centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO 'INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI'
Warszawa, 26.01.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Filip Biały

Filip Biały

Filip Biały

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac naukowych z zakresu teorii politycznej, uczestnik ponad 20 konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Organizator i współorganizator szeregu konferencji, w tym cyklu Akademii Politologicznych Politeja.pl, członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii. Współtwórca i redaktor naczelny pisma naukowego "Refleksje". Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz grafiki, pracując w sektorze prywatnym i publicznym.

Prelegenci | Aleksandra Brzozowska

Aleksandra Brzozowska

Aleksandra Brzozowska

Aleksandra Brzozowska jest pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres jej zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia zawiązane z koncepcją otwartej nauki, powszechnym dostępem do wiedzy oraz stosowaniem otwartych modeli w różnych obszarach pracy naukowej. Zajmuje się również zmianami zachodzącymi w procesie cyfryzacji czasopism naukowych. Redaktorka i współtwórczyni platformy Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Popularyzatorka ruchu Open Access w środowisku naukowym.

Prelegenci | Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Pracuje w Centrum Otwartej Nauki, będącym częścią Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent socjologii i filozofii na UW, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor raportu “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17). Współtłumacz i koordynator polskiego przekładu książki Petera Subera „Otwarty dostęp” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=14).

Prelegenci | Jakub Jakubowski

Jakub Jakubowski

Jakub Jakubowski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Uczestnik ponad 20 konferencji polskich i zagranicznych oraz autor kilkunastu artykułów naukowych w zakresie nowych mediów, komunikowania i marketingu. Od 10 lat związany z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, gdzie zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i administracyjną. Możliwość łączenia ze sobą różnych typów działalności na uczelni pozwoliła mu na dokładnie poznanie realiów funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa akademickiego i oceny pracowników naukowych.

Prelegenci | Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde. Odbywał staże naukowe w University of Leeds oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra, nagrodą dla najlepszego absolwenta oraz innymi nagrodami, w tym za wkład w popularyzację nauki i najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics oraz The Institution of Engineering and Technology.
Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z publikowania naukowego dla doktorantów. Pasjonat fotografii, muzyki oraz jazdy na nartach.
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Redaktor: Open Engineering, Springer;
• Redaktor wydania specjalnego dla wydawnictwa Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing;
• Recenzent: Applied Energy, Elsevier;
• Recenzent: Archive of Mechanical Engineering, PAN.

Prelegenci | Natalia Osica

Natalia Osica

Natalia Osica

założycielka pierwszej w Polsce agencji PR dla naukowców, instytucji naukowych i badawczych oraz uczelni. Była rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Specjalizuje się w PR nauki i budowaniu relacji (ukończyła socjologię na UW ze specjalizacją w zakresie mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej). Przez kilka lat była szefem działu PR w firmie Gemius. Pierwsze doświadczenia zbierała w agencji Lighthouse Consultants, gdzie obsługiwała klientów m.in. z branży finansowej. W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od redakcji Nauka w Polsce PAP. W latach 2013-2014 pełniła funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Wykłada na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS. W 2016 magazyn biznesowy Brief umieścił Natalię w rankingu „50 kreatywnych w biznesie”. Otrzymała także nominację w konkursie „Businesswoman Roku 2016”, organizowanym przez PwC i redakcję Sukces pisany szminką.

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, polityką naukową oraz uczeniem się akademickich kompetencji informacyjnych. Członkini grupy badawczej Scholarly Communication Research Group (http://sc.amu.edu.pl).

Prelegenci | Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Małgorzata Rychlik

Pracuje na stanowisku kustosza dyplomowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pełni funkcję kierownika Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy. Jest współtwórczynią repozytorium instytucjonalnego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) rozwijającego się sukcesywnie od marca 2010r. Jej zainteresowania ogniskują się wokół otwartej nauki (Open Access) ze szczególnym uwzględnieniem repozytoriów. Prowadziła badania wśród pracowników naukowych Uczelni na temat ich postaw wobec otwartości w nauce oraz barier w korzystaniu z repozytoriów. Jest współautorką prac na temat ruchu Open Access, repozytoriów, strategii ich rozwoju oraz promocji. Zajmuje się również edukacją informacyjną. Przez szereg lat kierowała Biblioteką Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78