szkolenie

13
września
2018

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Powoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych administratorów danych, którzy mają obowiązek szybkiej reakcji na żądania, a już na etapie zbierania danych osobowych muszą realizować znacznie bardziej rozbudowane w porównaniu do dotychczasowych obowiązki informacyjne. Proponujemy zatem kompleksowe omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów realizacji uprawnień osób, których dotyczą.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: 09:00-15:00

 • Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo
 • Przejrzyste informowanie, przejrzysta komunikacja i tryb wykonywania praw –obowiązki administratora danych
 • Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody w praktyce
 • Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – zakres informacji, sposób poinformowania, prawo do kopii danych
 • Prawo do sprostowania danych – przesłanki, realizacja
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przesłanki, realizacja.
 • Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych – wytyczne GR29, problemy interpretacyjne, realizacja
 • Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja
 • Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania
 • Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
 • Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo
 • Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.