centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIII seminarium w cyklu MEDICA INFO
INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PRACY DIETETYKÓW
OPROGRAMOWANIE, SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY, ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE
Warszawa, 21.01.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Dittfeld

Anna Dittfeld

Lekarz będący jednocześnie magistrem dietetyki. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz żywienia człowieka. Aktualnie doktorantka studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka Stypendium Ministra Zdrowia, wielu konkursów stypendialnych za wybitne osiągnięcia naukowe, a także prestiżowych konkursów takich jak Droga na Harward czy Studencki Nobel. Członek Harvard Club of Poland, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i Osób na Diecie Bezglutenowej.
Autorka książki „Diagnostyka dla dietetyka”, wielu doniesień naukowych prezentowanych na Polskich i Międzynarodowych Konferencjach, a także publikacji w Polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Prelegenci | Sylwia Gudej

Sylwia Gudej

Sylwia Gudej

Dietetyk, żywieniowiec. Doktorantka w Katedrze Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Autorka wielu doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Aktywnie uczestniczy w realizacji wielu programów dotyczących dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka w Polsce. Laureatka programu „Diamentowy Grant” 2012 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Prelegenci | Danuta Kołożyn-Krajewska

Danuta Kołożyn-Krajewska

Jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Doktorat – na WTŻ, habilitacja i profesura – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności na tym wydziale i pełnomocnika dziekana ds. współpracy z gospodarką. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na SGGW „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności” i wykładowcą na licznych studiach podyplomowych na uczelniach w Polsce.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej jakości zdrowotnej żywności, przede wszystkim aspektów mikrobiologicznych, mikrobiologii prognostycznej, żywności probiotycznej, higieny produkcji żywności, racjonalnego wykorzystania żywności oraz systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przetwórstwie żywności.
Opublikowała ponad 400 prac naukowych, popularno-naukowych, podręczników akademickich (Higiena produkcji żywności), podręczników dla uczniów szkół średnich (Towaroznawstwo i Towaroznawstwo żywności) i książek (np. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności). Była i jest partnerem w projektach Leonardo da Vinci, Concerted Action, Flair Flow Europe, projektach PHARE oraz recenzentem oceniającym projekty w 6 i 7 PR, NCBiR i NCN. Jest także wykładowcą, konsultantem i auditorem systemów GHP/GMP i HACCP w zakładach żywnościowych.
Pełni, z wyboru, funkcję v-prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (przez dwie kadencje była Prezesem) oraz członka zarządu Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk a także wiceprzewodniczącego narodowego komitetu IUFoST. Jest v-przewodniczącą Rady ds. Racjonalnego Wykorzystywania Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności, członkiem Rady Programowej prozdrowotnej koalicji „Świadomy wybór – Perspektywa 2020”, przewodniczącą Rady Naukowej programu „Wiem co wybieram”.

Prelegenci | Lucyna Pachocka

Lucyna Pachocka

Dr n.med. Lucyna Pachocka specjalista dietetyk, żywieniowiec, od 1988 roku pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. W 1999 r – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Od 2006 - nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademia Medyczna). Członek Rady Programowej Studiów Podyplomowych kierunku Dietetyka w IŻŻ , członek Komisji ds. Nagród Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetycznego, Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki w IŻŻ i wiele innych.

Prelegenci | Bożena Wajszczyk

Bożena Wajszczyk

Absolwentka wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Główny obszar zainteresowań: badania epidemiologiczne i indywidualne sposobu żywienia i stanu odżywienia. Współwykonawca kilku grantów międzynarodowych. Współtwórca kolejnych wersji programu komputerowego DIETA do planowania i oceny żywienia. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i szkoleniową. Autorka wielu prac oryginalnych i rozdziałów w podręcznikach z dziedziny żywienia człowieka.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78