centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU
Warszawa, 4.10.2016 Koordynator: Paulina Solińska

Cele szkolenia:
1. praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zastosowania analizy behawioralnej w identyfikacji i wykrywaniu oszustw, nadużyć i korupcji
2. praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu schematów poszczególnych rodzajów oszustw, nadużyć i korupcji
3. samodzielne, praktyczne identyfikowanie i wykrywanie oszustw, nadużyć i korupcji

Do uczestnictwa zapraszamy: kadrę kierowniczą każdego szczebla, pracowników, kontrolerów, audytorów, koordynatorów ds. kontroli zarządczej.

Warsztaty prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania warsztatu: 10:00 - 16:00

PROGRAM

 1. Charakterystyka zjawiska oszustwa, nadużycia, korupcji
 2. Przyczyny popełniania oszustw i nadużyć;
 3. Metody zapobiegania oszustwom;
 4. Wykrywanie oszustw. Przykłady oszustw i sygnały/symptomy ostrzegawcze dla audytora/kontrolera;
 5. Źródła informacji oraz zasady gromadzenia i analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw. Problematyka wiarygodności dokumentów;
 6. Rodzaje oszustw, przykłady;
 7. Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw finansowych, w tym wykrywanie manipulacji księgowych;
 8. Przykłady nieprawidłowych praktyk księgowych, sposoby ich wykrywania, w tym fałszowanie sprawozdań finansowych;
 9. Schematy oszustw zakupowych, w tym przetargowych;
 10. Jak wykrywać oszustwa zakupowe, w tym zmowy cenowe;
 11. Schematy oszustw płacowych;
 12. Jak wykrywać oszustwa płacowe;
 13. Techniki i metody wykrywania wybranych oszustw, w tym wykorzystanie narzędzi informatycznych i Internetu itp.;
 14. Procedury zwalczania oszustw i nadużyć, m.in. zjawisk korupcyjnych w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem oszustw popełnianych na szkodę Polski i Unii Europejskiej;
 15. Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie badania oszustw, z uwzględnieniem dokumentowania czynności przez audyt wewnętrzny i możliwości korzystania z niej przez audyt zewnętrzny;
 16. Współpraca z organami ścigania, w tym dokumentowanie oszustw pod kątem postepowań prowadzonych przez UOKiK, Prokuraturę itp.
 17. Analiza przypadków: oszustwa zakupowe, manipulowanie wydatkami, oszustwa sprzedażowe, nadużycia gotówkowe, oszustwa płacowe, sprzeniewierzenia rzeczowych składników majątku obrotowego i trwałego oraz oszustwa w obszarze zamówień publicznych;
 18. Prezentacja nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej, przykłady nieprawidłowości i ich omówienie;
 19. Studium przypadku – możliwe sytuacje nadużyć, oszustw oraz innych działań nieprawnych w procesie udzielania zamówień publicznych.
 20. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie, sankcje dla wnioskodawcy, artykuł 207 ustawy o finansach publicznych, odzyskiwanie środków
 21. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 22. Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 23. Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78