
 • Procedury brakowania innych rodzajów dokumentacji.
 • Sposób postępowania po uzyskaniu zgody na brakowanie dokumentacji.
Dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Centrum usług wspólnych - zasady postępowania z dokumentacją
 • Pojęcie jednostki organizacyjnej w świetle przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Zasady zarządzania dokumentacją w jednostce organizacyjnej w świetle obowiązującego stanu prawnego.
 • Dotychczasowe ustalenia w zakresie postępowania z dokumentacją dotyczące zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół.
 • Sytuacja centrów usług wspólnych w świetle przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Przepisy kancelaryjne i archiwalne w centrach usług wspólnych.
 • Dokumentowanie spraw i realizacja czynności kancelaryjnych w centrach usług wspólnych.
 • Odpowiedzialność za dokumentację jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez centra usług wspólnych.
 • Archiwizacja dokumentacji własnej centrów usług wspólnych oraz jednostek obsługiwanych, jej brakowanie lub przekazywanie do archiwów państwowych.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
13:45 System EZD w urzędach obsługujących 2 organy na przykładzie wójta, burmistrza, prezydenta miasta i rady gminy/miasta – case study
 • Problematyka obsługi rady gminy w systemie EZD,
 • Współpraca między radą gminy a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) – przepływ dokumentacji:
  1. wnioski, skargi,
  2. interpelacje
  3. projekty obywatelskie
  4. projekty uchwał.
 • Rada Gminy – organizacja pracy w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
Jolanta Rybińska
(Urząd Miasta Łodzi)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Dokumentowanie spraw dotyczących projektów unijnych
 • Regulacje prawne dot. dokumentacji projektów unijnych.
 • Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.
 • Instrukcje i wytyczne związane archiwizacją takiej dokumentacji
 • Kwalifikacja archiwalna i okresy przechowywania.
Andrzej Regliński
(Oddział Archiwum Państwowego w Gdyni)
15:30 Dyskusja
16:00 Zakończenie
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78