szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

24
listopada
2021

XXI FORUM ADMINISTRATORÓW KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP "OTWIERANIE DANYCH ORAZ PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO WEDŁUG NOWEJ REGULACJI USTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W ŻYCIE 8 GRUDNIA 2021 R."

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

8 grudnia br. wchodzi w życie uchwalona 11 sierpnia 2021 r. ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Stanowi ona wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. i zastępuje poprzednią ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Nowa regulacja ustawowa ma zintensyfikować w sektorze publicznej procesy otwierania danych oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP). Temu służą nowe i zmodyfikowane rozwiązania w zakresie re-use, które odnoszą się do:

 • zasad materialnych, w tym m.in. otwierania danych, nowych kategorii ISP, obowiązków dot. API.
 • procedury rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie ISP,
 • kwestii ustrojowych: instytucja pełnomocników.
W trakcie Forum przedstawimy najważniejsze rozwiązania w nowej ustawie (ich przyczyny o konsekwencje) oraz zmiany w porównaniu do poprzedniego aktu prawnego w tym zakresie.

Forum jest przede wszystkim skierowane do osób zajmujących się i odpowiedzialnych w instytucjach publicznych za otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, ale także do użytkowników rynkowych informacji sektora publicznego oraz osób doradzających w projektach opartych na ISP.

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: prof. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

10.00 Otwarcie Forum
prof. Grzegorz Sibiga
10:10 Główne zmiany w ustawowej regulacji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – jakie nowości zawiera ustawa z 11 sierpnia 20201 r.?
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji ustawowych - nowa definicja ponownego wykorzystywania, pojęcie przedsiębiorstw publicznych
 • struktura ustawy i główne zmiany w stosunku do ustawy z 2016 r.
 • relacja z przepisami o dostępie do informacji publicznej
prof. Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
10.40 Wykład: Otwarte dane – czym są i czemu służą
 • Czym są otwarte dane?
 • Rola portalu danych.
 • Korzyści z otwierania danych.
Anna Gos
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
11.10 Wykład: Nowe kategorie informacji sektora publicznego i rola API
 • dane o wysokiej wartości,
 • dane dynamiczne
 • dane badawcze
 • rola API
Mikołaj Garstka
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
11.50 Przerwa
12.10 Wykład: Program otwierania danych
 • nowa strategia
 • rola pełnomocników
Iwona Szelenbaum
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
12.40 Wykład: Nowe zasady i warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Mikołaj Garstka, (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Dominik Sybilski, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
13.25 Przerwa
13.40 Wykład: Postępowanie w przedmiocie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publiczne
 • różnice między wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej a wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – przedmiot wniosku o ponowne wykorzystywanie
 • etapy rozpatrywania wniosku (administracyjnoprawne i cywilnoprawne) i zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
 • nowy charakter postepowania odwoławczego w sprawach ponownego wykorzystywania ISP
prof. Grzegorz Sibiga, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
prof. Mateusz Błachucki, (Instytut Nauk Prawnych PAN)
14.20 Wykład: Ochrona danych osobowych a otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Dominik Sybilski, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
prof. Grzegorz Sibiga, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15.00 Podsumowanie i zakończenie Forum
prof. Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

Mateusz Błachucki

dr hab. nauk prawnych, profesor INP PAN, pracownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Sekretarz Orzecznictwa Sądów Polskich. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – m.in. International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks, Warszawa 2020, czy Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji), Warszawa 2019. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

Mikołaj Garstka

Radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się problematyką otwierania danych oraz wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autor publikacji z zakresu otwartości danych, w tym współautor komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Anna Gos

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Pełnomocnik ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, legislacji i zarządzania projektami. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, wdrażaniem programu otwierania danych, ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego i wdrożeniem oraz rozwojem portalu Dane.gov.pl. Autorka publikacji dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dominik Sybilski

Naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej. Prawnik i legislator. Autor publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych i ochrony danych osobowych.

Iwona Szelenbaum

Radca prawny. Naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się prawno-legislacyjnymi aspektami otwierania danych publicznych. Zaangażowana w wiele projektów dotyczących otwartości danych, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, rozwoju portalu Dane.gov.pl oraz wdrażania programu otwierania danych.