centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE
Warszawa, 8.09.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Tomasz Kulisiewicz

Tomasz Kulisiewicz

Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym. Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastępcą redaktora naczelnego "PCKuriera", redaktorem naczelnym czasopism "Teleinfo", "Prawo i ekonomia w telekomunikacji", "elektroniczna Administracja". Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku teleinformatycznego, od 2004 r. współpracownik firmy doradczej Audytel, od 2013 r. ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Kierował panelami badawczymi w programach: Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Foresight Akademickie Mazowsze 2030.
Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel inicjatywy Internet Obywatelski (2001), Stowarzyszenia "Komputer w Firmie" (2003), Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej (2008) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2013).

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz to radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dr Siewicz jest także koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS LEGAL.

Prelegenci | Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji - w tym informatyzacji rejestrów publicznych, e-administracji, ochronie tajemnic i danych osobowych oraz dostępowi do informacji publicznej.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78