centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.11.2008 Koordynator: Agata Soboń

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

Reklamy internetowe pochłaniają coraz większą część budżetów marketingowych firm. Mierzenie skuteczności działań marketingowych w Internecie stanowi zatem jedno z ważniejszych zadań działów marketingu. Nie od dzisiaj wiadomo bowiem, że powodzenie lub porażka kampanii marketingowej, zależy między innymi od umiejętności planowania i mierzenia wyników oraz odniesienia ich do konkretnych obszarów. Seminarium powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą nauczyć się prawidłowego inwestowania w reklamy internetowe tak, aby koszty związane z promocją zwróciły się z nawiązką.

Redakcja merytoryczna programu i prowadzenie obrad: Tomasz Frontczak, MaxROY.com, blog SprawnyMarketing.pl

PROGRAM

27 listopada 2008 r.
10:00 Wykład: Pomiar efektywności reklamy w Internecie
 • Co i dlaczego mierzymy? - Określenie celów kampanii
 • Określenie kryteriów sukcesu oraz KPI dla kampanii online
 • Przy pomocy czego mierzymy?
 • Określenie źródeł danych
 • Określenie i wybór dostępnych technologii i narzędzi
 • Jak mierzymy?
 • Implementacja narzędzi pomiarowych
 • Monitoring i optymalizacja w trakcie kampanii
 • Maksymalizacja efektów
 • Z jakim efektem mierzymy?
 • Analiza wyników
 • Wnioski na przyszłość
Anna Sakowicz
(Dyrektor Mindshare Interaction)

12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Rozliczenia i weryfikacja efektywności reklamy w wyszukiwarkach
 • Nie tylko efektywność, czyli efektywność + ekonomiczność = sprawność
 • Konwersja i narzędzia służące do jej mierzenia
 • Konwersja w Google AdWord i Google Analytics - różnice w metodologiach
 • ROI i poza ROI
 • Modele rozliczeń klient - firma zewnętrzna w SEO i PPC oparte na konwersji
Tomasz Frontczak
(MaxROY.com, blog SprawnyMarketing.pl)

13:30 Wykład: 100% ROI na starcie... i w górę - optymalizacja SEM w e-commerce
 • cykl życia produktu jako punkt wyjścia w budowaniu strategii reklamowej SEM
 • Google Trends, czyli analiza wpływu otoczenia i sezonowości na działania SEM
 • badania zachowań internautów dla opracowania optymalnego kalendarza SEM
Tomasz Orczykowski
(Operations Manager, Bluerank)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Efektywność pozycjonowania w reklamie - maksymalizacja konwersji
 • Keyword Research
 • Long Tail
 • Optymalizacja Landing Pages
 • Budowanie świadomości przez SEO
Bartosz Berliński
(MaxROY.com, specjalista SEO i WebAnalytics)

15:15 Wykład: Aspekty prawne i etyczne SEO/SEM
 • SEO SEM a prawo reklamy - uczciwa konkurencja a wpływanie na wynik wyszukiwania, tj. na sposób działania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez "prywatnego usługodawcę"
 • Swoboda linkowania: jak dziś postrzegany jest problem odnośników
 • Ochrona dóbr osobistych a pozycja w wynikach wyszukiwania
 • Ochrona wynikająca z innych przepisów: znaki towarowe, prawo autorskie
 • Odpowiedzialność, czyli jak i do kogo się zgłaszać w przypadku zaobserwowania niepokojących zjawisk
Piotr Waglowski
(VaGla .pl)

16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78