centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.06.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

13 czerwca 2012 r.
10:00 Wykład: Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej - wyzwania i szanse rozwoju
 • Podstawowe wymagania dotyczące cyfrowych obrazów radiologicznych wynikające z Ustawy Prawo Atomowe
 • Problem teleradiologii
 • Nowe możliwości analizy obrazów radiologicznych
 • Próba zdefiniowania pojęć i kierunków
 • Najważniejsze wyzwania związane z radiologią cyfrową
mgr inż. Ryszard Kowski
(Politechnika Łódzka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
10:40 Wykład i dyskusja: Wybrane nowości technologiczne w cyfrowej diagnostyce obrazowej wykorzystującej tomografię rezonansu magnetycznego
 • Badania czynnościowe fMRI
 • Pomiar grubości kory, pomiary wolumetryczne
 • Obrazowanie tensora dyfuzji DTI
 • Relaksonometria
 • Procedury zapewnienia jakości w badaniach obrazowych rezonansu magnetycznego
Dla każdego zagadnienia zostaną omówione: podstawy fizyczne, sprzęt, metodyka przeprowadzenia badania, analiza danych, możliwości zastosowań.
dr inż. Ewa Piątkowska-Janko
(Politechnika Warszawska)
11:30 Prezentacja: Schematy przepływu pacjentów przez jednostkę radiologiczną z wykorzystaniem systemu zarządzającego RIS
Damian Borycki
(IMED24 SA)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Uwarunkowania prawne prowadzenia dokumentacji elektronicznej. Wątpliwości w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Korzyści płynące z wykorzystania systemów informatycznych w szpitalu w kontekście odpowiedzialności za błąd organizacyjny i diagnostyczny - doświadczenia praktyka
 • Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji elektronicznej
 • Zasady zarządzania wynikiem badania obrazowego w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • Znaczenie elementów księgi pracowni diagnostycznej w kontekście odpowiedzialności technika - refleksje praktyka
 • Korzyści płynące z zastosowania systemów informatycznych w kontekście odpowiedzialności za błąd diagnostyczny i organizacyjny - doświadczenia praktyka
Agnieszka Sieńko
(radca prawny, Asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu)
13:50 Wykład: Kto ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Wokół problemu outsourcingu dokumentacji elektronicznej
 • Ochrona danych osobowych a tajemnica zawodowa - Stanowisko Ministra Zdrowia i stanowisko GIODO
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna w zakładzie diagnostyki obrazowej - aspekty prawne
 • Czy pracownicy placówki medycznej nie będący pracownikami medycznymi mają prawo dostępu do dokumentacji medycznej
 • Prawne możliwości outsourcingu przetwarzania danych medycznych
 • Jaki model outsourcingu jest dopuszczalny z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o tajemnicy lekarskiej, rozporządzenia o dokumentacji medycznej
Krzysztof Nyczaj
(ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska, konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykłady i dyskusja panelowa:
Odpowiedzialność prawna technika RTG w nowych regulacjach prawnych. Zakres odpowiedzialności
 • Rodzaje odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność cywilna
  1. Odpowiedzialność z tytułu wyrządzonej szkody
  2. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego
  3. Kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Odpowiedzialność karna
 • Prawo Atomowe
  1. Odpowiedzialność cywilna
  2. Przepisy karne
Prawa pacjenta a obowiązki technika RTG
 • Zgoda jako warunek niezbędny do wykonania badań przez technika RTG
 • Podmiot uprawniony do odebrania zgody pacjenta
 • Poufny charakter informacji uzyskanych przez technika RTG - tajemnica zawodowa
 • Przekazywanie pacjentowi informacji o wyniku badania. Rola technika RTG?
 • Poszanowanie intymności i godności pacjenta
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
Paneliści:
dr Anna Augustynowicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
mgr inż. Ryszard Kowski (Politechnika Łódzka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Katarzyna Przyborowska (radca prawny, Kancelaria Prawna LEGE ARTIS)
16:15 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane prezentacją w programie konferencji proszę o kontakt, Magdalena Kowalska.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78