centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sprawozdania z konferencji Kontakt z mediami: Marta Komorowska

Sprawozdanie z II edycji konferencji "Technologie teleinformatyczne w poligrafii":
Systemy Informatyczne Wsparciem Nowoczesnej Drukarni

23 marca 2006 r., Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Celem II edycji konferencji z cyklu "Technologie teleinformatyczne w poligrafii", która odbyła się dnia 23. marca 2006 r., było zwrócenie uwagi na perspektywy rozwoju branży poligraficznej w Polsce, możliwość wprowadzania nowych technologii produkcyjnych oraz systemów wspomagających pracę drukarni i wydawnictw. Organizatorem spotkania było Centrum Promocji Informatyki, sponsorem firma Reprograf, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia portal PrintinPoland.com.

Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym:
Druk.info.pl, Drukarnie.com.pl, DTP.pl, Print&Publishing, Świat Druku, Świat Poligrafii, Vidart.

Pośród uczestników spotkania znajdowali się informatycy; graficy komputerowi; specjaliści ds. marketingu, handlu, sprzedaży; operatorzy DTP; programiści; technolodzy; logistycy; dyrektorzy i kierownicy z firm marketingowych, handlowych, poligraficznych, związanych z branżą wydawniczą.
Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów związanych z konferencją, która sama przebiegła według ustalonego harmonogramu i bez zakłóceń.

Fot.1 W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników

Sektor poligraficzny w Polsce zalicza się do branży o największej dynamice rozwoju. Tempo wprowadzania najnowszych technologii cyfrowych jest co najmniej równie szybkie jak w najnowocześniejszych drukarniach europejskich. Również małe zakłady skutecznie wprowadzają nowoczesne rozwiązania techniczne, co powoduje, że i one bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku. Dzięki temu branża poligraficzna jest doskonałym rynkiem zbytu dla najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Obrady rozpoczęło wystąpienie Przemysława Kidy, który przedstawił program konferencji, tym samym obejmując funkcję prowadzącego obrady. Następnie wygłosił wykład inauguracyjny "Systemy do obiektywnej oceny jakości i pomiaru kolorów w nowoczesnej drukarni".
Po nim nastąpiła prezentacja sponsorska pani Marii Ślęsickiej - Gęściak "Standardy kolorystyczne w proofingu", przedstawicielki Reprograf - firmy od kilkunastu lat specjalizującej się w dostawach sprzętu i materiału dla sektora prepress i drukarni offsetowych.

Właściwa treść pierwszego bloku tematycznego (OSIECIOWANIE DRUKARNI), rozpoczęła się od prezentacji firmowej pana Roberta Wieczorka,Heidelberg Polska, noszącej tytuł: "Prinect - droga do organizacji procesu produkcyjnego w nowoczesnej drukarni". Jej celem było zaprezentowanie systemu Printec, w którego skład wchodzą moduły umożliwiające realizacje całego łańcucha procesów związanych z wytwarzaniem produktu poligraficznego.

Fot.2. Tadeusz Figurski, Reprograf

Kolejna prezentacja prowadzona była przez pana Tadeusza Figurskiego, Reprograf: "Otwarty system zarządzania produkcją na maszynie KOMORI Management System (KMS) podstawą właściwego zarządzania produkcją w drukarni". Komori okazało się być pomocne w przeglądzie systemu, kompletowaniu zadań, wydajności druku, tworzeniu raportów produkcyjnych, wychwytywaniu błędów, nakreślaniu tendencji nakładowych, strefowych itp.

Następny, drugi blok (SYSTEMY PORZĄDKUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO), zapoczątkował wykład: "Normy ISO standardem nowoczesnej drukarni", poprowadzony przez panią Elżbietę Marcinkowską, COBRPP. ISO jest kolejnym elementem funkcjonowania nowoczesnej drukarni, a certyfikat ISO 9001 stał się niezbędną wizytówką firm poligraficznych w kontaktach z klientami.

Fot. 3. Elżbieta Marcinkowska, COBRP

Pan Mariusz Sosnowski, Infosystem, wypowiadał się na temat zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym. Omówił wszelkie funkcje, korzyści, przeznaczenie, uwzględniając systemy CRM, TPP, MRP II, ERP, MIS.

Kolejny podjęty temat dotyczył doświadczeń z wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi. Paweł Paździor, ELDRUK omówił systemy CRM; systemy technicznego przygotowania produkcji; systemy zarządzania zasobami produkcyjnymi oraz zasady prowadzenia gospodarki magazynowej.
Trzeci blok (OD KALKULACJI DO NEGOCJACJI) zapoczątkowany został prezentacją Pawła Szpila, Reprograf, o tytule: "Interaktywne relacje klient-drukarnia", traktującą o poprawie wzajemnej komunikacji pomiędzy dostawcą usług drukarskich a jego klientem, oraz przedstawiającą spójny bezpośredni interface poprzez system Trueflow.

Sławomir Sokołowski, Print in Poland, przedstawił metody pozyskiwania zleceń dla drukarni przez internet na przykładzie portalu PrintinPoland.com.

Jacek Piechowicz, Radość-Druk, przedstawił studium przypadku "Kryteria wyboru optymalnego programu kalkulacyjnego dla drukarni. Błyskawiczne kalkulacje." Wskazał na aspekty, które powinny być brane pod uwagę w dokonywanych wyborach, które potem niosą konsekwencje dla naszych firm.

Ostatni wykład, wygłoszony przez pana dr Grzegorza Myśliwca (Szkoła Główna Handlowa), nosił tytuł: "Techniki negocjacji". Mogliśmy tym samym skoncentrować się na aspektach psychologicznych, odgrywających może nie do końca zauważalną rolę w pertraktacjach i procesach handlowych.

Treść merytoryczną konferencji zakończyło wystąpienie Pawła Samborka, JMB. Przedstawił studium przypadku: "Pozyskiwanie i rozliczanie unijnych środków pomocowych w sektorze poligraficznym", w którym poruszył kwestie kryteriów, wsparcia, konieczności kredytów, składania wniosków, błędów formalnych i merytorycznych popełnianych przy sporządzaniu aplikacji o wsparcie na projekty inwestycyjne.

Całość spotkania zakończyła się rozdaniem certyfikatów i losowaniem upominków.

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78