centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
Mobilne aplikacje biznesowe (CRM, ERP, HD, BI). Nowe funkcjonalności, bezpieczeństwo, efektywność
Warszawa, 19.06.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconemu tematyce mobilnych aplikacji biznesowych. Podczas tego wydarzenia zaproszeni wykładowcy omówią aspekty prawne rozwoju technologii mobilnych oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji i urządzeń oraz nowości w architekturze systemów mobilnych.
Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane omawiana tematyką.

Prowadzenie obrad: Jarosław Żeliński

PROGRAM

19 czerwca 2013 r.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu
10:10 Wykład: Nowości w architekturze systemów mobilnych
 • System mobilny - czym jest?
 • "Stare" systemy mobilne
 • Obecne systemy mobilne
 • Wpływ postępu technologii na architekturę oprogramowania
 • "Cloud" czyli systemy mobilne - jakie są?
 • Co może być mobile a co nie konieczne...
Jarosław Żeliński
(Politechnika Warszawska)
11:00 Wykład: Architektura współczesnych systemów baz danych w kontekście wyzwań biznesowych. Co użytkownik aplikacji biznesowych powinien wiedzieć o ich projektowaniu?
dr inż. Mikołaj Morzy
(Politechnika Poznańska)
11:40 Wykład i dyskusja: Systemy mobilne - gadżet, czy potrzeba biznesowa
 • Systemy mobilne wykorzystywane przez: kierownictwo, pracowników operacyjnych, partnerów i klientów.
 • Zastosowania rozwiązań mobilnych w systemach: ERP, CRM, SCM, BI i mobile learning.
 • Czy być mobilnym? Kryteria biznesowe (i nie tylko biznesowe) decyzji.
dr Przemysław Polak
(Szkoła Główna Handlowa)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:10 Wykład: Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301
 • Bezpieczeństwo w środowisku mobilnym
  - elementy układanki
 • Wybrane wymagania norm ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301 w kontekście bezpieczeństwa aplikacji i urządzeń mobilnych
  - punkt widzenia dostawcy oraz użytkownika korporacyjnego
 • Identyfikacja zagrożeń
  - co się może zdarzyć? gdzie? kiedy? dlaczego?
 • Rekomendacje
  - dla użytkowników korporacyjnych, dostawców rozwiązań mobilnych, twórców aplikacji
 • Szanse
  - dokąd zmierzamy?
Marcin Marczewski
(Wiceprezes Zarządu Resilia Sp. z o.o.)
14:00 Wykład i dyskusja: Aspekty prawne rozwoju technologii mobilnych - ryzyka prawne m-commerce
 • Prawo m-commerce - definicja oraz miejsce w systemie prawnym
 • Ustawy regulujące prawo m-commerce
 • Obowiązki właściciela aplikacji mobilnych
 • Obowiązki użytkownika aplikacji mobilnych
 • Ryzyka związane z m-commerce
 • Przyszłość m-commerce - dyskusja, pytania.
Konrad Cioczek
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78