szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

21
maja
2024

INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – NARZĘDZIA NAUKOWCA ORAZ CZASOPISMA NAUKOWE (PISANIE, ZARZĄDZANIE PUBLIKACJAMI, WYSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ, OCENA DOROBKU, ANALIZY CYTOWALNOŚCI)

28 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu:

 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania zespołem badawczym.
 • Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym zasobów Open Access).
 • Uzmysłowienie wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności).
 • Podpowiedzenie, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do którego składa się tekst.
 • Omówienie najważniejszych wskaźników oceny dorobku badawczego poszczególnych naukowców.
 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów, prowadzenia badań, wyszukiwania zasobów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Naukowcy chcący skutecznie dobierać czasopisma, w których publikują.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Piotr Siuda – medioznawca i socjolog; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor książki wydanej przez PWN: Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:30 do godz. ok. 13:30

 1. Menadżery bibliografii:
  • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
  • Omówienie, jak wykorzystywać menadżery (na przykładzie Zotero i Citavi).
  • Porównanie funkcji różnych programów.
  • Zotero – dlaczego warto wybrać ten menadżer (nie tylko zarządzanie literaturą i pisanie).
 2. Inne programy do zarządzania publikacjami i innymi zasobami:
  • Programy bazujące na technologii AI (sztuczna inteligencja).
  • Programy pomocne przy tworzeniu przeglądów literatury.
  • Rozwiązania przedstawiające publikacje w formie wizualizacji sieciowej.
  • Pakiety rozwiązań służących ocenie napisanego tekstu (np. językowej).
  • Programy ułatwiające składanie tekstów do czasopism największych wydawców.
  • Narzędzia porządkowania zasobów internetowych (np. stron WWW).
 3. Inne narzędzia ułatwiające pracę naukową:
  • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
  • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
  • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
  • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
  • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
  • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
 4. Przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi:
  • Wykresy Gantta.
  • Listy zadań i podzadań.
  • Macierze RACI i ryzyka.
  • Tablice Kanban.
 5. Ocena czasopism i dorobku naukowców:
  • Wykazy ministerialne.
  • Web of Science; Impact Factor – istota, znaczenie, sprawdzanie.
  • Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oraz porównywanie czasopism.
  • Indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism i autorów.
  • Google Metrics.
  • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
  • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
  • „Publish or Perish”.
  • Academic Social Networking Services (ASNS) – funkcje, zalety i wady używania.
  • ASNS związane z dzieleniem się danymi.
 6. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych:
  • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
  • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (czym jest OA; sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
  • Rodzaje zasobów naukowych.
  • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, groznawstwem oraz naukometrią. Autor kilku monografii, między innymi książki wydanej przez PWN: „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Publikował w wielu pismach indeksowanych w Web of Science (np. „Journal of Computer Mediated Communication”, „Critical Studies in Media Communication”, „International Journal of Cultural Studies”). Koordynator szeregu projektów badawczych, obecnie prowadzi projekt NCN OPUS 22 pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”. Wcześniej kierował zadaniami „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Termin i Miejsce

Termin:
21 maja 2024
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 10 maja
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 11 maja

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 14 maja 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Jerzego Ficowskiego 15, III piętro,
tel. 506 178 228
e-mail:cpi@cpi.com.pl
e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, tel.: 506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl, e-Doręczenia: AE:PL-55387-14998-DEASJ-15. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.