centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE
Warszawa, 13.12.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Tematowi szczególnej roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju od pewnego czasu poświęca się wiele uwagi. Wiele miejsca poświęcono mu w programach rządowych m.in. w 'Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju' Jednym z podstawowych narzędzi służących do rozwoju innowacyjności są zamówienia publiczne. Unia Europejska od lat stawia na rozwój innowacyjności za pomocą zamówień publicznych. Jednym z głównych celów uchwalenia nowego pakietu dyrektyw zamówieniowych z 2014 r. było właśnie pobudzenie innowacyjności w państwach członkowskich Unii. Nowe dyrektywy wprowadziły m.in. specjalny tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne. Ma ono umożliwić dokonywanie zamówień na rozwiązania i produkty, które wymagają jeszcze prac R&D i sfinansowania tych prac przez zamawiających. W wielu krajach świata wskazuje się na znaczenie sektora publicznego w stymulowaniu proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (tzw. demand driven innovation policy). Sektor publiczny ma bowiem możliwość generowania zapotrzebowania na innowacyjne produkty i usługi.

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych oraz praktycznych wskazówek dotyczących realizowania innowacyjnych projektów w ramach zamówień publicznych.

Szkolenie poprowadzi: dr Tomasz Zalewski
Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

PROGRAM

 • Wprowadzenie do innowacyjnych zamówień publicznych.
 • Omówienie różnic pomiędzy przedkomercyjnymi zamówieniami publicznymi, innowacyjnością w ramach klasycznych procedur zamówieniowych oraz partnerstwem innowacyjnym.
 • Regulacje prawne Unii Europejskiej.
 • Regulacje prawa polskiego.
 • Przykłady zamówień przedkomercyjnych realizowanych w Unii Europejskiej.
 • Procedura zamówienia innowacyjnego w praktyce.
 • Procedura zamówienia przedkomeryjnego.
 • Procedura partnerstwa innowacyjnego.
 • Identyfikacja potrzeb i ocena możliwości.
 • Analiza stanu techniki.
 • Analiza praw własności intelektualnej.
 • Tworzenie biznes case.
 • Rola dialogu technicznego i konsultacji rynkowych.
 • Znaczenie poufności i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
 • Przygotowanie umowy na zamówienie innowacyjne, podział realizacji na etapy.
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej.
 • Monitorowanie i ocena realizacji zamówienia.
 • Innowacyjne zamówienia a startupy.
 • Współpraca pomiędzy zamawiającymi w celu realizacji innowacyjnych zamówień.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78