nasze szkolenia
październik 2018
październik 2018
wrzesień 2018

26

szkolenie7 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

październik 2018
październik 2018

23

szkolenie34 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

23

szkolenie34 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

październik 2018
grudzień 2018

12

szkolenie84 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

październik 2018

18

szkolenie29 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM

23

szkolenie34 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

23

szkolenie34 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

30

szkolenie41 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SERWEROWNIACH I DATA CENTER

listopad 2018