centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXI seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
MIEJSKIE SYSTEMY GIS
DANE PRZESTRZENNE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI
Warszawa, 15.12.2016 Koordynator: Elżbieta Janus

Weź udział w seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE, które odbędzie się 15 grudnia br. w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie zastosowania systemów GIS w zarządzaniu miastami. Podczas tego spotkania wysłuchasz interesujących wykładów i case study nt. zastosowania danych przestrzennych w miastach, na przykładzie MSIP w Kielcach, Systemu Informacji Przestrzennej Gdańska oraz doświadczeń warszawskiej straży miejskiej. Seminarium to także okazja do spotkania i porozmawiania z zaproszonymi specjalistami, a także wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy wszystkimi zgromadzonymi na seminarium osobami zainteresowanymi omawianą tematyką.

PROGRAM

15 grudnia 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: Rola zasobów i technologii geoinformacyjnych w rozwoju oraz integracji systemów „smart city”
 • Wybrane założenia i standardy dotyczące tworzenia "smart city" ("inteligentnych miast").
 • Na czym polega "inteligencja" systemów miejskich i czy mogą one działać bez dostępu do map cyfrowych i technologii GIS?
 • Jak wykorzystywać efektywnie istniejące zasoby danych przestrzennych w zarządzaniu miastem?
 • Czy można i potrzeba tworzyć miejską infrastrukturę informacji przestrzennej?
Prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib,
(Politechnika Warszawska)
11:10 Case Study: GIS w warszawskiej Straży Miejskiej
I. Budowa systemu:
 • Przyczyny budowy.
 • Podstawowe cele.
 • Od kiedy mamy system.
 • Sposób budowy systemu.
II. Zintegrowany System Zarządzania i Koordynowania.
III. Hurtownia danych.
IV. Kategorie zdarzeń.
V. Wykorzystanie gis:
 • Rejestracja i geokodowanie.
 • Interaktywne pozycjonowanie patroli.
 • Zegary zdarzeń.
 • Mapy gęstości.
VI. Serwisy internetowe.
VII. Analizy przestrzenne i prezentacje graficzne podczas imprez masowych.
 • Mapy miejsc zdarzeń.
 • Współpraca z policją.
 • Euro 2012.
 • Powódź 2010.
 • Szczyt Nato 2016.
 • Zakłócanie porządku nad Wisłą.
 • Zdarzenia w komunikacji miejskiej.
 • Pomoc bezdomnym.
 • Zarządzanie kryzysowe.
VIII. Nowy System.
Olga Prasolik
(Z-ca Naczelnika Wydziału Centralne Stanowisko Kierowania)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Budowa systemu informacji przestrzennej miasta od podstaw na przykładzie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Kielcach.
 • Powstanie MSIP – Jak rozpoczęto budowę systemu przestrzennego w UM Kielce, jaką przyjęto strukturę organizacyjną, jaki dokument zainicjował powstanie systemu oraz podejście do budowy tak jak systemu ISO.
 • Wdrożenie systemu sieciowego – nowa jakość dla użytkowników i zupełnie nowe możliwości związane z dostępem do aplikacji mapowej i rejestrowej systemu
 • Dostęp do danych: dostęp do danych referencyjnych, harmonogramy, zasilenia, powiązania z innymi systemami, zasilenia zewnętrznych danych.
 • Zmiany struktury organizacyjnej w UM Kielce a system MSIP
 • Zmiany systemów referencyjnych – problemy z dostępem do danych geodezyjnych
 • Co dalej? Budowa platformy ”Smart City” opartej o MSIP
Leszek Najgeburski
(U.M. w Kielcach)
13:10 Case Study: System Informacji Przestrzennej Gdańska - rozwiązania systemowe
I. Rozwiązania webowe z wykorzystaniem danych przestrzennych:
 • Interaktywny Plan Gdańska.
 • Mapa Porządku.
 • AdLab – aplikacja do zarządzania przestrzenią reklamową miasta Gdańska.
II. Praktyczne wykorzystanie danych fotogrametrycznych w zarządzaniu miastem:
 • Opis projektu pozyskania danych przestrzennych z 2016 roku.
 • Portal zdjęć ukośnych oraz portal retromapy w pracy urzędników oraz mieszkańców.
 • Wykorzystanie skaningu laserowego w pracy urzędników miejskich – planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, mapy przeciwpowodziowe itp.
 • Model 3D w zarządzaniu miastem – praktyczne wykorzystanie modelu 3D miasta.
Krystyna Żochowska (Główny Specjalista, Administrator SIP Urząd Miejski w Gdańsku)
Mateusz Żuk (Specjalista ds. GIS w Biurze Rozwoju Gdańska)
13:40 Prezentacja: Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne w służbie miast
 • Dostępne systemy zobrazowań satelitarnych.
 • Charakterystyka techniczna obecnych systemów.
 • Rodzaje produktów i produkty pochodne.
 • Wykorzystanie i zastosowanie produktów i ich przetworzeń.
 • Case study Miasta Krakowa - projekt MonitAir.
Mateusz Maślanka
(ProGea Consulting)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Otwieranie danych - doświadczenia Warszawy
 • Ogólnie o otwieraniu danych
 • Jak zrobiono to w Warszawie
 • Jakie dane wystawia i jakie są najczęściej używane w tym dane przestrzenne
 • Jakie aplikacje powstają i jakie projekty są realizowane na tych danych (projekt Vavel)
 • Jakie są trendy w udostępnianiu danych w tym danych mapowych
 • Jakie są plany Warszawy
Tadeusz Osowski,
(Z-ca dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd Miasta Warszawa)
15:00 Wykład: Portal Geostatyczny – źródło informacji o przestrzeni i społeczeństwie miast
Agnieszka Nowakowska
(Główny Urząd Statystyczny)
15:40 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus-Kaleta

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78