nasze szkolenia
czerwiec 2018

5

szkolenie40 dni do rozpoczęcia

MARKETING NA FACEBOOKU OD POSTÓW PO REKLAMY

6

szkolenie41 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

7

szkolenie42 dni do rozpoczęcia

CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY

7

seminarium42 dni do rozpoczęcia

seminarium z cyklu SERWEROWNIE

14

szkolenie49 dni do rozpoczęcia

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

maj 2018
maj 2018
czerwiec 2018
wrzesień 2018

11

warsztaty138 dni do rozpoczęcia

PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

12

szkolenie139 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

październik 2018

23

szkolenie180 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

wrzesień 2018

11

warsztaty138 dni do rozpoczęcia

PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

12

szkolenie139 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

październik 2018
sierpień 2018

28

szkolenie124 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

październik 2018

23

szkolenie180 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

23

szkolenie180 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

grudzień 2018

5

szkolenie223 dni do rozpoczęcia

MARKETING NA FACEBOOKU OD POSTÓW PO REKLAMY

czerwiec 2018

21

warsztaty56 dni do rozpoczęcia

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

sierpień 2018
listopad 2018

14

warsztaty202 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

wrzesień 2018

26

szkolenie153 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

listopad 2018
wrzesień 2018

12

warsztaty139 dni do rozpoczęcia

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

26

szkolenie153 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

26

szkolenie153 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

maj 2018
czerwiec 2018

19

szkolenie54 dni do rozpoczęcia

JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE PRAWNICZEJ

21

warsztaty56 dni do rozpoczęcia

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

27

szkolenie62 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE AKTYWÓW INTELEKTUALNYCH

wrzesień 2018