szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

5
września
2023

INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – NARZĘDZIA NAUKOWCA ORAZ CZASOPISMA NAUKOWE (PISANIE, ZARZĄDZANIE PUBLIKACJAMI, WYSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ, OCENA DOROBKU, ANALIZY CYTOWALNOŚCI)

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu:

 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania zespołem badawczym.
 • Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym zasobów Open Access).
 • Uzmysłowienie wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności).
 • Podpowiedzenie, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do którego składa się tekst.
 • Omówienie najważniejszych wskaźników oceny dorobku badawczego poszczególnych naukowców.
 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów, prowadzenia badań, wyszukiwania zasobów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Naukowcy chcący skutecznie dobierać czasopisma, w których publikują.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Piotr Siuda – medioznawca i socjolog; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor książki wydanej przez PWN: Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:00 do godz. ok. 15:30

 1. Menadżery bibliografii:
  • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
  • Omówienie, jak wykorzystywać menadżery (na przykładzie Zotero i Citavi).
  • Porównanie funkcji różnych programów.
  • Zotero – dlaczego warto wybrać ten menadżer (nie tylko zarządzanie literaturą i pisanie).
 2. Inne programy do zarządzania publikacjami i innymi zasobami:
  • Programy bazujące na technologii AI (sztuczna inteligencja).
  • Programy pomocne przy tworzeniu przeglądów literatury.
  • Rozwiązania przedstawiające publikacje w formie wizualizacji sieciowej.
  • Pakiety rozwiązań służących ocenie napisanego tekstu (np. językowej).
  • Programy ułatwiające składanie tekstów do czasopism największych wydawców.
  • Narzędzia porządkowania zasobów internetowych (np. stron WWW).
 3. Inne narzędzia ułatwiające pracę naukową:
  • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
  • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
  • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
  • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
  • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
  • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
 4. Przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi:
  • Wykresy Gantta.
  • Listy zadań i podzadań.
  • Macierze RACI i ryzyka.
  • Tablice Kanban.
 5. Ocena czasopism i dorobku naukowców:
  • Wykazy ministerialne.
  • Web of Science; Impact Factor – istota, znaczenie, sprawdzanie.
  • Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oraz porównywanie czasopism.
  • Indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism i autorów.
  • Google Metrics.
  • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
  • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
  • „Publish or Perish”.
  • Academic Social Networking Services (ASNS) – funkcje, zalety i wady używania.
  • ASNS związane z dzieleniem się danymi.
 6. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych:
  • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
  • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (czym jest OA; sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
  • Rodzaje zasobów naukowych.
  • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, groznawstwem oraz naukometrią. Autor kilku monografii, między innymi książki wydanej przez PWN: „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Publikował w wielu pismach indeksowanych w Web of Science (np. „Journal of Computer Mediated Communication”, „Critical Studies in Media Communication”, „International Journal of Cultural Studies”). Koordynator szeregu projektów badawczych, obecnie prowadzi projekt NCN OPUS 22 pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”. Wcześniej kierował zadaniami „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.