szkolenie
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

25
września
2019

SKUTKI OSTATNICH ZMIAN W PRZEPISACH O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Niecały rok po rewolucyjnej nowelizacji przepisów ustawy o związkach zawodowych można już ocenić wady i zalety nowych regulacji. Niektóre zmiany powodują jednak kolejne wątpliwości, które wyjaśnią eksperci prawa związkowego mający na co dzień do czynienia z nowymi przepisami.

Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, członków zarządu, menagerów ds. współpracy ze związkami, prawników, pracowników działów HR, księgowych i kadrowych zajmujących się obsługą zwolnień od pracy i naliczaniem wynagrodzeń działaczy związkowych.

Szkolenie przeprowadzą:
Marcin Szlasa-Rokicki
Ewa Podgórska-Rakiel

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00
Program

 • Osoby wykonujące pracę zarobkową jako członkowie związku zawodowego.
 • Nowe zasady informowania o liczbie członków.
 • Zmiany w reprezentatywności związku zawodowego.
 • Dyskryminacja związkowa.
 • Ochrona działaczy związkowych.
 • Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej.
 • Zwolnienia od pracy i urlopy bezpłatne działaczy związkowych.
 • Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym.
 • Monitoring zakładowy a związki zawodowe.
 • Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego.
 • Najnowsze orzecznictwo.

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa; prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową RAKIEL Prawo pracy doradztwo i szkolenia; legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w dziale prawnym we współpracy ze związkami zawodowymi; zajmuje się praktyką prawa pracy w BRIEF&CASE Kancelarii Radców Prawnych z Gdyni; wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie; na poziomie unijnym aktywnie zaangażowana w prace grup eksperckich przy Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników; członek Polskiego Stowarzyszenia HR; doświadczony trener; autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek dotyczących prawa pracy w praktyce, prawa związkowego, delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców.

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.