centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Sprawozdania z konferencji Kontakt z mediami: Marta Komorowska

Konferencja: Standard komunikacji bezprzewodowej WiMAX

29 marca w biurowcu "Agora" w Warszawie odbyła się już VI konferencja z cyklu Infrastruktura Telekomunikacyjna p.t. "Rynek usług dostępowych w Polsce. Standard komunikacji bezprzewodowej WiMAX." Konferencję otworzył wykład prof. dr hab. Mieczysława Muraszkiewicza z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej p.t. "Sieciowe społeczeństwo mobilne". Omówił w nim politykę Komisji Europejskiej w zakresie badań rozwoju technologii mobilnych oraz zamiary Polskiej Platformy Komunikacji Bezprzewodowej i Technik Mobilnych.

Fot.1. prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz

W części poświęconej wystąpieniom fimowym Piotr Kołodziejczyk, Lucent Technologies, omówił technologie WiMAX i charakterystykę funkcjonalności standardu docelowego 802.16e. a Adam Sągolewski, Siemens, przedstawił rewolucję w szerokopasmowym dostępie bezprzewodowym. Następnie dr Krzysztof Słomka z Urzędu Gminy Zielonka omówił certyfikacje rozwiązań produktów do sieci WiMAX. W przerwie obrad uczestnicy mogli zapoznać się z urządzeniami WiMAX

Fot.2. W przerwie obrad - hol przed salą konferencyjną

Po przerwie Joanna Mielczarska, Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Stałej z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła regulacje prawne związane z zasobami częstotliwości przeznaczonymi do wykorzystania przez systemy szerokopasmowe.

Fot.3. Joanna Mielczarska podczas rozmów ze słuchaczami

Podczas drugiego bloku prezentacji firmowych Wiesław Handzlik Lucent Technologies zaprezentował możliwości zastosowania sieci radiowych na terenach mniej zurbanizowanych, Bartłomiej Madej, SKK, omówił zastosowanie bezprzewodowych łącz optycznych - ich funkcjonalność i obszary zastosowań, a Tomasz Mrowiec, Dyrektor Sfera Net przedstawił studium przypadku rozwiązań Wimax południe - pierwszej komercyjnej sieci Wimax w Polsce "Projekt Wimax Południe".

Fot.4. Maciej Rogalski, PIIT

Konferencję zakończył wykład Macieja Rogalskiego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, który omówił rodzaje współczesnych przestępstw telekomunikacyjnych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędu komunikacji elektronicznej, dyrektorzy d.s. usług telekomunikacyjnych, kierownicy wydziałów informatyki urzędów administracji publicznej, przedstawiciele sektora MiSP.

Fot.5. W konferencji wzięło udział ponad stu uczestników

Prezentacje wykładów można pobrać ze strony: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/wimax2/index.php

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78