szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

23
maja
2024

Własność intelektualna w branży turystycznej – legalne wykorzystywanie zdjęć, wizerunku klientów, programów wyjazdów i ofert, logotypów, know-how i wytworów sztucznej inteligencji (genAI)

30 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Własność intelektualna w branży turystycznej. Legalne wykorzystywanie zdjęć, wizerunku klientów, programów wyjazdów i ofert, logotypów, know-how i wytworów sztucznej inteligencji (genAI).

Plan webinarium - 15 maja
Czas trwania: od godz: 11:00 do 12:00

 1. Ochrona prawnoautorska programów imprez turystycznych, ofert i materiałów reklamowych.
 2. Warunki korzystania z cudzych treści, fotografii, grafik w ofertach, wpisach w social mediach i na blogach.
 3. Prawo do wizerunku osób i rzeczy.
 4. Ryzyka korzystania z AI w działalności turystycznej.
 5. Nieuczciwa konkurencja w działalności biur podróży – przykłady.

W trakcie webinarium dowiesz się:

 1. Jak zabezpieczyć się przed wykorzystywaniem programów imprez turystycznych i ofert oraz jak dochodzić swoich praw.
 2. Jak legalnie wykorzystywać zdjęcia, grafiki, treści, logotypy, znaki towarowe, wizerunek klientów, w tym małoletnich.
 3. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how) i klientelę biura podróży?
 4. Na co zwrócić uwagę korzystając z narzędzi AI?

Webinarium poprowadzi radczyni prawna Joanna Karasińska – ekspertka z zakresu prawa turystycznego, która od kilkunastu lat świadczy doradztwo prawne dla biur podróży i podmiotów z branży MICE. W ramach swojej specjalizacji zajmuje się również prawem własności intelektualnej.

Cel szkolenia: Prowadzenie biznesu w branży turystycznej, jego rozwijanie i promocja wiąże się z koniecznością korzystania z własności intelektualnej, w szczególności z utworów, w tym pracowniczych, zdjęć, logotypów czy wizerunku osób i rzeczy, a także coraz częściej z wytworów sztucznej inteligencji. Działania te, dla swej legalności, wymagają znajomości i przestrzegania wielu przepisów prawa. Niejednokrotnie również przedsiębiorcy z branży turystycznej borykają się z przypadkami nieuprawnionego wykorzystywania ich ofert i programów imprez turystycznych oraz nieuczciwego przejmowania klientów. Celem szkolenia będzie zatem – w oparciu o przykłady z praktyki - przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących legalnego korzystania z własności intelektualnej w działalności turystycznej, jak i wskazanie, w jaki sposób należy chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how) biura podróży i jego klientelę przed nieuprawnionymi działaniami konkurentów.

Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży turystycznej, ich pracownikom i prawnikom.

Prowadząca: Joanna Karasińska – radczyni prawna, Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:30 do ok. 14:30

 1. Legalne korzystanie z utworów w branży turystycznej:
  • warunki i zasady ochrony prawnoautorskiej programów imprez turystycznych, ofert oraz materiałów informacyjnych i reklamowych;
  • korzystanie z cudzych utworów (treści, fotografie, grafiki) w programach imprez turystycznych, ofertach, w katalogach, we wpisach w mediach społecznościowych i na blogach;
  • korzystanie z cudzych utworów na podstawie dozwolonego użytku (prawo cytatu i prawo panoramy);
  • nabywanie praw na podstawie umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów o pracę (utwory pracownicze);
  • warunki korzystania z utworów zamieszczonych w bankach zdjęć lub muzyki – licencje Creative Commons i licencje stockowe - na co należy zwracać szczególną uwagę.
 2. Wytwory generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) w działalności turystycznej i ryzyka prawne. Omówienie przykładowych warunków korzystania z ChatGPT.
 3. Charakter prawny programów imprez turystycznych i składanych ofert. Jak zabezpieczyć się przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem i w jakim trybie dochodzić ewentualnych roszczeń?
 4. Prawo do wizerunku i zasady jego wykorzystywania:
  • pojęcie wizerunku i treść prawa do wizerunku;
  • wizerunek małoletnich;
  • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku klientów;
  • wizerunek jako dana osobowa; przetwarzanie wizerunku zgodnie z RODO;
  • wizerunek rzeczy, prawo panoramy.
 5. Zasady korzystania z logotypów i znaków towarowych podmiotów trzecich w komunikacji biura podróży.
 6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i klienteli biura podróży. Najczęstsze delikty nieuczciwej konkurencji w działalności turystycznej, sposoby zabezpieczenia interesów biura podróży i dochodzenia roszczeń.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Termin i Miejsce

Termin:
23 maja 2024
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 10 maja
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 11 maja

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 16 maja 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Jerzego Ficowskiego 15, III piętro,
tel. 506 178 228
e-mail:cpi@cpi.com.pl
e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, tel.: 506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl, e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.