centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

2010
Luty 2010

26 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom II"

25 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - poziom I"

25 lutego | Warszawa | XI edycja konferencji z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA UCZELNI WYŻSZEJ A POTRZEBY INFORMATYZACJI"

24 lutego | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"

18 lutego | Warszawa | V Konferencja "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

16 lutego | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ PROJEKTOWA A PRAWO AUTORSKIE"

11 lutego | Warszawa | V konferencja z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE MUZEAMI"

10 lutego | Warszawa | V edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI "ELEKTRONICZNE CZYNNOŚCI PROCESOWE. Aspekty prawne, proceduralne i technologiczne"

9 lutego | Warszawa | Warsztaty "TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA A PRAWO AUTORSKIE"

8 lutego | Warszawa | Seminarium w cyklu INFORMATYZACJA INSTYTUCJI KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY W INTERNECIE (teatry, filharmonie, centra kultury)"
Styczeń 2010

28 stycznia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

27 stycznia | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo "MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "BAZY DANYCH - OBRÓT I ZASADY OCHRONY PRAWNEJ"

14 stycznia | Warszawa | XL edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ASPEKTY PRAWNE I BIZNESOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY OPROGRAMOWANIA"

13 stycznia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

13 stycznia | Warszawa | IX edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "SYSTEMY INFORMATYCZNE I NOWE TECHNOLOGIE W MEDYCZNYCH LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH (MLD)"

12 stycznia | Warszawa | Konferencja "WDROŻENIE DYREKTYWY PSD DO PRAWA POLSKIEGO - KONSEKWENCJE DLA DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH"

12 stycznia | Warszawa | XVI edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "ASPEKTY PRAWNE I TECHNOLOGICZNE DIGITALIZACJI PIŚMIENNICTWA"
2009
Grudzień 2009

18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

15 grudnia | Warszawa | XIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "OPTYMALNE NARZĘDZIA MARKETINGU PROFESJONALNYCH USŁUG PRAWNYCH"

10 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WALKA Z "PRANIEM PIENIĘDZY" PO NOWEMU - CZYLI O PROBLEMACH IMPLEMENTACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE"

10 grudnia | Warszawa | XXI edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "KAPITAŁ WIEDZY O KLIENCIE W BANKU - źródła pozyskiwania i sposób wykorzystania"

8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"

3 grudnia | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA "BACKUP ONLINE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

2 grudnia | Warszawa | XXXIX edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "WALNE ZGROMADZENIA I POSIEDZENIA RAD NADZORCZYCH PO NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH"
Listopad 2009

30 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

26 listopada | Warszawa | IX Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZED ZMIANAMI"

25 listopada | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

25 listopada | Warszawa | VIII edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "ASPEKTY TELEINFORMATYCZNE ZAOPATRZENIA SZPITALI W PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE"

24 listopada | Warszawa | IV seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PROJEKTOWANIA I ORGANIZACJI EKSPOZYCJI MUZEALNYCH"

18 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT - nowelizacja i rekomendacje UZP odnośnie zamawiania systemów informatycznych"

18 listopada | Warszawa | XXXVIII edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "PRAWO W DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS I RZECZNIKÓW PRASOWYCH"

17 listopada | Warszawa | VII Forum ADO/ABI "OUTSOURCING PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH"

5 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZASTOSOWANIE ZARZĄDCZE I BIZNESOWE MS EXCEL"

3 listopada | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""
Października 2009

29 października | Warszawa | IV seminarium "CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA"

28-29 października | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

28 października | Warszawa | XXXVII seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - W WARUNKACH DOMINACJI RYNKU SIECIOWEGO"

27 października | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

21-22 października | Kazimierz Dolny | XIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

15 października | Warszawa | Konferencja "NOWE KANAŁY E-MARKETINGU"

14 października | Warszawa | Seminarium "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE I UWARUNKOWANIA PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA "PRANIU PIENIĘDZY" - NOWELIZACJA USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R."

13 października | Warszawa | III konferencja z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "OCHRONA ZASOBÓW MUZEALNYCH - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM EKSPONATÓW"

7 października | Warszawa | X edycja konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ"
Wrzesień 2009

30 września | Warszawa | Warsztaty WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

24 września | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

17 września | Warszawa | XX edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

15 września | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo "OPTYMALIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI WYWOŁAŃ ALARMOWYCH - KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA TELEFONU 112"

10 września | Warszawa | Warsztaty "BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY UMÓW NA USŁUGI (SYSTEMY) IT"

9 września | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM"

8 września | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE (SYSTEM JGP) W KODOWANIU CHORÓB I PROCEDUR MEDYCZNYCH"

3 września | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

3 września | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT"
Sierpień 2009

27 sierpnia | Warszawa | XXXVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA OPROGRAMOWANIA W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

26 sierpnia | Warszawa | XV edycja seminarium z cyklu DIGITALIZACJA "ASPEKTY PRAWNE DIGITALIZACJI I WIRTUALIZACJI ZBIORÓW MUZEALNYCH, GALERII, ARCHIWÓW I INNYCH INSTYTUCJI KULTURY"

6 sierpnia | Warszawa | II FORUM MARKETINGU INTERNETOWEGO "MAKSIMUM KONWERSJI - NOWE TRENDY I SKUTECZNE NARZĘDZIA MARKETINGU ON-LINE"

5-6 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM"

4-5 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

4-5 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KOMERCJALIZACJA SP ZOZ-U - KROK PO KROKU WG PLANU B"

4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""
Lipiec 2009

30 lipca | Warszawa | XLIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY INFORMATYCZNE W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA I W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ"

29 lipca | Warszawa | Warsztaty "O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

29 lipca | Warszawa | Seminarium "Czy korporacyjne działy IT staną się wkrótce zbędne? CLOUD COMPUTING - NOWY MODEL BIZNESOWY"

28 lipca | Warszawa | XXXV edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "UWARUNKOWANIA PRAWNE I PODATKOWE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"

22 lipca | Warszawa | III edycja seminarium UML "MODELOWANIE W INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA"

21 lipca | Warszawa | VI seminarium z cyklu INFORMATYKA DLA MENEDŻERA MEDYCZNEGO "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA RUCHEM PACJENTÓW W JEDNOSTKACH SŁUŻBY ZDROWIA"
Czerwiec 2009

23 czerwca | Warszawa | XIV edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "BYTY WIRTUALNE ZBIORÓW MUZEALNYCH I DZIEŁ SZTUKI"

18 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

17 czerwca | Warszawa | XV edycja konferencji GIS W PRAKTYCE "MAPY CYFROWE - ROZWÓJ TECHNOLOGII I PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ"

17 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT"

4 czerwca | Warszawa | VI Forum ADO/ABI "KONTROLA I EGZEKUCJA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

2 czerwca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

2 czerwca | Warszawa | XLIII edycja seminarium Informatyka w administracji "UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ INFRASTRUKTURY DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH"
Maj 2009

27 maja | Warszawa | Konferencja "PLANOWANIE, REALIZACJA ORAZ KONTROLOWANIE PLANÓW OBRONY CYWILNEJ DLA POWIATÓW I GMIN - WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TELEINFORMATYCZNYCH"

21 maja | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE IT"

20 maja | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA "PRAWO, STANDARDY, TECHNOLOGIA I PROCEDURY"

12 maja | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI "ELEKTRONICZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO, SĄDOWEGO I WYKONAWCZEGO"

8 maja | Warszawa | VI KONFERENCJA SEPA "SEPA W OKRESIE DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ"

6-7 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Kwiecień 2009

28 kwietnia | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE"

23 kwietnia | Warszawa | VII edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE I UWARUNKOWANIA PRAWNE SKUTECZNEJ WINDYKACJI W BANKOWOŚCI I W FINANSACH"

21-22 kwietnia | Farma Sielanka nad Pilicą, Warka | XII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

8 kwietnia | Warszawa | Warsztaty z cyklu Audyt Wewnętrzny "JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE W KRYZYSIE GOSPODARCZYM?"

8 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"
Marzec 2009

31 marca | Kraków | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

26 marca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

25 marca | Warszawa | Konferencja "PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIA Z SYSTEMÓW ERP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM"

24-25 marca | Warszawa | Warsztaty "KOMERCJALIZACJA SP ZOZ-U - KROK PO KROKU WG PLANU B"

19 marca | Warszawa | Warsztaty "ZMIANY LUB ROZWIĄZANIE ZAWARTYCH UMÓW IT - SKUTKI PRAWNE KRYZYSU DLA BIZNESU"

18 marca | Warszawa | XIX FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA BANKÓW Z KLIENTAMI"

11 marca | Warszawa | IV Konferencja "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

5 marca | Warszawa | II edycja seminarium z cyklu MONITORING WIZYJNY "SIECIOWY MONITORING WIZYJNY W TECHNOLOGII IP"

3-4 marca | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Luty 2009

25 lutego | Warszawa | IX edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Zarządzanie Infrastrukturą IT na Uczelni Wyższej"

19 lutego | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

18 lutego | Warszawa | II Konferencja z cyklu Skuteczne zarządzanie i odzyskiwanie należności "PRAWNO-EKONOMICZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI"

12 lutego | Warszawa | XIII edycja konferencji "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE DLA ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W SEKTORZE ENERGETYCZNO - PALIWOWYM"

10 lutego | Warszawa | Seminarium "CONTROLLING - SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA"

5 lutego | Warszawa | Konferencja "UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ SZPITALI W SPÓŁKI - WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z ZARZĄDAMI SZPITALI"

4 lutego | Warszawa | XII konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W KOORDYNACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH - MONITORING I PLANOWANIE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
Styczeń 2009

28 stycznia | Warszawa | III edycja warsztatów z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA UCZELNI WYŻSZEJ - DOBRE PRAKTYKI I DOŚWIADCZENIA"

28 stycznia | Warszawa | Warsztaty "JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY""

15 stycznia | Warszawa | Warsztaty "NIEUCZCIWA KONKURENCJA W SIECI"

13 stycznia | Warszawa | XIII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "OD DIGITALIZACJI ZAAWANSOWANEJ DO DOJRZAŁEJ"

6-7 stycznia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
2008
Grudzień 2008

16 grudnia | Warszawa | XI seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W PRAKTYCE"

11 grudnia | Warszawa | XVIII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "STRATEGIA BANKÓW W DOBIE KRYZYSU"

10 grudnia | Warszawa | XXXIV seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "Prawo reklamy internetowej - pola swobody i ograniczenia"

9 grudnia | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE TELERADIOLOGII PRAKTYCZNEJ"

3 grudnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

3 grudnia | Warszawa | VIII konferencja z cyklu Infrastruktura Telekomunikacyjna "INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA W ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH"

2 grudnia | Warszawa | Warsztaty "REALIZACJA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH"
Listopad 2008

27 listopada | Warszawa | Seminarium dla kadry zarządczej placówek medycznych oraz osób wypełniających zadania ADO/ABI "OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH W WARUNKACH WYMOGU STOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI"

27 listopada | Warszawa | Seminarium "MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ"

26 listopada | Warszawa | VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ"

25 listopada | Warszawa | Konferencja "NOWELIZACJA USTAWY O PODPISIE ELEKTRONICZNYM"

25 listopada | Warszawa | Warsztaty "NAJNOWSZA NOWELIZACJA USTAWY - ZMIANA WARUNKÓW I ZASAD W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"

18 listopada | Warszawa | XLIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SPIS ROLNY 2010 - OBOWIĄZKI I KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

13 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

6 listopada | Warszawa | V Forum ADO/ABI "NOWE ZJAWISKA I PROBLEMY WYKONANIA USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

5 listopada | Warszawa | Warsztaty "NAJNOWSZA NOWELIZACJA USTAWY - ZMIANA WARUNKÓW I ZASAD W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"
Październik 2008

30 października | Warszawa | Warsztaty z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ELEKTRONICZNE UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ"

23 października | Warszawa | Warsztaty z cyklu Hurtownie Danych i Business Intelligence "Procesy ETL w architekturze hurtowni danych"

22 października | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15-16 października | Pułtusk | XI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

8 października | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 października | Warszawa | VIII edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "INFRASTRUKTURA IT NA WYŻSZEJ UCZELNI - CZYLI JAK ZAPANOWAĆ NAD CHAOSEM"

6 października | Warszawa | V Konferencja SEPA "INFRASTRUKTURA PŁATNICZA W ŚWIECIE SEPA"

2 października | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"
Wrzesień 2008

30 września | Warszawa | Warsztaty z cyklu ROI/TCO "FINANSOWE ZASADY INWESTOWANIA W IT"

24 września | Warszawa | XXXIII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWNE I CYWILIZACYJNE ASPEKTY MARKETINGU SIECIOWEGO I REKLAMY INTERNETOWEJ"

23 września | Wrocław | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

17 września | Warszawa | XI edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "WYKORZYSTANIE TELEINFORMATYKI I TELETRANSMISJI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I TECHNICZNYM"

11 września | Warszawa | XVII FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW JAKO STRATEGICZNE ZADANIE BANKÓW"

3 września | Warszawa | Warsztaty "SYSTEMY WYNAGRADZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW IT"
Sierpień 2008

28 sierpnia | Warszawa | XLII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "BAZY DANYCH DO ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ W ADMINISTRACJI"

27 sierpnia | Warszawa | II edycja Seminarium UML "ABC PROGRAMISTY I ANALITYKA BIZNESOWEGO"

20 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

19 sierpnia | Warszawa | II seminarium w cyklu Forum Firm Szkoleniowych "INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM SZKOLENIOWYM I JEGO REALIZACJĄ"

13 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "PRZEDSIĘBIORCA (JEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY) W RELACJACH Z BANKIEM, CZYLI O RACHUNKACH BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

6 sierpnia | Warszawa | Warsztaty z cyklu ROI/TCO "FINANSOWE ZASADY INWESTOWANIA W IT"

5 sierpnia | Warszawa | VI FORUM MARKETINGU "INFORMATYCZNE WSPARCIE KAMPANII MARKETINGOWYCH W INTERNECIE"
Lipiec 2008

31 lipca | Kraków | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

30 lipca | Warszawa | Warsztaty z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ELEKTRONICZNE UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ"

29 lipca | Warszawa | XLI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "MONITORING WIZYJNY MIAST I OBIEKTÓW PUBLICZNYCH - INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA, UWARUNKOWANIA PRAWNE"

23 lipca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15 lipca | Warszawa | Seminarium "PROFESJONALNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE BROKERA INFORMACJI BIZNESOWYCH"
Czerwiec 2008

26 czerwca | Warszawa | Warsztaty "WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

26 czerwca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

25 czerwca | Warszawa | XVI FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "UWARUNKOWANIA INFORMATYCZNE I PRAWNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

24 czerwca | Warszawa | I seminarium w cyklu Forum Firm Szkoleniowych "INFORMATYCZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY SZKOLEŃ"

18 czerwca | Warszawa | XXXII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MAJ/LIPIEC 2008 - ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z URZĘDEM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU"

11 czerwca | Warszawa | SEMINARIUM "DYLEMATY ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI"

4 czerwca | Warszawa | IV Forum ADO/ABI "ZARZĄDZANIE PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH - NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE ORAZ PRAKTYKA WYKONANIA USTAWY"
Maj 2008

30 maja | Warszawa | Dzień Dziecka 2008 "Mój Przyjaciel Komputer"

29 maja | Warszawa | XIII seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ROZWIĄZANIA IT W HANDLU - minimalizacja kosztów łańcucha logistycznego"

28 maja | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "UWARUNKOWANIA TELEINFORMATYCZNE TELERADIOLOGII W STANDARDZIE DICOM 3.0 i HL7"

21 maja | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15 maja | Warszawa | Warsztaty "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w praktyce HR - zatrudnienie i polityka kadrowa w realiach Internetu"

14 maja | Warszawa | XI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "REORGANIZACJA DZIAŁU IT - DOSTOSOWANIE IT DO NOWYCH WYMAGAŃ BIZNESOWYCH"

8 maja | Warszawa | FORUM MARKETINGU "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ CENTRÓW OBSŁUGI KLIENTA I CALL CENTER"

7 maja | Warszawa | VI konferencja z cyklu INFORMATYKA DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH "BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE USŁUGI FINANSOWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ"

6 maja | Warszawa | XL seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI IT W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, URZĘDACH NACZELNYCH I CENTRALNYCH: STRATEGIA, ARCHITEKTURA KORPORACYJNA, OUTSOURCING"
Kwiecień 2008

23 kwietnia | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu INFOBROKER "Informacja strategicznym zasobem - pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie"

17 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w praktyce HR - zatrudnienie i polityka kadrowa w realiach Internetu"

16 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

15-16 kwietnia | Serock | X FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI I W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

15 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

10 kwietnia | Warszawa | X seminarium z zakresu SKŁADOWANIA I ARCHIWIZACJI "NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA DO PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH"

1 kwietnia | Warszawa | Seminarium "TECHNOLOGIE WIRTUALIZACJI SYSTEMÓW IT - BIZNESOWA WARTOŚĆ WIRTUALIZACJI"
Marzec 2008

31 marca - 1 kwietnia | Warszawa | IV konferencja SEPA "2008 - ROK SEPA"

18 marca | Warszawa | IX seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Z WYKORZYSTANIEM KONTROLINGU - narzędzia informatyczne wpływające na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa"

18 marca | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 marca | Warszawa | VI edycja seminarium z cyklu Prawnicza informatyka korporacyjna "DOWODY ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIU KARNYM"

5 marca | Warszawa | III edycja konferencji "INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

5 marca | Wrocław | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"
Luty 2008

28 lutego | Warszawa | VII edycja konferencji INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "NOWE WYZWANIA DLA ZASTOSOWAŃ IT"

26 lutego | Warszawa | Konferencja "SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI - systemy informatyczne wspomagające windykację"

26 lutego | Warszawa | XXXI Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWO INTERNETU - nowe zjawiska i trendy rozwojowe"

19 lutego | Kraków | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

13 lutego | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

7 lutego | Warszawa | II edycja konferencji z cyklu DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE "UWARUNKOWANIA PRAWNE DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO"
Styczeń 2008

30 stycznia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Zagadnienia prawne na tle przykładów praktycznych"

24 stycznia | Warszawa | XXXIX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA CONTROLLINGU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH"

23 stycznia | Warszawa | VI EDYCJA KONFERENCJI Z CYKLU e-DYREKTOR "e-Dyrektor HR, TELEINFORMATYKA W ZARZĄDZANIU KADRAMI"

23 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

22 stycznia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

22 stycznia | Warszawa | X konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY MONITORINGU I GPS W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM I W RATOWNICTWIE"

17 stycznia | Warszawa | XII edycja konferencji z cyklu DIGITALIZACJA "PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU DOSTĘPEM DO BIBLIOTEK CYFROWYCH"
2007
Grudzień 2007

18 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PRAKTYKA REALIZACJI OUTSOURCINGU W BANKACH"

13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

12 grudnia | Warszawa | V edycja seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI"

11 grudnia | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

05-06 grudnia | Warszawa | INFO-FESTIWAL'07 dla administracji i korporacji:
DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Tworzenie warunków do rozwoju cywilizacji informatycznej w małych miastach i gminach wiejskich
PORTALE KORPORACYJNE ZORIENTOWANE NA USŁUGI - dostosowanie funkcjonalności do potrzeb biznesowych
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW (EOD) W ADMINISTRACJI - bezpieczeństwo, stan prawny, doświadczenia praktyczne
XV Forum Bankowości Elektronicznej - TECHNOLOGIE IT W WIELOKANAŁOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ
Listopad 2007

29 listopada | Warszawa | "XIV edycja konferencji GIS W PRAKTYCE - GIS - zarządzanie przestrzenią, rozwój lokalny i partycypacja społeczna"

28 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

21 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

20 listopada | Warszawa | III Forum ADO/ABI "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych - kluczowy element systemów informatycznych"

14 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

13 listopada | Warszawa | VII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ w realizacji obywatelskiego prawa do informacji"

08 listopada | Warszawa | III seminarium z cyklu Infobroker "Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci"

08 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

07 listopada | Warszawa | Warsztaty "PROBLEMATYKA PRAWNA UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT"

07 listopada | Warszawa | II warsztaty z cyklu INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty realizowane przez uczelnie wyższe w latach 2007-2013"

06 listopada | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu OUTSOURCING IT "OUTSOURCING CZYNNOŚCI BANKOWYCH"
Październik 2007

30 października | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "GIS W BRANŻACH SIECIOWYCH. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH"

25 października | Warszawa | XXX edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego ZBIOROWY ZARZĄD PRAWAMI AUTORSKIMI W INTERNECIE

23 października | Warszawa | IX edycja konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

17-18 października | Warszawa | IX FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

15-16 października | Warszawa | Konferencja "Praktyczne aspekty implementacji SEPA w Polsce"

04 października | Warszawa | IV Forum Marketingu i Reklamy "Nowości technologiczne IT zwiększające efektywność promocji"

03 października | Warszawa | VI edycja konferencji: INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "Standardy w systemach informatycznych dla uczelni wyższych"
Wrzesień 2007

27 września | Warszawa | VIII seminarium z cyklu Informatyka Korporacyjna "Narzędzia informatyczne wspierające sprzedaż i marketing"

25 września | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu E-DYREKTOR "E-DYREKTOR FINANSOWY - ŚWIAT APLIKACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH"

20 września | Warszawa | Seminarium UML - zastosowanie w biznesie

11 września | Warszawa | Warsztaty "Opodatkowanie transakcji internetowych - najnowsze regulacje, przykłady zastosowania"

06 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Zamawiających"

05 września | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"

04 września | Warszawa | IX konferencja z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "Narzędzia informatyczne w planowaniu reagowania kryzysowego"
Sierpień 2007

30 sierpnia | Warszawa | VII konferencja z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE GEODEZJI I KARTOGRAFII. NOWE REGULACJE GEOINFORMACYJNE"

29 sierpnia | Warszawa | XXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE A PROBLEMATYKA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"

28 sierpnia | Warszawa | IX seminarium z zakresu składowania i archiwizacji ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA INFORMACJI (ILM)

2 sierpnia | Warszawa | IV Forum Marketingu "Nowości technologiczne zwiększające efektywność marketingu"
Lipiec 2007

25 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"

04 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"
Czerwiec 2007

27 czerwca | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu Informatyka w przedsiębiorstwach sieciowych: SYSTEMY IT W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU - CO ZMIENIAĆ I W CO INWESTOWAĆ?

19 czerwca | Warszawa | XXVIII edycja Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "Praktyka prawa autorskiego w cyfrowej rzeczywistości"

14 czerwca | Warszawa | XXXVIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - PROBLEMY ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządowej

13 czerwca | Warszawa | II Forum Administratorów Danych Osobowych "SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - systemy i aplikacje spełniające wymogi ustawy o ochronie danych osobowych"

06 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Zamawiających"

05 czerwca | Warszawa | Warsztaty "NOWELIZACJA zamówień publicznych w praktyce - warsztaty dla Wykonawców"
Maj 2007

30 maja | Warszawa | V seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE W PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO"

29 maja | Warszawa | XXXVII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "Infrastruktura telekomunikacyjna dla sektora publicznego"

23 maja | Warszawa | IV konferencja Centrum Edukacji Medycznej "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I PROBLEMY PRAWNE W DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH"

22 maja | Warszawa | V edycja konferencji INFORMATYKA DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH "WSPÓŁDZIAŁANIE BANKÓW I FIRM UBEZPIECZENIOWYCH DLA WZROSTU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH"

15 maja | Warszawa | I konferencja z cyklu Zarządzanie procesami biznesowymi "MODELOWANIE BIZNESOWE - NOWE TECHNOLOGIE IT KSZTALTUJĄCE BIZNES"
Kwiecień 2007

25-26 kwietnia | Warszawa | IV edycja seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości"

25 kwietnia | Warszawa | IV edycja konferencji E-DYREKTOR "E-DYREKTOR HANDLOWY Informatyczne systemy zarządzania sprzedażą"

25 kwietnia | Warszawa | III konferencja Centrum Edukacji Medycznej NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE W DIAGNOSTYCE. ROZWÓJ ŚRODOWISKA E-HEALTH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII CYFROWYCH

18-19 kwietnia | Nad Jez. Zegrzyńskim | VIII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

17 kwietnia | Warszawa | II seminarium z cyklu INFOBROKER "Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji"

12 kwietnia | Warszawa | XXVII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "TRANSAKCJE W(WW) INTERNECIE - aktualne problemy prawne i podatkowe"
Marzec 2007

27 marca | Warszawa | Konferencja "E-MENEDŻER SŁUŻBY ZDROWIA"

20 marca | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

14 marca | Warszawa | Seminarium "Dziennikarstwo internetowe"

13 marca | Warszawa | XIV edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE BANKOWOŚCI PRYWATNEJ - Back Office, Front Office"

07 marca | Warszawa | XXXVI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI: CZY POŻEGNANIE Z PAPIEREM? Nowe regulacje w zakresie tworzenia, postępowania oraz archiwizowania dokumentów elektronicznych - dotyczące wszelkich podmiotów publicznych

07 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

06 marca | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

05 marca | Warszawa | VI edycja konferencji z cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "Rynek systemów billingowych dla spółek dystrybuujących energię elektryczną, wodę, ciepło lub gaz"

01 marca | Warszawa | XXVI seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego: Inwestowanie w teleinformatykę - wybrane aspekty prawne, finansowe i podatkowe
Luty 2007

28 lutego | Warszawa | V edycja konferencji Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią "Rola otwartych narzędzi w informatyzacji uczelni"

27 lutego | Warszawa | Konferencja "Ochrona osobowych danych medycznych i technologie IT ich przetwarzania w placówkach służby zdrowia"

20 lutego | Warszawa | II edycja konferencji INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

13 lutego | Warszawa | III edycja konferencji E-DYREKTOR "E-DYREKTOR HR, technologie IT, funkcjonalnośc oprogramowania"
Styczeń 2007

24 stycznia | Warszawa | III seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W FUNKCJONOWANIU KANCELARII PRAWNYCH (adwokackich, radcowskich i biur notarialnych)"

23 stycznia | Warszawa | Warsztaty z cyklu Informatyczne wpomaganie zarządzania uczelnią: "Przygotowanie oraz wdrożenie projektu informatycznego na Uczelni Wyższej"

23 stycznia | Warszawa | XXV seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "NOWE I STARE PROBLEMY. PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH"

18 stycznia | Warszawa | VIII edycja konferencji z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOKALNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

17 stycznia | Warszawa | XI seminarium z cyklu DIGITALIZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
"W POSZUKIWANIU CYFROWYCH INFORMACJI"
2006
Grudzień 2006

20 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

19 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

13 grudnia | Warszawa | VIII konferencja z cyklu Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu "Next Generation Networks - Konwergencja nowych zaawansowanych rodzajów usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych"

12 grudnia | Warszawa | XIII Forum Bankowości Elektronicznej "WSPÓŁPRACA BANKÓW Z KLIENTAMI INSTYTUCJONALNYMI. Aspekty teleinformatyczne i funkcjonalne"

05-06 grudnia | Warszawa | INFO-FESTIWAL'06 dla administracji i korporacji:
DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Racjonalne inwestowanie w teleinformatykę
PRZETWARZANIE DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Czy warto inwestować we własne DATA CENTER?
OBIEG DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - Praktyczny i dostępny wymiar e-administracji
BIZNESOWE PORTALE KORPORACYJNE - standardy procedur

05 grudnia | Warszawa | XXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "Rozwój oferty bankowości elektronicznej dla sektora publicznego"
Listopad 2006

30 listopada | Warszawa | XIII edycja konferencji GIS W PRAKTYCE "Narzędzia GIS i Zasób Geodezyjno-Kartograficzny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

29 listopada | Warszawa | VI Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

22 listopada | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"

21 listopada | Warszawa | II konferencja z cyklu Informatyka korporacyjna "SYSTEMY INFORMATYCZNE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU WTÓRNYM I PIERWOTNYM"

16 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW"

15 listopada | Warszawa | Warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH"

07 listopada | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu Informatyka w logistyce "Wartość logistycznych systemów informatycznych - wpływ na wydajność systemu logistycznego i efektywność procesów logistycznych"
Październik 2006

26 października | Warszawa | V edycja konferencji TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH "Systemy teleinformatyczne dla spółek dystrybucyjnych (i podmiotów zależnych) w energetyce i gazownictwie"

25 października | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"

24 października | Warszawa | I FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH - PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMACH IT - problemy prawne i fukcjonalne

18 października | Warszawa | Warsztaty "INFOBROKER - INFORMACJE Z SIECI. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji"

17 października | Warszawa | Warsztaty "INFOBROKER - INFORMACJE Z SIECI. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji"

17-18 października | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

11-12 października | Pałac Ossolińskich | VII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Wrzesień 2006

28 września | Warszawa | IV edycja konferencji: "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - Sposoby integracji poszczególnych dziedzin działalności uczelni wyższej"

26 września | Warszawa | VII edycja konferencji "HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE"

21-22 września | Klekotki | XII Forum Bankowości Elektronicznej "Portale transakcyjno-komunikacyjne - jako kierunek rozwoju korporacyjnej bankowości elektronicznej"

13 września | Warszawa | Warsztaty "ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w instytucjach administracji publicznej"

7 września | Warszawa | II edycja konferencji E-DYREKTOR "Elektroniczne wspomaganie strategicznych i bieżących decyzji - infrastruktura informatyczna w zarządzaniu firmą. Aspekt informatyczny i prawny"

6 września | Warszawa | Warsztaty "Ochrona danych osobowych w praktyce prawnej i biznesowej"
Sierpień 2006

31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

30 sierpnia | Warszawa | VI edycja konferencji INFORMATYKA W PRZEMYŚLE - "SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM"

30 sierpnia | Warszawa | XXXIV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - "UDOSTĘPNIANIE DANYCH GEOREFERENCYJNYCH GEOPORTAL.GOV.PL Nowe możliwości zarządzania przestrzenią"

29 sierpnia | Warszawa | XXIV edycja seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "REKLAMA W SIECI - Aspekty prawne i informatyczne"

10 sierpnia | Warszawa | XXXIII seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNY SZOK 17 SIERPNIA 2006 r. - termin zostaje zmieniony, ale problemy pozostają. Obligatoryjność elektronicznych systemów obiegu dokumentów i implementacji e-podpisu"

08-09 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Lipiec 2006

26 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

25 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"

04 lipca | Warszawa | Warsztaty "NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT - Umowy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych"
Czerwiec 2006

29 czerwca | Warszawa | XI edycja konferencji w cyklu archiwizacja i digitalizacja "ELEKTRONICZNY TRANSFER WIEDZY - repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne"

21 czerwca | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG PRZEZ INTERNET - Prawne aspekty działalności sklepów internetowych"

19 czerwca | Warszawa | Konferencja: "E-DYREKTOR FINANSOWY - infrastruktura informatyczna w zarządzaniu finansami"

07 czerwca | Warszawa | IV edycja konferencji teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "Teleinformatyka w wolnorynkowej energetyce"
Maj 2006

31 maja | Warszawa | III konferencja z cyklu OUTSOURCING USŁUG "SPECYFIKA KONTRAKTU OUTSOURCINGOWEGO W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH" Analizy prawne, doświadczenia z praktyki

30 maja | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

24-25 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

23 maja | Warszawa | X edycja seminarium z cyklu Archiwizowanie i digitalizacja RZECZYWISTOŚĆ CYFROWA W ARCHIWIZACJI

18 maja | Warszawa | VII edycja konferencji z cyklu zarządzanie kryzysowe i ratownictwo KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSÓW I KATASTROF

17 maja | Warszawa | Warsztaty "ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w firmach i w korporacjach"

10 maja | Warszawa | Warsztaty: "Prawne aspekty marketingu w sieciach teleinformatycznych"
Kwiecień 2006

25-26 kwietnia | Toruń | VI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

20 kwietnia | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

13 kwietnia | Warszawa | Konferencja "Nowy standard sprawozdawczości finansowej w bankach - aspekty informatyczne i prawne"

12 kwietnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

11 kwietnia | Warszawa | VI edycja konferencji Hurtownie danych i business intelligence "Stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii hurtowni danych i business intelligence"
Marzec 2006

29 marca | Warszawa | VI konferencja z cyklu infrastruktura telekomunikacyjna: RYNEK USŁUG DOSTĘPOWYCH W POLSCE - STANDARD KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ WiMAX

23 marca | Warszawa | II edycja konferencji "Technologie teleinformatyczne w poligrafii - systemy informatyczne wsparciem nowoczesnej drukarni"

14 marca | Warszawa | XI Forum Bankowości Elektronicznej - "ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ"

09 marca | Warszawa | Warsztaty: KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE NA PRODUKTY TELEINFORMATYKI - specyfika branżowa, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa

07 marca | Warszawa | III konferencja z cyklu Informatyka w logistyce "Zarządzanie procesami logistycznymi w zintegrowanych łańcuchach dostaw"
Luty 2006

28 lutego | Warszawa | III edycja konferencji: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią - Przegląd praktycznych rozwiązań

23 lutego | Warszawa | XXI edycja seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO: "KONKURENCJA W INTERNECIE - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE"

23 lutego | Warszawa | Konferencja "Integracja systemów informatycznych"

16 lutego | Warszawa | VII konferencja z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY, PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR - kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe

02 lutego | Warszawa | Warsztaty "Szybki, bezprzewodowy dostęp do Internetu: WiMAX W GMINACH I POWIATACH"
Styczeń 2006

31 stycznia | Warszawa | XXXII seminarium z cyklu Informatyka w Administracji "ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNYMI DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI - e-sprawozdawczość budżetowa, informatyzacja zadań publicznych"

26 stycznia | Warszawa | V edycja konferencji z cyklu INFRASTUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DLA BIZNESU "VoIP - telefonia Internetowa: Modele biznesowe i taryfy"

25 stycznia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

24-25 stycznia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

19 stycznia | Warszawa | VI edycja konferencji z cyklu zarządzanie kryzysowe i ratownictwo TELEINFORMATYCZNE STANDARDY I PROCEDURY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM - narzędzia GISowskie oraz programy symulacyjne

17-18 stycznia | Warszawa | IX edycja seminarium z cyklu Archiwizowanie i digitalizacja "Cyfrowy świat bibliotek - problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe"
2005
Grudzień 2005

13 grudnia | Warszawa | Konferencja "Konsulting informatyczny"

08 grudnia | Warszawa | X Forum Bankowości Elektronicznej - "BANKI A GOSPODARKA ELEKTRONICZNA"
Listopad 2005

30 listopada | Warszawa | XII edycja konferencji GIS W PRAKTYCE - "GIS w serwisach informacyjnych administracji publicznej"

29 listopada | Warszawa | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ, nowe warunki technologiczne, prawne i organizacyjne - konferencja dla administratorów systemów BIP

22 listopada | Warszawa | II edycja konferencji "Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne"

17 listopada | Warszawa | II edycja konferencji "OUTSOURCING USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - uwarunkowania prawne, oferty rynkowe firm outsourcingowych"

16 listopada | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

08 listopada | Warszawa | V edycja konferencji Hurtownie danych i Business intelligence "ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PRAKTYCE"
Październik 2005

25 października | Warszawa | Warsztaty: "KONTRAKTY OUTSOURCINGOWE W BANKOWOŚCI I W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - ryzyko, uwarunkowania prawne i praktyka kontraktowa"

21 października | Warszawa | Warsztaty ITIL® Overview

20 października | Warszawa | Konferencja "Potrzeby biznesu a jakość usług IT czyli Service Level Management"

18 października | Warszawa | IV edycja konferencji z cyklu INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DLA BIZNESU "NOWA TELEFONIA I SIECI KONWERGENTNE"

11-12 października | Warszawa | V FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

6-7 października | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

5 października | Warszawa | Konferencja z cyklu informatyka korporacyjna INFORMATYKA PRAWNICZA: "Systemy teleinformatyczne wspomagające: kancelarie prawne i notarialne, biura windykacyjne oraz wywiadownie gospodarcze"
Wrzesień 2005

29 września | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

28 września | Warszawa | II edycja konferencji "INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - DOŚWIADCZENIA, POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI."

21 września | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ"

14 września | Warszawa | Konferencja "ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SEKTORZE FINANSOWYM"

13 września | Warszawa | Konferencja "Zintegrowany System Katastralny - uwarunkowania informatyczno-technologiczne"

07-08 września | Warszawa | V edycja konferencji "Zintegrowane systemy informatyczne dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego"
Sierpień 2005

31 sierpnia | Warszawa | POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA IT - W URZĘDZIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

30 sierpnia - 01 września | Warszawa | Warsztaty: "Podstawy tworzenia aplikacji bazodanowych w Delphi"

17-18 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Lipiec 2005

27 lipca | Warszawa | XX seminarium z cyklu Prawo komputerowe "Zmiany w prawie administracyjnym w zakresie komunikacji elektronicznej"
Czerwiec 2005

28-29 czerwca | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

23 czerwca | Poznań | Konferencja "INFORMATYKA W PRZEMYŚLE - wpływ zmian technologicznych na zarządzanie"

21 czerwca | Warszawa | XIX seminarium z cyklu Prawo Komputerowe PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY BAZ DANYCH I ZABEZPIECZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ICH UTWORZENIE I EKSPLOATACJĘ

09 czerwca | Warszawa | OUTSOURCING IT W BANKOWOŚCI I W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

07 czerwca | Warszawa | Seminarium "PORTALE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

02 czerwca | Warszawa | Seminarium "Aspekty informatyczne, prawne i marketingowe organizacji i realizacji szkoleń"
Maj 2005

31 maja | Warszawa | V edycja konferencji "Wprost ... o sieciach bezprzewodowych i technologiach mobilnych"

24-25 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

19-20 maja | Wierzba | VIII seminarium z zakresu składowania i archiwizacji "NOWE TECHNOLOGIE ARCHIWIZACJI"

19 maja | Warszawa | konferencja "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W POLIGRAFII - najnowsze rozwiązania, trendy technologiczne"

17-18 maja | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

17-18 maja | Warszawa | Warsztaty: "Strategie e-komunikacji - zarządzanie treścią w projektach internetowch"

11 maja | Warszawa | II edycja konferencji "INFORMATYKA W BRANŻY SIECIOWEJ - rozwiązania billingowe"
Kwiecień 2005

20-21 kwietnia | Ciechocinek | IV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

19 kwietnia | Poznań | Konferencja "INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ - Doświadczenia uczelni, oferta firm softwarowych"

12 kwietnia | Warszawa | Seminarium "Standard ITIL/ITSM - wspomaganie produkcji i usług poprzez zarządzanie usługami IT"

07 kwietnia | Warszawa | Konferencja "Praktyka podpisu elektronicznego w Polsce - teraźniejszość i najbliższa przyszłość"

5-6 kwietnia | Warszawa | Warsztaty: "Strategie e-komunikacji - zarządzanie treścią w projektach internetowch"
Marzec 2005

23 marca | Warszawa | IV edycja konferencji HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE "Analizy danych w modelach ROLAP i MOLAP"

17 - 18 marca | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

17 marca | Warszawa | IX Forum Bankowości Elektronicznej - RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

10 marca | Warszawa | Seminarium "Platformy elektroniczne zamówień publicznych. Usługi informacyjne i transakcyjne"

02 marca | Warszawa | konferencja "EWIDENCJE I REJESTRY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Integracja platform elektronicznych"
Luty 2005

23 lutego | Warszawa | XVIII seminarium z cyklu Prawo Komputerowe "NOWE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE W PRAKTYCE"

17 lutego | Warszawa | Konferencja "Portale korporacyjne"

1-2 lutego | Warszawa | Warsztaty: "Strategie e-komunikacji - zarządzanie treścią w projektach internetowch"
Styczeń 2005

28 stycznia | Warszawa | XVII edycja seminarium Prawo Komputerowe - "Zmiany w systemie komunikacji elektronicznej - kierunki rozwoju, bariery, finansowanie"

27 stycznia | Warszawa | Seminarium "Systemy wspomagania promocji szkoleń. Elektroniczne techniki pozyskiwania uczestników"

26 stycznia | Poznań, Securex | Konferencja "Telefon 112 - wdrażanie dyrektywy unijnej"

25 - 26 stycznia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

18 stycznia | Warszawa | VII seminarium z zakresu składowania i archiwizacji "Digitalizacja archiwów i bibliotek"
2004
Grudzień 2004

15 grudnia | Warszawa | III edycja seminarium "Gminne Centra Reagowania"

2 grudnia | Warszawa | VIII Forum Bankowości Elektronicznej - uwarunkowania wdrażania kart mikroprocesorowych

1-2 grudnia | Warszawa | Warsztaty: "Strategie e-komunikacji - zarządzanie treścią w projektach internetowch"
Listopad 2004

30 listopada | Warszawa | III edycja konferencji "Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu"

24 - 25 listopada | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

23 listopada | Warszawa | XI edycja konferencji "GIS W PRAKTYCE - integracja systemów i zasobów danych dla informacji geoprzestrzennej w Polsce"

18 listopada | Warszawa | Konferencja dla administratorów systemów BIP

16 listopada | Warszawa | VII Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Sieciowego - "Zabezpieczenia sieci korporacyjnych"

4 listopada | Warszawa | Konferencja "Narzędzia e-gospodarki w logistyce"
Październik 2004

26 października | Warszawa | Konferencja "HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE - problematyka, rozwiązania, zastosowania"

19/20 października | Pałac BĘDLEWO k. Poznania | Forum: "III FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI"

12 października | Warszawa | Od CIO do CKO - zarządzanie wiedzą dla menedżerów

14 października | Warszawa | Konferencja "Optymalne formy bankowości elektronicznej dla celów biznesowych" - towarzysząca wystawie Inter-Bank 2004

5 października | Warszawa | XVI edycja Prawo Komputerowe - PRAWO GOSPODARCZE INTERNETU
Wrzesień 2004

29 września | Katowice | XVI edycja Prawo Komputerowe - PRAWO GOSPODARCZE INTERNETU

29-30 września | Warszawa | Warsztaty "Zwrot z inwestycji w systemy telefonii IP (Voice over IP) w polskich przedsiębiorstwach"

22-23 września | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

23 września | Warszawa | IV konferencja "Sieci bezprzewodowe i technologie mobilne"

16 września | Warszawa | Seminarium "Audyt systemów teleinformatycznych w administracji - jako wymóg prawny i podstawa certyfikacji jakości i bezpieczeństwa"

7-8 września | Jachranka k. Warszawy | Konferencja: "Teleinformatyczne i prawne instrumenty zarządzania kryzysowego i ratownictwa"
Sierpień 2004

26 sierpnia | Warszawa | Seminarium: "XV edycja seminarium Prawo Komputerowe - NOWE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE"

25 sierpnia | Warszawa | Konferencja "Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą"

24-25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"
Czerwiec 2004

23 czerwca | Warszawa | Seminarium: "BEZPIECZNY BANK - najnowsze technologie"

21-22 czerwca | Warszawa | Warsztaty: "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

17 czerwca | Warszawa | Seminarium: "Polskie autorytety naukowe o komputerowych systemach wspomagania zarządzania"

15-16 czerwca | Warszawa | Warsztaty: "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

15 czerwca | Warszawa | XIV edycja Prawo Komputerowe - NOWE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

3 czerwca | Warszawa | Konferencja: "Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne"

4 czerwca | Warszawa | Warsztaty: "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

2 czerwca | Warszawa | Seminarium: "PROGRAMY INFORMATYCZNE DO OBSLUGI NOWEGO SYSTEMU POMOCY SPOLECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH"
Maj 2004

18-19 maja | Warszawa | Warsztaty: "Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

20-21 maja | Wierzba | Seminarium: "Zarządzanie archiwizacją dokumentów
Kwiecień 2004

27 kwietnia | Warszawa | Konferencja: "VII Forum Bankowości Elektronicznej"

20-21 kwietnia | Lańsk | II FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

6 kwietnia | Warszawa | II edycja konferencja: "Infrastruktura telekomunikacyjna dla biznesu"
Marzec 2004

30 marca | Warszawa | Seminarium: "Internetowe fałszerstwa bankowe"

24 marca | Warszawa, BN | Konferencja: "Najnowsze rozwiązania i praktyczne zastosowania hurtownie danych i Business Intelligence"

16 marca | Warszawa | Prawo Komputerowe - ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY

10 marca | Warszawa | Konferencja: "OPEN SOURCE (OS) W SEKTORZE PUBLICZNYM"
Luty 2004

26 lutego | Warszawa | Konferencja: "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZ!DZANIU KRYZYSOWYM I RATOWNICTWIE"

25 lutego | Warszawa | Konferencja: "Outsourcing usług informatycznych"

5 lutego | Warszawa | Seminarium z cyklu "Prawo komputerowe - Elektroniczne instrumenty płatnicze"
Styczeń 2004

29 stycznia | Warszawa | Konferencja: "Standardy informacyjne i teleinformatyczne jako podstawa e-administracji"

27 stycznia | Warszawa | Debata Akcja!CKO i seminarium "PORTALE KORPORACYJNE - zarządzanie treścią, informacją i wiedzą"

15 stycznia | Warszawa | Seminarium: "OD DAS DO NAS, czyli gdzie i jak gromadzimy informacje"

12 stycznia | Warszawa | Seminarium: "Biznesowe metody zarządzania a inwestycje IT w administracji publicznej"
2003
Grudzień 2003

17 grudnia | Warszawa | Konferencja "Nowoczesne technologie informatyczne w branżach sieciowych (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo)"

12 grudnia | Warszawa | VI Forum Bankowości Elektronicznej
Listopad 2003

27 listopada | Warszawa | Konferencja "BIP - obligatoryjna zawartość poszczególnych etapach wdrażania w latach 2003-2004"

25 listopada | Warszawa | "Obieg dokumentów i zarządzanie wiedzą"

18 listopada | Warszawa | Seminarium "Prawo Komputerowe"

4-5 listopada | Warszawa-Miedzeszyn | X edycja konferencji GIS W PRAKTYCE
Październik 2003

29 października | Warszawa | Konferencja "Systemy informacyjne zarządzania w przedsiębiorstwie od MRP II do CRM"

15-16 października | Miedzeszyn | VI Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Sieciowego

2 październik | Warszawa | Konferencja "Hurtownie danych i Business Intelligence"

1-2 październik | Warszawa-Miedzeszyn | I Forum Informatyki w Administracji
Wrzesień 2003

29 września | Warszawa | III konferencja "SIECI BEZPRZEWODOWE - technologie i biznesowe zastosowania praktyczne"

23 września | Warszawa | Seminarium "PRAWO KOMPUTEROWE - aktualne problemy prawne teleinformatyki"

18-19 września | Warszawa | Warsztaty "Zarządzanie treścią w internecie i intranecie"
Sierpień 2003

26-27 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "Zarządzanie treścią w internecie i intranecie"
Czerwiec 2003

25 czerwca | Częstochowa | Konferencja "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - informatyka w administracji"

24 czerwca | Warszawa | Konferencja "INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DLA BIZNESU"

11 czerwca | Warszawa | Seminarium Prawo Komputerowe -Praktyczne vademecum legalnego prowadzenia działań promocyjnych i handlowych

4 czerwca | Warszawa | Konferencja "Biuletyn Informacji Publicznej w administracji państwowej i w urzędach centralnych"
Maj 2003

26-27 maja | Wierzba | Konferencja i warsztaty "Jak zapobiegać katastrofom informatycznym i zapewnić ciągłość prowadzenia biznesu?"

15 maja | Warszawa | V Krajowa Konferencja Bezpieczeństa Sieciowego - Wirusy, trojany, wormy - miecz i tarcza

8 maja | Warszawa | Forum Bankowości Elektronicznej
Kwiecień 2003

24 kwietnia | Katowice | Seminarium "Informatyka w administracji"

8 kwietnia | Poznań | Seminarium "Informatyka w administracji"

8 kwietnia | Poznań TP | "PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH" podczas targów Infosystem 2003

8 kwietnia | Poznań TP | "FOTOGRAFIA CYFROWA - stan obecny i tendencje rozwojowe" podczas targów Eurofoto 2003
Marzec 2003

31 marca | Warszawa | CRM - ZASTOSOWANIA, MOŻLIWOŚCI, TECHNOLOGIE

26 marca | Warszawa | Seminarium "Prawo Komputerowe - Ramy prawne rynku usług informacyjnych"

25 marca | Warszawa | Seminarium "Informatyka w administracji"

12-19 marca | Hanower | CeBIT '2003
Luty 2003

27 lutego | Warszawa | Warsztaty "Podpis elektroniczny. Krok po kroku: od decyzji do satysfakcji z zastosowania"

13 lutego | Warszawa | Seminarium "Prawo Komputerowe - ramy prawne społeczeństwa informacyjnego"

11 luty | Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe | Konferencja "Systemy informatyczne w logistyce"
Styczeń 2003

17 stycznia | Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe | Konferencja "Sieci bezprzewodowe - technologie, rozwiązania i zastosowania"

16-17 stycznia | Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe | Seminarium i warsztaty "TECHNOLOGIE SKLADOWANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW - w kontekście integracji Polski i UE"
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78