szkolenie on-line

12
lipca
2022

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GRACH WIDEO I GAMINGU – OCHRONA, NARUSZENIA, RYZYKA

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 • Jakie prawa własności intelektualnej mogą być wykorzystane w grach wideo (gry komputerowe, gry mobilne, itp.)?
 • Jakie błędy w procesie produkcji gry prowadzą do naruszeń praw własności intelektualnej?
 • Jakie elementy wcześniejszej twórczości i świata rzeczywistego mogą być wykorzystywane w grach bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność?
 • Jakie konsekwencje dla gry rodzą naruszenia praw własności intelektualnej?
 • Jakie są dobre praktyki pozwalające minimalizować ryzyko naruszeń?
 • O czym pamiętać zawierając umowy na korzystanie z praw własności intelektualnej w grze?

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe wątpliwości praktyczne pojawiające się na styku tworzenia i produkcji gier wideo oraz praw własności intelektualnej, w szczególności kiedy mają miejsce naruszenia, jakie są ryzyka z nimi związane i jak te ryzyka można ograniczyć lub wyeliminować.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w proces produkcji gier wideo (gier komputerowych, mobilnych, itp.), w tym developerów, kadry managerskiej i członków zarządu, a także prawników in – house oraz prawników zainteresowanych prawem gamingu.

Szkolenie poprowadzi:
dr Zbigniew Pinkalski, radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Maciej Majewski, aplikant adwokacki Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia od 10:00 – 13:30

 1. Jakie prawa własności intelektualnej mogą być naruszone przez grę komputerową?
  • Sfery naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, prawa do wizerunku i innych praw w grach wideo, ze szczególnym uwzględnieniem problemu tytułowania gier.
  • Jakie elementy wcześniejszej twórczości i świata rzeczywistego mogą być wykorzystywane w grach bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność?
  • Naśladownictwo gier komputerowych i jego kwalifikacja – case study.
  • Czy elementy gry komputerowej można chronić patentem?
  • Błędy w procesie tworzenia gry komputerowej tworzące ryzyka roszczeń osób trzecich.
  • Rodzaje roszczeń, które mogą być podniesione i zagrożenia z nimi związane.
 2. Jak zabezpieczyć się przed występującymi ryzykami?
  • Dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia praw do twórczości własnych pracowników, współpracowników, a także członków zarządu.
  • Dobre praktyki w procesie game developmentu.
  • Clearing praw własności intelektualnej.
  • Zabezpieczenia umowne – o czym należy pamiętać przy zawieraniu umów z uprawnionymi?
  • Możliwość korzystania z praw własności intelektualnej bez konieczności zawarcia umowy.
 3. Case study.

Maciej Majewski

Prawnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Interesuje się gamingiem oraz szeroko rozumianą branżą gier komputerowych. Autor publikacji i tekstów poświęconych wspomnianym obszarom.

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie gamingu i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how. Doradza klientom biznesowym oraz instytucjom kultury. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, chemicznej i kosmetycznej, w tym na swoim koncie posiada wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
Prelegent na szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego. Autor ekspertyz legislacyjnych dla Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know – how, gamingu, tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, licencji, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego.
Do 2021 r. pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat plebiscytu Gazety Prawnej „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra” (edycja 2016, 5 miejsce w rankingu).