szkolenie on-line

7
lipca
2022

SZTUCZNA INTELIGENCJA W KONTEKŚCIE STANDARDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Postęp cyfrowy obejmuje upowszechnienie mechanizmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Algorytmy, aby osiągnąć swoją doskonałość, muszą zostać zbudowane na podstawie wielkiej liczby danych treningowych, a ich działanie oparte jest dalej na przetwarzaniu danych. Bardzo często oznacza to przetwarzanie danych osobowych.
Z tych względów wyzwaniem staje się zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Jednocześnie zaś należy zadbać o to, by możliwe było stosowanie i rozwijanie innowacji opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji.
Opublikowany w kwietniu 2021 r. unijny projekt rozporządzenia o sztucznej inteligencji (2021/0106 (COD) jedynie częściowo odpowiada na te wyzwania.

Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych co najmniej częściowo bądź odpowiedzialnych za kwestie związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w podmiotach, w których wykorzystywane są – bądź mogą być wykorzystywane – mechanizmy sztucznej inteligencji, tj. m.in.:

 • przedsiębiorców,
 • pracodawców,
 • instytucji publicznych.

Szkolenie prowadzi: Mirosław Wróblewski Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących zastosowań prawa.
W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.
Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji. Był ekspertem przygotowującym założenia „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”. Jest współautorem opinii, przygotowanej dla Parlamentu Europejskiego przez Fundację AI LAW TECH, dotyczącej projektu Aktu o sztucznej inteligencji Unii Europejskiej.

Czas trwania szkolenia do godz. 10.00 do ok.15:00

 1. Sztuczna inteligencja:
  • Ujęcia definicyjne sztucznej inteligencji, podstawowe koncepcje.
  • Sztuczna inteligencja w projekcie rozporządzenia UE z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Akt o sztucznej inteligencji).
  • Systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.
  • Big Data a sztuczna inteligencja.
 2. Wymagania konstytucyjne dotyczące ochrony danych osobowych w odniesieniu do sztucznej inteligencji:
  • Wymagania wynikające z gwarancji konstytucyjnych (art. 51, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).
  • Wymagania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
 3. Wymagania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) w odniesieniu do sztucznej inteligencji:
  • Relacja między unijnymi przepisami o ochronie danych a Aktem o sztucznej inteligencji.
  • Profilowanie osób fizycznych w kontekście systemów sztucznej inteligencji.
  • Wymogi dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.
  • Obowiązki dostawców i użytkowników systemów sztucznej inteligencji.
  • Zakaz scoringu społecznego w projekcie Aktu o sztucznej inteligencji.
 4. Pytania i komentarze.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.