nasze szkolenia
wrzesień 2020
październik 2020

21

szkolenie on-line106 dni do rozpoczęcia

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

22

szkolenie on-line107 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie on-line112 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

lipiec 2020

29-31

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

październik 2020

6

szkolenie on-line91 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

listopad 2020

17

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

wrzesień 2020
październik 2020

6

szkolenie on-line91 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

7

szkolenie92 dni do rozpoczęcia

PRAWNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

lipiec 2020

29-31

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

październik 2020

6

szkolenie on-line91 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

listopad 2020

17

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

lipiec 2020

29-31

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

październik 2020

6

szkolenie on-line91 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

7

szkolenie92 dni do rozpoczęcia

PRAWNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

22

szkolenie on-line107 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie on-line112 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

lipiec 2020

28

szkolenie on-line21 dni do rozpoczęcia

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W UCZELNIACH WYŻSZYCH

29-31

szkolenie on-line22 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

lipiec 2020

28

szkolenie on-line21 dni do rozpoczęcia

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W UCZELNIACH WYŻSZYCH

sierpień 2020

26

szkolenie on-line50 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

październik 2020

21

szkolenie on-line106 dni do rozpoczęcia

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

22

szkolenie on-line107 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

listopad 2020

3

szkolenie on-line119 dni do rozpoczęcia

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA) PO ZMIANACH

sierpień 2020

20

szkolenie on-line44 dni do rozpoczęcia

UMOWY ICT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

25

szkolenie on-line49 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

listopad 2020
lipiec 2020

8

szkolenie on-line1 dzień do rozpoczęcia

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

wrzesień 2020

1

szkolenie56 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

16

warsztaty71 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie on-line71 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

październik 2020

1

forum86 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

21

szkolenie on-line106 dni do rozpoczęcia

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

listopad 2020

17

szkolenie on-line133 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

lipiec 2020
sierpień 2020
wrzesień 2020
październik 2020