szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

14
kwietnia
2022

SKUTECZNE ZASTRZEGANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W OFERTACH I INNYCH DOKUMENTACH SKŁADANYCH W PRZETARGU W OPARCIU O CASE STUDY

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI
W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

W ostatnim czasie (perspektywa mniej więcej ostatnich 2 lat) stopniowo zmienia się na niekorzyść wykonawców linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy się zasadniczo nie zmieniły lecz sposób ich interpretacji (art. 18 ust. 3 nowej ustawy PZP i art. 8 ust. 3 starej ustawy PZP). Izba zaostrzyła podejście do tego typu spraw i większości przypadków orzeka o konieczności odtajnienia dokumentów. Orzecznictwo skupia się na kwestii „wykazania”, że jakaś informacja zasługuje na ochronę. KIO uznaje znacznie częściej niż wcześniej, że wykonawca niewystarczająco wykazał (udowodnił), że dana informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę i ma w związku z tym określoną wartość.

Z tego względu jeżeli zależy wykonawcy na utrzymaniu określonych informacji w tajemnicy (stanowiących część oferty lub np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny) to sporządzając uzasadnienie musi to zrobić zdecydowanie bardziej uważnie i skrupulatnie w odniesieniu do konkretnego przetargu, najlepiej przedstawiając też określone dowody, niż do tej pory. Jednocześnie Zamawiający musi wiedzieć kiedy może zgodnie z prawem ofertę czy inne dokumenty odtajnić.

Szkolenie ma na celu pokazanie wykonawcom jak zwiększyć swe szanse na skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zamawiający dowie się kiedy i w jaki sposób ocenić i odtajnić ofertę, wyjaśnienia wykonawcy, lub ich fragmenty aby nie narazić się na roszczenie odszkodowawcze.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zamawiających i wykonawców. W trakcie szkolenia prezentowane treści będą przedstawione zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego pozwalające postawić się w sytuacji obu stron procesu zakupowego.

Szkolenie przeprowadzi: Tomasz Krzyżanowski, Senior Associate, radca prawny, stojący na czele praktyki PZP w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. , Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, w tym udział w przeszło 100 rozprawach przed KIO. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Doświadczony trener, od wielu lat prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i innego rodzaju prelekcje, w tym dotyczące nowych przepisów uchwalonych 11.09.2021 r. np. Akademia e-Przetargów.

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do 14:00
Program:

  • Zasada jawności w PZP.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie PZP oraz w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Określenie przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagań dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji.
  • Zasady skutecznego oznaczania dokumentów i informacji jako poufnych w wersji elektronicznej i papierowej.
  • Jakie informacje w świetle orzecznictwa i stanów faktycznych konkretnych spraw mogą być objęte tajemnicą w oparciu o przykłady z praktyki?
  • Skuteczne wykazywanie i udowadnianie konieczności zastrzeżenia informacji jako poufnych w oparciu o przykłady z praktyki.
  • Jawność umów o wykonanie zamówienia publicznego w tym Jawny nowy centralny rejestr umów od lipca 2022 r.

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny z blisko 20 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Stale współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jako Senior Associate w praktyce Infrastruktura i Energetyka. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. IT/TMT, farmaceutycznego czy infrastrukturalnego. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach działalności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych w pracach legislacyjnych nad nową ustawą z dnia 11 września 2019 r.