centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.11.2007 Koordynator: Jakub Nawrocki

OSOBY PROWADZĄCE

Dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych problematyki z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firm i instytucji. Kierownik wielu projektów badawczych realizowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznych programów badawczych i edukacyjnych. Współautor wszystkich projektów szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2005 r. menedżer trzech projektów szkoleniowych adresowanych do ponad 1000 osób z sektora MSP realizowanych przez AE we Wrocławiu ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3a.


Dr inż. Urszula Załuska
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu. Główny wykonawca wielu projektów badawczych realizowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznych programów badawczych i edukacyjnych. Współautor wszystkich projektów szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2005 r. menedżer trzech projektów szkoleniowych adresowanych do osób dorosłych chcących samodzielnie podnieść swoje kwalifikacje, realizowanych przez AE we Wrocławiu ze środków EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 2, działanie 2.1.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78