szkolenie on-line

13
lipca
2022

JAK WYDAĆ DOSKONAŁĄ MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Monografia naukowa jest zwieńczeniem wieloletniej pracy badawczej naukowca, a jej wydanie dużym wyzwaniem dla wydawców. Proces wydawniczy książki naukowej wymaga staranności i umiejętności współpracy z autorami, recenzentami, redaktorami oraz innymi osobami biorącymi udział w powstawaniu publikacji. Bardzo ważna jest znajomość „drogi książki” od rękopisu do działań promocyjnych i umiejętność przeprowadzenia projektu przez wszystkie etapy, obeznanie z terminologią związaną z wydawaniem książek, wiedza o stosowaniu podstaw przepisów prawa autorskiego i sporządzaniu kontraktów autorskich, ale także rozeznanie w możliwościach i sposobach poszukiwania pomocy finansowej na realizację projektu wydawniczego.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi oraz do autorów, by aktywnie uczestniczyli w procesie wydawniczym oraz poznali kryteria, którymi będą mogli kierować się wybierając wydawcę monografii naukowej.

Szkolenie poprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania szkolenia od 9:00 – 14:30

 1. Osoby biorące udział w procesie wydawniczym:
  • Redaktor prowadzący – zadania i obowiązki
  • Osoby pracujące nad projektem wydawniczym – zadania i obowiązki
 2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu:
  • Weryfikacja tytułów przed wprowadzeniem do planu
  • Koncepcja edytorsko-technicznej publikacji
  • Wstępny harmonogram prac
 3. Budżet tytułu oraz pozyskiwanie dofinansowania:
  • Typy kosztów, przychody
  • Pozyskiwanie dotacji
 4. Włączenie tytułu do planu wydawniczego / Kolegium wydawnicze.
 5. Praca nad projektem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego:
  • Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji
  • Proces recenzyjny i jego znaczenie dla jakości monografii
  • Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych
  • Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym, grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją
  • Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku)
  • Zasady współpracy z autorami
 6. Podstawy prawa autorskiego:
  • Typy i rodzaje umów wydawniczych –przeniesienie majątkowych praw autorskich, licencja wyłączna, licencja niewyłączna
  • Zasady negocjowania umów wydawniczych
  • licencje Creative Commons
  • domena publiczna, dozwolony użytek utworów chronionych, utwory zależne, prawa pokrewne, ochrona wizerunku
 7. Etyka wydawnicza.
 8. Promocja monografii naukowych.

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.