centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
Warszawa, 05.04.2017 Koordynator: Paulina Solińska

PROGRAM

5 kwietnia 2017 r.
10:00 Wykład: Systemy informatyczne realizujące e-usługi w e-administracji publicznej
 • aspekty prawne wdrażania e-usług
 • podstawowe elementy procesu komunikacjiw ramach świadczenia e-usługi
 • e-dokument
 • usługa centralna i lokalna
 • integracja systemów informatycznych
  • E-PODATKI
  • GIS
 • portal komunikacji online na przykładzie wybranego JST
Arkadiusz Kowalewski,
(e-instytucja.pl)
10:50 Wykład: E-partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji przestrzennych
 • Planowanie jako komunikowanie
 • Informacja planistyczna i warunki jej udostępniania
 • Komunikacja formalna, półformalna i nieformalna w planowaniu przestrzennym
 • Między planowaniem eksperckim (hierarchicznym) a partycypacyjnym (sieciowym)
 • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – założenia i etapy
 • E-partycypacja w planowaniu przestrzennym
 • Profil użytkownika systemów e-partycypacji
 • W poszukiwaniu standardów e-partycypacji w planowaniu przestrzennym
dr inż. Łukasz Damurski,
(Politechnika Wrocławska)
11:40 Case study: Standard numerycznego zapisu ustaleń opracowań planistycznych firmy Geo-system Sp. z o.o. i jego praktyczne wykorzystanie na przykładzie gminy Komorniki.
 • Krótka charakterystyka firmy i dotychczasowych realizacji
 • Standardu numerycznego zapisu opracowań planistycznych - wytycznych dla urbanistów
 • Wykorzystanie standardu w praktyce - zlecanie opracowania nowych mpzp zgodnie z wytycznymi i import gotowych opracowań do systemu informacji przestrzennej
 • Korzyści czasowe, finansowe i organizacyjne
Zbigniew Malinowski,
(Geo-System Sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład, konsultacje, dyskusja: Cyfrowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym. Aspekty technologiczne, praktyczne i prawne.
 • Rola danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym i cele informatyzacji MPZP.
 • Uwarunkowania prawne informatyzacji MPZP – aktualny stan prawny (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań INSPIRE) oraz planowane zmiany (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany).
 • Elementy informatyzacji MPZP: metadane, zbiory danych i usługi danych przestrzennych.
 • Jakość i wiarygodność danych planistycznych.
 • E-usługi publiczne oparte na danych planistycznych.
Szymon Ciupa,
(smartcity-expert.eu)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład, konsultacje, dyskusja: Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Istota publikacji i automatyzacji mpzp
 • Podział funkcjonalności - klient, pracownik urzędu
 • Poziomy informatyzacji mpzp
 • Identyfikacja podstawowych problemów w informatyzacji mpzp
 • Kształtowanie świadomości użytkowników w zakresie mpzp
 • Podsumowanie
dr hab. Waldemar Izdebski,
(Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii)
16:15 Zakończenie programu seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus - Kaleta

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78