nasze szkolenia
wrzesień 2022

15

szkolenie on-line36 dni do rozpoczęcia

TIKTOK DLA BIZNESU

21

szkolenie on-line42 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie on-line48 dni do rozpoczęcia

NOWA USTAWA O OTWARTYCH DANYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

28

szkolenie on-line49 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

29

warsztaty on-line50 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

październik 2022
grudzień 2022

15

szkolenie on-line127 dni do rozpoczęcia

UMOWY Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

15

seminarium127 dni do rozpoczęcia

DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI

20

szkolenie on-line132 dni do rozpoczęcia

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – stan aktualny i perspektywy

21

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE

21

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020

sierpień 2022

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

wrzesień 2022

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

15

szkolenie on-line36 dni do rozpoczęcia

TIKTOK DLA BIZNESU

listopad 2022

8

szkolenie on-line90 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

23

szkolenie on-line105 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

sierpień 2022

10

szkolenie on-line0 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

wrzesień 2022
październik 2022
sierpień 2022

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

31

szkolenie on-line21 dni do rozpoczęcia

COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE

listopad 2022

8

szkolenie on-line90 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

15

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

sierpień 2022

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

25

szkolenie on-line15 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W PRODUKCJI FILMU DOKUMENTALNEGO

wrzesień 2022

1

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

15

szkolenie on-line36 dni do rozpoczęcia

TIKTOK DLA BIZNESU

listopad 2022

15

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

22

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

23

szkolenie on-line105 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

sierpień 2022

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

wrzesień 2022

21

szkolenie on-line42 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

29

warsztaty on-line50 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

sierpień 2022

24

szkolenie on-line14 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

wrzesień 2022
październik 2022
sierpień 2022
wrzesień 2022

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

22

szkolenie on-line43 dni do rozpoczęcia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA KULTURY

28

szkolenie on-line49 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

październik 2022
grudzień 2022

21

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020

sierpień 2022

30

szkolenie on-line20 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

październik 2022

6

szkolenie on-line57 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

11

szkolenie on-line62 dni do rozpoczęcia

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – stan aktualny i perspektywy

13

szkolenie on-line64 dni do rozpoczęcia

PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU

18

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP

19

szkolenie on-line70 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

25

szkolenie on-line76 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SĄDZIE

25

seminarium on-line76 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

październik 2022
wrzesień 2022

1

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

1

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

KPA PO ZMIANACH

6

szkolenie on-line27 dni do rozpoczęcia

KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

7

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

październik 2022

5

szkolenie on-line56 dni do rozpoczęcia

CLOUD COMPUTING – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE

6

szkolenie on-line57 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

11

szkolenie on-line62 dni do rozpoczęcia

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – stan aktualny i perspektywy

13

szkolenie on-line64 dni do rozpoczęcia

PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU

18

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

PRAWNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

18

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP

19

szkolenie on-line70 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

19

szkolenie on-line70 dni do rozpoczęcia

PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA

25

szkolenie on-line76 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SĄDZIE

25

seminarium on-line76 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

listopad 2022
grudzień 2022