centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "FUNKCJONOWANIE ARCHIWÓW W ANALOGOWYM I CYFROWYM ŚWIECIE"
Warszawa, 24.05.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

24 maja 2017 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
10:15 Wykład: Organizacja archiwów w podmiotach publicznych:
 • archiwa zakładowe,
 • składnice akt,
 • file archiwów,
 • archiwa wielozakładowe,
 • archiwa wielolokalizacyjne,
 • archiwa z zasobem historycznym.
Monika Kowzon-Świtalska
(doświadczony archiwista państwowy specjalizujący się w problematyce zarządzania dokumentacją, porządkowania zasobów archiwalnych, wartościowania współczesnej dokumentacji, opracowania instrukcji kancelaryjnych, archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, kontroli archiwalnych)
11:15 Wykład: Archiwista zakładowy wobec problemu archiwizacji dokumentacji elektronicznej
 • Archiwizacja przesyłek wpływających na nośnikach informatycznych.
 • Archiwizacja danych elektronicznych powstających w instytucji.
 • Ewidencja archiwalna danych na nośnikach.
 • Zabezpieczanie danych na nośnikach, przenosiny na nowy nośnik, problem formatów danych.
 • Archiwizacja spraw i dokumentów elektronicznych w systemach EZD. Typowe błędy i sposoby postępowania z nimi.
 • Kilka uwag i postulatów w sprawie brakowania dokumentacji elektronicznej i przekazywania do archiwów państwowych.
Paweł Wlezień
(kierownik archiwum zakładowego, ekspert w zakresie postępowania z dokumentacja tradycyjną i elektroniczną)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Wykład: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w archiwach - przykładowe problemy
 • archiwum – podmiot zobowiązany
 • zasób archiwum – informacja sektora publicznego (ISP)
 • udostępnianie materiałów archiwalnych
  • podstawy prawne
  • sposoby udostępniania
  • porównanie regulacji w unza i udisp
 • ograniczenia udostępniania
 • udostępnianie a przekazanie ISP (usługi archiwalne)
 • rozpowszechnianie (ponowne wykorzystanie) – prawo autorskie – dobra osobiste 
 • opłaty
 • obowiązek informacyjny – użytkownika i archiwum
dr Henryk Niestrój,
(Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych)
13:45 Wykład: Składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych – zasady porządkowania, ewidencjonowania i obsługi w archiwum
 • Pojęcie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych oraz ich liczba i rodzaje.
 • Sposób bieżącej obsługi składów.
 • Zakres prac porządkowych w stosunku do dokumentacji w składach.
 • Ewidencja składów.
 • Obsługa archiwalna składów.
dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Praktyczne i prawne aspekty porządkowania tradycyjnych materiałów archiwalnych oraz procedura ich przekazywania do archiwów państwowych.
Iwona Fischer,
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
15:30 Prezentacja: Otwarty System Archiwizacji jako element systemu wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce
 • Działania Ośrodka KARTA na rzecz wspierania archiwów społecznych w Polsce
 • Specyfika archiwów społecznych i ich potrzeby w zakresie opracowywania i udostępniania zbiorów
 • Czym jest OSA i dla kogo jest przeznaczona
 • Praca w programie OSA. Standardy opracowania zbiorów
 • OSA desktopowa a OSA webowa
Agnieszka Świątecka,
(Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Fundacji Ośrodka KARTA)
16:00 Podsumowanie, dyskusja, zakończenie seminarium
dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej)
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78