centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIII seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
METODY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA
W TRADYCYJNYM ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
Warszawa, 19.05.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

19 maja 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
10:10 Wykład i konsultacje: Narzędzia informatyczne w bieżącym i archiwalnym zarządzaniu dokumentacją w podmiotach działających w systemie tradycyjnym
 • System kancelaryjny a systemy wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiotach publicznych (system tradycyjny, system EZD, systemy dedykowane) – zasady ogólne.
 • Narzędzia informatyczne w systemie tradycyjnym – systemy elektronicznego obiegu dokumentacji czy systemy klasy EZD (różnice).
 • Zakres i zasady wykorzystywania systemów teleinformatycznych w tradycyjnym dokumentowaniu realizacji spraw – przyjmowanie dokumentów (pism), rejestracja, dekretacja, opracowywanie projektów, akceptacja, podpisywanie, wysyłanie, obsługa pism (dokumentów) wewnętrznych.
 • Zakres i zasady wykorzystywania systemów teleinformatycznych w obsłudze dokumentacji w archiwum.
 • Narzędzia informatyczne w obsłudze składów w systemie tradycyjnym.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
11:15 Wykład: Rejestry kancelaryjne w tradycyjnym i elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.
 • Podstawy prawne funkcjonowania tradycyjnego i Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Definicja rejestrów kancelaryjnych.
 • Funkcja rejestrów kancelaryjnych w kancelarii współczesnej.
 • Stosowanie rejestrów kancelaryjnych w kancelarii współczesnej.
 • Umiejscowienie rejestrów w obiegu dokumentacji.
 • Rodzaje rejestrów we współczesnej kancelarii.
 • Funkcjonowanie wybranych rodzajów rejestrów kancelaryjnych w tradycyjnym i Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją.
 • Przykładowe zestawienia rejestrów z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14, poz.67).
Magdalena Niedźwiedzka
(Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Narzędzia elektroniczne w zarządzaniu archiwum bieżącym
 • Status i organizacja archiwum bieżącego
 • Przechowywanie, zabezpieczania i ewidencja zasobu archiwum bieżącego
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum bieżącego
 • Udostępnianie zasobu archiwum bieżącego
 • Brakowanie dokumentacji
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
Marek Konstankiewicz
(UMCS)
13:10 Wykład: Możliwości technologiczne wspomagania cyfrowego w archiwach papierowych. Przydatność nośników informatycznych do długotrwałej archiwizacji.
Podczas wykładu zostanie przedstawiony, na praktycznych przykładach, sposób realizacji archiwów podręcznych i głębokich (długoterminowych) oraz sposoby udostępniania zgromadzonych zasobów. Przykłady będą pokazywać już działające prototypy i modele, które mogą być wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach, w tym pozornie bardzo odległych od tego co potocznie rozumiemy jako archiwizacja. Ponadto, zostaną omówione aspekty techniczne i technologiczne nośników pod kątem trwałości zapisu w elektronicznych archiwach długoterminowych oraz perspektywa konstrukcji i produkcji nośników dla archiwów bezterminowych (wieczystych).
Jerzy Piotr Walczak
(specjalista)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Komunikacja społeczna i public relations w archiwach
 • Archiwum – bogata tradycja, różna organizacja, tożsame funkcje, społeczne znaczenie, publiczny wydźwięk
 • Marketingowe podejście do zarządzania – marketing relacyjny i człowiek w orbicie zainteresowań archiwum
 • Komunikacja społeczna w archiwum – jej wewnętrzny i zewnętrzny wymiar
 • Public relations w archiwach – narzędzia, środki i techniki komercyjne w niekomercyjnym świecie
 • Znaczenie – korzyści płynące ze stosowania narzędzi komunikacji społecznej i public relations przez archiwa – instytucja, zasób, pracownicy, społeczeństwo
dr Marlena Jabłońska
(Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, UMK)
15:00 Wykład i konsultacje: Czy są istotne różnice w realizacji ochrony danych w archiwach tradycyjnych i cyfrowych
Radca Prawny Dagmara Jaskulak
(PWC)
15:45 Dyskusja podsumowująca seminarium
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78