szkolenie
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

2
kwietnia
2020

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu delegowania pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie prawno-podatkowym. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia umożliwią uczestnikom zaznajomienie się z prawnym rozumieniem oddelegowania, poznanie ram prawnych dotyczących oddelegowania i podróży służbowych, a także poznanie warunków zatrudnienia i ograniczeń w możliwości oddelegowania.
Poruszone zostaną także tematy dotyczące opodatkowania oddelegowanych oraz omówione zostaną nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej.
Program szkolenia uwzględnia praktyczne problemy, z którymi spotykają się pracodawcy.

Szkolenie jest skierowane do pracodawców, osób odpowiedzialnych za delegowanie pracowników, członków zarządów, prawników wewnętrznych.

Szkolenie poprowadzą:
Dr Ewa Podgórska-Rakiel
Prawnik, doktor nauk prawnych. Posiada doświadczenia w pracy w dziale prawnym ze specjalizacją w prawie pracy od 2003 r. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową i odpowiada za praktykę prawa pracy w Kancelarii Brief&Case Będźmirowski i Partnerzy z Gdyni. W latach 2017-2019 była wykładowcą studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez kilka lat brała udział jako członek grup roboczych przy Komisji Europejskiej w Brukseli w pracach nad przepisami dotyczącymi delegowania pracowników, w tym w European Commission subgroup on the transposition of Directive 2018/957/EU. Autorka kilkuset publikacji i wystąpień na temat krajowego i unijnego prawa pracy. Jest współautorką książek pt. „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy” oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”. Doświadczona trenerka. Liderka Koła Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.

Adwokat Michał Chodkowski
Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także racjonalizacji zatrudnienia. Jego praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców i global mobility. Doradza również przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych.
Jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od 2015 r. Michał Chodkowski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Radca prawny Marcin Szlasa-Rokicki
Senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR). Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych, a także wszelkie sprawy związane z międzynarodową mobilnością pracowników oraz zatrudnianiem obcokrajowców.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, global mobility oraz ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorem Praktycznego Komentarza do Prawa Związkowego.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Karolina Jesionowska-Jagusiak
Associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, w tym w kwestiach podatkowych i ZUS-owskich związanych z międzynarodową mobilnością pracowników i delegowaniem pracowników pomiędzy spółkami.
Karolina Jesionowska w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku, po ukończeniu studiów, zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W roku 2014 ukończyła również z wyróżnieniem dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). W 2017 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w roku 2013.

Program
1. Oddelegowania a podróż służbowa:

 • czym jest oddelegowanie? ramy prawne oddelegowania,
 • ramy prawne podróży służbowych,
 • warunki zatrudnienia w czasie oddelegowania i świadczenia pracownicze,
 • ograniczenia w możliwości oddelegowania,
 • powrót z oddelegowania.
2. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych w ujęciu postanowień umów o unikaniu podwójnego o podatkowania:
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu,
 • pojęcie tzw. „faktycznego pracodawcy”,
 • pojęcie zakładu,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania.
3. Oddelegowanie w ramach świadczenia usług – podatkowe konsekwencje z punktu widzenia pracodawcy:
 • ryzyko powstania zakładu,
 • obowiązki płatnika,
 • umowy o świadczenie usług będących podstawą oddelegowania pracowników.
4. Delegowanie pracowników za granicę:
 • kwestie związane z interpretacją przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego,
 • jakie problemy praktyczne mogą wiązać się z delegowaniem?
 • stosowane rozwiązania.
5. Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej:
 • Wpływ zmian przewidzianych w dyrektywie 96/71/WE na delegowanie po 30 lipca 2020 r.,
 • od którego momentu należy liczyć początek delegowania, czy nowe przepisy będą działać wstecz?
 • jak należy rozumieć, że pracownik delegowany wykonuje "to samo zadanie w tym samym miejscu"?
 • gdzie szukać informacji o warunkach pracy obowiązujących w państwach przyjmujących?

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:30 – przerwa na kawę
11:45 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także racjonalizacji zatrudnienia. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Jego praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje od 2005 roku. Jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od 2015 r.
Michał Chodkowski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Karolina Jesionowska-Jagusiak

Adwokat. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, doradztwa w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz doradztwa w zakresie nieruchomościami. Karolina Jesionowska w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku, po ukończeniu studiów, zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W roku 2014 ukończyła również z wyróżnieniem dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). W 2017 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W roku 2018 z sukcesem zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w roku 2013.

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa; prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową RAKIEL Prawo pracy doradztwo i szkolenia; legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w dziale prawnym we współpracy ze związkami zawodowymi; zajmuje się praktyką prawa pracy w BRIEF&CASE Kancelarii Radców Prawnych z Gdyni; wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie; na poziomie unijnym aktywnie zaangażowana w prace grup eksperckich przy Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników; członek Polskiego Stowarzyszenia HR; doświadczony trener; autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek dotyczących prawa pracy w praktyce, prawa związkowego, delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców.

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.