szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

17
lutego
2022

BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY STOSOWANIU NOWEGO PZP NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA KIO, OPINII UZP I INTERPRETACJI

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Na Zamawiających nałożono szereg nowych obowiązków (jak np. analiza potrzeb i wymagań), konsekwentnie zmieniły się również uprawnienia wykonawców. Szkolenie ma na celu przedstawienie wybranych nowych regulacji w sposób praktyczny, w oparciu o „żywe prawo” czyli przede wszystkim orzecznictwo, tak aby pomóc zamawiającym w prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a wykonawcom podpowiedzieć jak złożyć ważną ofertę. Na podstawie doświadczeń z praktyki wskazane zostaną jako przykłady błędy popełniane przez zamawiających i wykonawców. Szkolenie obejmuje też wybrane istotne wątki związane z nowo kształtowanymi obecnie przepisami o cyberbezpieczeństwie, które w istotny sposób wpływają na rynek zamówień publicznych.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zamawiających i wykonawców. W trakcie szkolenia prezentowane treści będą przedstawione zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego pozwalające postawić się w sytuacji obu stron procesu zakupowego.

Szkolenie przeprowadzi: Tomasz Krzyżanowski, Senior Associate, radca prawny, stojący na czele praktyki PZP w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. , Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, w tym udział w przeszło 100 rozprawach przed KIO. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Doświadczony trener, od wielu lat prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i innego rodzaju prelekcje, w tym dotyczące nowych przepisów uchwalonych 11.09.2021 r. np. Akademia e-Przetargów.

Czas trwania szkolenia: od 9:30 do ok. 15:00
Program:

 • Przygotowanie oferty – wskazówki dla wykonawców jak uniknąć wybranych błędów oraz zamawiających jak zweryfikować ofertę.
 • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub powyżej progów unijnych oraz o wartości poniżej progów unijnych – różnice oraz nowy tryb podstawowy.
 • Nowe obowiązki zamawiających oraz potencjalne korzyści jakie z nich płyną dla wykonawców (analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy, nowy jawny rejestr umów od 2022 r.).
 • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu – unikanie błędów; kiedy i jak zamawiający powinien odtajnić oferty ?
 • Wykluczenie z postępowania i samooczyszczenie – jak uniknąć wykluczenia przez wykonawcę i strategie postępowania w tym zakresie przez zamawiających (w tym Wstępne Konsultacje Rynkowe – dawny Dialog Techniczny) w oparciu między innymi o orzecznictwo TSUE.
 • Elektronizacja – wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów – jak uniknąć błędów przez wykonawców i jak efektywnie zweryfikować dokumenty dla wykonawców.
 • Wadium – nowe wymagania co do terminu ważności wynikające z orzecznictwa KIO.
 • Opis Przedmiotu Zamówienia w tym nowe rekomendacje Prezesa UZP na zakup zestawów komputerowych i systemów informatycznych jako opis dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Wybrane przesłanki odrzucenia oferty.
 • Cyberbezpieczeństwo w PZP – wykluczenie, odrzucenie oferty, „dostawca wysokiego ryzyka” zgodnie z nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Wybrane przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Umowy – kształtowanie treści w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Postępowanie koncyliacyjne (ugodowe) oraz zmiana umowy.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport.

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny z blisko 20 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Stale współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka (DZP) jako Senior Associate w praktyce Infrastruktura i Energetyka. Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. IT/TMT, farmaceutycznego czy infrastrukturalnego. Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach działalności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych w pracach legislacyjnych nad nową ustawą z dnia 11 września 2019 r.