centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII
Warszawa, 13.10.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Wprowadzenie:
18 kwietnia 2016 weszły w życie nowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące prawa zamówień publicznych. Polska (po raz kolejny) nie zdążyła wdrożyć dyrektyw w terminie, ale wiadomo już, na czym będą polegały zmiany. Zamiast opracowanej w ubiegłym roku zupełnie nowej ustawy, w życie wejdzie potężna nowelizacja, wprowadzająca zmiany będące co najmniej małą rewolucją. Nowe przepisy będą wyzwaniem i dla wykonawców, i dla zamawiających. Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi przepisami oraz praktycznymi konsekwencjami zmian: przede wszystkim z perspektywy branży IT.

Prowadzący:
dr Wojciech Kaliński, radca prawny
Bohdan Widła, radca prawny

PROGRAM

1. Co się stało?
 1. a. Nowe dyrektywy i rozporządzenie w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
 2. b. Smutne losy nowej ustawy i ekspresowe losy nowelizacji starej ustawy
2. Zakres stosowania ustawy – co się zmienia?
 1. a. Wyłączenia dotyczące prac R&D
 2. b. Wyłączenia dotyczące informacji niejawnych i bezpieczeństwa,
 3. c. Wyłączenia dotyczące niektórych sektorów.
3. Dzielenie i łączenie zamówień 4. Komunikacja wykonawców z zamawiającymi
 1. a. Oferty i dokumenty w formie elektronicznej: na jakich zasadach?
 2. b. Nowe zasady ogłaszania postępowania i publikacji SIWZ (profil nabywcy i nie tylko)
 3. c. Tajemnica przedsiębiorstwa i poufność: już nie tylko dla wykonawców
5. Tryby postępowania
 1. a. Więcej elastyczności w trybach negocjacyjnych
 2. b. Nowe zasady udzielania zamówień z wolnej ręki: co zmieni się dla IT?
 3. c. Partnerstwo innowacyjne: co to takiego i czy warto?
 4. d. Nowe zasady dla umów ramowych
6. Niektóre nowe obowiązki zamawiających
 1. a. Zespoły projektowe
 2. b. Reagowanie na konflikty interesów
7. Terminy i zasady ich liczenia
 1. a. Krótsze terminy na składanie ofert i wniosków
 2. b. Sobota – prawie jak niedziela
8. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
 1. a. Wykluczenie: przesłanki obligatoryjne i fakultatywne
 2. b. Warunki udziału w postępowaniu: nowe możliwości i nowe ograniczenia
 3. c. Ograniczenie możliwości „użyczania zasobów”
9. Nowe zasady składania dokumentów
 1. a. Kiedy zamawiający będzie mógł żądać dokumentów?
 2. b. JEDZ, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: co to i jak to okiełznać?
 3. c. Co z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentów?
 4. d. Zagraniczne dokumenty, czyli o zaletach i wadach e-Certis
10. Opis przedmiotu zamówienia
 1. a. Nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia
 2. b. Nie tylko znaki towarowe: nowe wymagania dotyczące równoważności
 3. c. Zatrudnienie na umowę o pracę: kiedy będzie konieczne i na jakich zasadach?
11. Oferty
 1. a. Kryteria oceny ofert: jak (nie)wiele może znaczyć cena i czym się różni cena od kosztu
 2. b. Przesłanki odrzucenia oferty
 3. c. Niekoniecznie tylko jedna oferta, czyli oferty wariantowe
12. Umowy
 1. a. Nowe możliwości zmiany umów, w tym rozszerzania zamówienia
 2. b. Czy będzie wolno podmienić wykonawcę?
 3. c. Rozwiązanie umowy przez zamawiającego: nowe przesłanki
13. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza
 1. a. Opinie Prezesa UZP: czy doczekaliśmy się interpretacji indywidualnych?
 2. b. KIO: większe możliwości odwołania w przetargach „podprogowych”
 3. c. KIO: nowe zasady postępowania przy uwzględnianiu części zarzutów
14. Wejście nowelizacji w życie, czyli węzeł gordyjski
 1. a. „Bezkrólewie” między 18 kwietnia 2018 a wejściem w życie nowelizacji
 2. b. Okresy przejściowe dla komunikacji elektronicznej
 3. c. Zmiana umów zawartych przed nowelizacją

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78