szkolenie

4
kwietnia
2018

PRAWO AUTORSKIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ZAKRESIE IT

10 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie prowadzi: Tomasz Zalewski
Prelegent jest radcą prawnym, partnerem kierującym zespołami własności intelektualnej i e-biznesu oraz zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, projektach związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Posiada również ponad 20-letnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS. Doradza w sprawach dotyczących reklamy i nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się problematyką praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii oraz zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Znaczne grono jego klientów stanowią firmy z branży IT oraz różnych sektorów przemysłu. Zainteresowania zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują również prawne aspekty zastosowania najnowszych technologii, jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dla startupów technologicznych. Jest współtwórcą prawnego inkubatora dla startupów InternetStartUp, działającego od roku 2009, w ramach którego nieodpłatne wsparcie prawne otrzymało ponad 40 startupów. Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych. Reprezentuje zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Jest twórcą i współautorem bloga IP w sieci, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu oraz bloga EuroZamówienia, na którym pisze na temat prawa zamówień publicznych. Ma na swoim koncie setki publikacji prasowych w wiodących polskich mediach biznesowych. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach z zakresu IT, ochrony wlasności intelektualnej, e-biznesu oraz zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu dziedzin, w których się specjalizuje. Od 2014 roku prowadzi stały cykl szkoleń pod nazwą Akademia EuroZamówień dedykowany zagadnieniom z zakresu prawa zamówień publicznych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz założycielem LegalTech Polska – forum wymiany myśli i wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych. Od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jest rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy eafip (European Assistance for Innovation Procurement).

4 kwietnia 2018 r.
10:00 Status oprogramowania jako przedmiotu ochrony prawnoautorskiej:
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące oprogramowania
 • Czy każde oprogramowanie to utwór?
 • Kontrowersje wokół ochrony prawnoautorskiej oprogramowania
 • Czy parametryzacja oprogramowania to zmiana utworu?
 • Czy każde zamówienie publiczne musi regulować kwestię praw IP?
10:30 Rodzaje oprogramowania i podejście do nich w ramach zamówień publicznych:
 • Oprogramowanie standardowe
 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
 • Oprogramowanie osób trzecich
 • Oprogramowanie dedykowane
 • Oprogramowanie wbudowane
 • Specyficzne rodzaje oprogramowania z puntu widzenia prawa autorskiego (strony internetowe, skrypty, interfejs użytkownika, API, oprogramowanie użytkownika końcowego etc.)
11:00 Oprogramowanie a dokumentacja – dwa różne przedmioty praw autorskich. Inne utwory w ramach oprogramowania i ich ochrona (np. materiały graficzne, struktury baz danych etc.).
11:30 Kod źródłowy:
 • Co to jest?
 • Kiedy jest potrzebny zamawiającemu
 • Prawo do uzyskania kodu źródłowego
 • Jak zabezpieczyć prawa do kodu źródłowego
 • Nabycie praw a kod źródłowy
12:00 Open source:
 • Co to jest? Rodzaje open source
 • Czy open source może/powinno być wykorzystywane w ramach zamówień publicznych
 • Konsekwencje wykorzystania open source
12:30 Model pozyskania praw IP w ramach zamówienia publicznego – nabycie praw czy licencja?
 • Modele mieszane
 • Przeniesienie praw versus licencja z prawem do modyfikacji
 • Porównanie modeli – omówienie różnic w kosztach i zakresie praw dla zamawiającego
13:00 Przerwa na obiad
13:30 Przeniesienie praw:
 • pola eksploatacji – jakie, jak je opisać
 • prawa zależne
 • prawa osobiste
 • własność nośników
14:00 Udzielenie licencji:
 • Udzielenie licencji v. zapewnienie udzielenia licencji przez podmiot trzeci
 • Opłaty licencyjne
 • Polityki licencyjne
 • Audyty licencyjne
 • Wypowiedzenie licencji
14:30 Chwila przejścia praw lub nabycia licencji:
 • Dlaczego to ważne
 • Jak uregulować
 • Możliwe rozwiązania
15:00 Wynagrodzenie/problem odpłatności.
15:30 Nabycie praw lub licencji przez zamawiającego w ramach grupy kapitałowej lub podmiotów powiązanych:
 • Jedna licencja, wiele licencji czy licencja i sublicencje
 • Kontrola korzystania
16:00 Serwis gwarancyjny i maintenance a prawa autorskie. Prawa do modyfikacji w trakcie prac serwisowych.
16:30 Saas i inne modele chmurowe:
 • Czy Saas wymaga licencji?
 • Kontrowersje praktyczne.
 • Jak opisać przedmiot zamówienia na SaaS – dostawa czy usługa?
17:00 Zakończenie szkolenia

Tomasz Zalewski

Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

Termin i Miejsce

Termin:
4 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 23 marca 2018 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 24 marca 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 28 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: