nasze szkolenia
październik 2018
październik 2018
wrzesień 2018

26

szkolenie6 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

październik 2018
październik 2018

23

szkolenie33 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

23

szkolenie33 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

grudzień 2018

12

szkolenie83 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

październik 2018

3

szkolenie13 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

9

szkolenie19 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

9

szkolenie19 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

10

szkolenie20 dni do rozpoczęcia

PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII

listopad 2018